Boeken digitaal

De uitgevers verrijken hun methodes allemaal met ICT componenten. De onderwijskundige meerwaarde van deze uitbreiding is echter niet altijd helder. Een "boek achter glas" (tekstboek als pdf) biedt geen onderwijskundige meerwaarde. Bij een interactieve app die de vorderingen van de leerlingen volgt is dit wel het geval. De school neemt dit mee in hun afweging bij het kopen van het onderwijsmateriaal.

Hierdoor ontstaat er een mix. Van sommige boeken wordt alleen de papieren versie gebruikt, van andere alleen de digitale versie en van weer anderen de papieren én de digitale versie.

ROQUIN