Persoonlijk Leren heeft de toekomst

Hóe wil uw kind leren?

Het is goed te weten dat Metameer goed en vernieuwend onderwijs belangrijk vindt. Dat bieden we aan in een prettige leeromgeving, met bekwame en betrokken docenten. Uw kind krijgt in de onderbouw les van een vast team. Daardoor is de opzet kleinschalig en krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. 

Metameer geeft met persoonlijk leren invulling aan het ‘onderwijs van de toekomst’. Sleutelwoord daarbij is eigenaarschap. Met persoonlijk leren willen we bereiken dat uw kind steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces; dat het zich bewust is van wat het leert, hoe het leert en waarom het leert. Uit nieuwe inzichten blijkt dat deze manier van werken motiverend werkt. Bovendien zijn leerlingen die geleerd hebben om zelfstandig te leren beter voorbereid op het hbo en de universiteit.

De school wordt coach

Uw kind bepaalt, met hulp van de mentor, in toenemende mate hoe zijn leertraject eruitziet: denk aan snelheid en diepgang. De leerstof is opgedeeld in ‘leerdoelen’, met telkens het einde van een periode als ijkpunt. De school wordt steeds meer coach: uw kind vraagt, wij helpen. Uw kind ruilt bijvoorbeeld het uur van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar hij of zij wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde vakken op havoniveau doen, terwijl andere op het niveau van vwo gevolgd worden. Ook flexibel toetsen is bij steeds meer vakken mogelijk. Tevens zijn er verdiepingsprogramma’s. Hoe meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid uw kind hierbij neemt, hoe meer ruimte hij of zij krijgt.

Rol van de mentor

De rol van de mentor is binnen persoonlijk leren niet weg te denken. Uw kind heeft zijn eigen mentor, een vraagbaak en ruggensteun. Iemand die zijn uiterste best doet om uw kind zich prettig en veilig te laten voelen. Maar ook iemand die soms kritische vragen stelt of juist iemand die meehelpt in de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden als plannen, organiseren en uitvoeren van het werk. Een belangrijke speler dus. Om dat mogelijk te maken heeft op Metameer elke mentor een klein groepje leerlingen onder zijn of haar hoede en is er daarnaast veel tijd ingeruimd voor ontwikkelgesprekken waarbij ook de ouders verschillende keren per jaar worden uitgenodigd. Doel daarbij is niet het bespreken van de cijfers maar het zetten van de volgende stap.

Leerlingen bepalen eigen tempo

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod.

ROQUIN