Nuffic

Een actief team!

Nuffic is de overkoepelende organisatie voor onder meer tweetalig onderwijs. Het Metameer tto-docententeam doet hier actief aan mee en verzorgt onder andere opleidingen en cursussen voor andere tto-scholen.

Metameer is TTO Senior School

In april 2014 heeft  Metameer het officiële certificaat ontvangen van Nuffic als TTO Senior School. Daarmee werd aangetoond dat aan de standaard werd voldaan. Dit certificaat werd onze school toegekend nadat we uitvoerig bezocht en beoordeeld waren door een commissie van Nufffic. Op twee na werd daarbij op alle indicatoren de maximale score behaald. Een beoordeling waar we als school nog altijd trots op zijn.

ROQUIN