Aanmelden: voor ouders

Vul samen met uw basisschool het aanmeldingsformulier in voor uw kind.

Dit aanmeldings- en adviesformulier brugklas 2014-2015 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen vindt u in de Schoolkeuzegids, die u via uw basisschool heeft ontvangen. Onderteken dit en neem het mee tijdens de aanmelddagen.

 

Heeft u de Schoolkeuzegids niet ontvangen? Neem dan contact op met Joke Kronenberg, j.kronenberg@metameer.nl.

 

Neem het volgende mee tijdens de aanmelding:

’- Aanmeldings- en adviesformulier brugklas 2014-2015 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen.

- Kopie van het identiteitsbewijs met het burgerservicenummer van uw kind. Of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met daarop het BSN. Let op: alle voornamen moeten volledig vermeld staan.

’- Kopieën van testgegevens (indien van toepassing).

’- Onderwijskundig rapport (advies- en inlichtingenformulier) van de basisschool.

’- In geval van aanmelding voor leerwegondersteuning: de beschikking van de RVC als de leerling niet door onze school is getest en niet door ons bij de RVC is voorgedragen.

Aanmelden: voor basisscholen

Vul hier het onderwijskundig rapport in voor uw leerling, die zich inschrijft bij ons.

Aanmelding & toelating schooljaar 2014-2015

Inschrijfdagen

Maandag 17 en dinsdag 18 maart 2014 
tussen 17.00 en 19.00 uur. 

 

U kunt uw zoon/dochter inschrijven op de locatie van uw keuze. Neem de bovenstaande noodzakelijke stukken mee.

 

Meeloopdag
Op woensdag 4 juni 2014 kunnen alle nieuwe brugklassers op de locatie Stevensbeekseweg en locatie jenaplan Boxmeer een middag meelopen. Zo kan uw kind ons alvast leren kennen!

 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van de contactpersonen:

 

Locatie Stevensbeekseweg       (0485) 381600

vmbo

Dave Arts

d.arts@metameer.nl

havo en vwo

Henk Vaassen

h.vaassen@metameer.nl

tweetalig havo en vwo

Mieke Balemans

m.balemans@metameer.nl

 

Locatie jenaplan Boxmeer         (0485) 571434

jenaplanonderwijs

Marie-José Kunen

m.kunen@metameer.nl

tweetalig jenaplanonderwijs       Annemarie Wammes                a.wammes@metameer.nl