Aanmelden: voor ouders

Om uw kind aan te melden voor de brugklas op Metameer, vult u het aanmeldformulier in. Onderteken dit en neem het mee tijdens de aanmelddagen. 

Neem het volgende mee tijdens de aanmelding:

  • Aanmeldformulier leerjaar 1.
  • Kopie van het identiteitsbewijs met het burgerservicenummer van uw kind. Of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met daarop het BSN. Let op: alle voornamen moeten volledig vermeld staan.
  • Mocht de basisschool geen gebruik maken van OSO, neemt u ook het onderwijskundig rapport mee (advies- en inlichtingenformulier).
  • Kopieën van testgegevens (indien van toepassing).
  • In geval van aanmelding voor leerwegondersteuning: de beschikking van de RVC als de leerling niet door onze school is getest en niet door ons bij de RVC is voorgedragen.

Aanmelden: voor basisscholen

Bij gebruik van de Overstap Service Onderwijs (OSO) moet de basisschool het verkort onderwijskundig rapport invullen voor de leerling, die zich bij ons inschrijft.

Veel basisscholen in het Land van Cuijk maken gebruik van de OSO. Daarin is het onderwijskundig rapport (OKR) verpakt. Metameer heeft aanvullende informatie nodig. Daarom dienen deze scholen het bovenstaande 'verkort OKR' in te vullen.

Alle scholen in de regio zijn 'OSO-proof'. Scholen in Venray die gebruik maken van LDOS kunnen dit blijven doen.

Scholen die geen gebruik maken van OSO. Hier is het volledige OKR.

Aanmelding & toelating schooljaar 2017-2018

Inschrijfdagen
Beide locaties
Maandag 13 en dinsdag 14 maart 2017 van 17.00 tot 19.00 uur. 

Meld uw kind aan op de locatie waar hij/zij naar de brugklas wil. Neem de bovenstaande noodzakelijke stukken mee.

Kennismakingsmiddag

Op woensdag 7 juni 2017 kunnen alle nieuwe brugklassers op de locatie Stevensbeekseweg en locatie jenaplan Boxmeer een middag meelopen. Zo kan uw kind ons alvast leren kennen!

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van de contactpersonen.

ROQUIN