Aanmelden: voor ouders

Om uw kind aan te melden voor de brugklas op Metameer, vult u het aanmeldformulier in. 
Onderteken dit en neem het mee tijdens de aanmelddagen.

 

Neem het volgende mee tijdens de aanmelding:

’- Aanmeldformulier leerjaar 1.

- Kopie van het identiteitsbewijs met het burgerservicenummer van uw kind. Of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met daarop het BSN. Let op: alle voornamen moeten volledig vermeld staan.

’- Kopieën van testgegevens (indien van toepassing).

’- Onderwijskundig rapport (advies- en inlichtingenformulier) van de basisschool.

’- In geval van aanmelding voor leerwegondersteuning: de beschikking van de RVC als de leerling niet door onze school is getest en niet door ons bij de RVC is voorgedragen.

Aanmelden: voor basisscholen

Vul hier het onderwijskundig rapport in voor uw leerling, die zich inschrijft bij ons.

Aanmelding & toelating schooljaar 2015-2016

Inschrijfdagen

Maandag 16 en dinsdag 17 maart 2015
tussen 17.00 en 19.00 uur. 

 

U kunt uw zoon/dochter inschrijven op de locatie van uw keuze. Neem de bovenstaande noodzakelijke stukken mee.

 

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 10 juni 2015 kunnen alle nieuwe brugklassers op de locatie Stevensbeekseweg en locatie jenaplan Boxmeer een middag meelopen. Zo kan uw kind ons alvast leren kennen!

 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van de contactpersonen:

 

Locatie Stevensbeekseweg              (0485) 381600

vmbo

Dave Arts

d.arts@metameer.nl

havo en vwo

Henk Vaassen

h.vaassen@metameer.nl

tweetalig havo en vwo

Alwi Euverman

a.euverman@metameer.nl

 

Locatie jenaplan Boxmeer         (0485) 571434

jenaplanonderwijs

Marie-José Kunen

m.kunen@metameer.nl

tweetalig jenaplanonderwijs      Annemarie Wammes                a.wammes@metameer.nl