Aanmelden: voor ouders

Om uw kind aan te melden voor de brugklas op Metameer, vult u het aanmeldformulier in. 
Onderteken dit en neem het mee tijdens de aanmelddagen.

 

Neem het volgende mee tijdens de aanmelding:

’- Aanmeldformulier leerjaar 1.

- Kopie van het identiteitsbewijs met het burgerservicenummer van uw kind. Of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met daarop het BSN. Let op: alle voornamen moeten volledig vermeld staan.

’- Kopieën van testgegevens (indien van toepassing).

’- Onderwijskundig rapport (advies- en inlichtingenformulier) van de basisschool.

’- In geval van aanmelding voor leerwegondersteuning: de beschikking van de RVC als de leerling niet door onze school is getest en niet door ons bij de RVC is voorgedragen.

Aanmelden: voor basisscholen

Vul hier het onderwijskundig rapport in voor uw leerling, die zich inschrijft bij ons.

Aanmelding & toelating schooljaar 2016-2017

Inschrijfdagen

Beide locaties
Maandag 14 en dinsdag 15 maart 2016
van 17.00 tot 19.00 uur.

 

Meld uw kind aan op de locatie waar hij/zij naar de brugklas wil. Neem de bovenstaande noodzakelijke stukken mee.

 

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 8 juni 2016 kunnen alle nieuwe brugklassers op de locatie Stevensbeekseweg en locatie jenaplan Boxmeer een middag meelopen. Zo kan uw kind ons alvast leren kennen!

 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van de contactpersonen:

Locatie Stevensbeekseweg    (0485) 381600

vmbo

Henny van den Bogaard

h.v.d.bogaard@metameer.nl

havo en vwo

Henk Vaassen

h.vaassen@metameer.nl

tweetalig havo en vwo

Alwi Euverman

a.euverman@metameer.nl

 

Locatie jenaplan Boxmeer         (0485) 571434

jenaplanonderwijs

Marie-José Kunen

m.kunen@metameer.nl

tweetalig jenaplanonderwijs      Annemarie Wammes                    a.wammes@metameer.nl