Tweetalig onderwijs

Become who you are!

Het is onze manier om aan te geven dat het tweetalige havo en/of vwo op Metameer meer is dan alleen extra lessen en vakken in het Engels. Onze leerlingen spreken, schrijven en denken na verloop van tijd in vrijwel vloeiend Engels en hebben veel kennis van en ervaring opgedaan met de wereld om zich heen. Daardoor biedt het ze de kans om zich volwaardig en kwalitatief hoogstaand te ontwikkelen, van brugklasser tot een aankomende student van een hogeschool of universiteit (in het buitenland). Van kind tot wereldburger.

Beheersing van Engels is een ‘must’

Het tweetalig onderwijs bestaat al meer dan twintig jaar in Nederland en staat enorm in de belangstelling. Op dit moment bieden al meer dan 120 scholen tweetalig onderwijs aan en het aantal leerlingen dat voor tto kiest verdubbelt jaarlijks. Dat komt onder meer doordat onze Nederlandse economie intensieve contacten onderhoudt met het buitenland. Een goede beheersing van de Engelse taal is voor veel Nederlanders dan ook een 'must'. Ook omdat het gros van alle universiteiten en hogescholen in Nederland en in het buitenland grotendeels of volledig Engelstalig is.

Engels op zeer hoog niveau

In het tweetalig onderwijs op Metameer kan je kind naast het gewone vwo- of havodiploma ook een internationaal erkend certificaat behalen: het International Baccalaureate (IB). Tweetalige vwo-leerlingen doen examen voor het IB English A1: language and literature. De tweetalige havoleerling haalt het IB Language B diploma. In de eerste drie leerjaren van het tweetalig vwo en het tweetalig havo krijgen de leerlingen minimaal zestig procent van de lessen in het Engels. Buiten het vak English gaat het daarbij om History, Geography, Science en Mathematics, maar ook Cultural Arts en Physical Education. We noemen dit Content and Language Integrated Learning-vakken, de CLIL-vakken, omdat naast de inhoud ook het Engels wordt ontwikkeld. Alleen door deze onderdompeling kan de leerling het authentieke taalgebruik ontwikkelen dat nodig is om zonder problemen te kunnen schakelen tussen Nederlands en Engels.

Cambridge examen

Om de CLIL-lessen kwalitatief hoogstaand te maken volgen onze docenten extra lessen in didactiek en hebben ze vrijwel allemaal het diploma in het hoogste niveau Engels dat Cambridge op dit gebied aanbiedt: het Cambridge Proficiency of English, CPE. Aan het einde van het derde jaar doen leerlingen het Cambridge Checkpoint examen voor de vakken English en Mathematics. Voor Engels tonen ze daarbij aan dat ze voldoen aan het vereiste B2-niveau van het Europese taalreferentiekader, een onderdeel van de tto-standaard.

Door op de ingeslagen weg

In de bovenbouw gaan leerlingen door op de ingeslagen weg, maar met minder CLIL-vakken. Er wordt immers met het eindexamenprogramma begonnen en dat wordt verplicht in het Nederlands afgenomen. Alleen schoolexamenvakken mogen in het Engels worden aangeboden. Dit doen we dan ook maximaal. Denk aan vakken als Social Studies (Maatschappijleer), Physical Education (Lichamelijke Opvoeding), Cultural Arts (Kunst) en Global Perspectives (een specifiek tto-vak). Maar ook het profielwerkstuk wordt in het Engels geschreven. Samen met een blijvend hoog aantal uren English wordt je kind zo optimaal voorbereid op het International Baccalaureate examen.

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs

Metameer vraagt aan de ouders van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen een extra ouderbijdrage. Daarvan worden bijvoorbeeld internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en taalcertificaten of andere examens betaald. Via het betaalsysteem kunt u kiezen voor de optie betalen in termijnen als u het bedrag niet ineens kunt voldoen. Neem contact op met de school als u de ouderbijdrage in meer dan de aangegeven termijnen wilt betalen.

Ook kan de school met u zoeken naar een maatwerkoplossing als u niet of slechts een deel van de ouderbijdrage kunt voldoen. U kunt contact opnemen met Frederik van Winkelen, manager bedrijfsvoering, om de mogelijkheden te bespreken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0485) 381600 of e-mail f.vanwinkelen@metameer.nl. In een gesprek bespreken we dan de mogelijkheden die Stichting Leergeld in bepaalde gevallen kan bieden of het Metameer schoolfonds 'De Doorslag'. We komen zo in alle gevallen tot een passende oplossing zodat alle leerlingen die tweetalig onderwijs willen volgen, dit ook kunnen doen. Zo wordt geen enkel kind uitgesloten van tweetalig onderwijs.

Meer weten?

Bekijk de meest gestelde vragen. Hier vind je de brochure met resultaten TTO. En de site ik kies TTO is speciaal gericht op aankomende tto-leerlingen. Nog meer aanvullende informatie vind je hier: 

International Baccalaureate
Cambridge taalexamens
Europees Referentiekader
Global Perspectives
Standaard TTO

ROQUIN