Agenda

Maart 2019

Leerlingen uit de derde klas van Metameer (vmbo/havo/vwo) doen mee aan een internationale uitwisseling van een week, tussen 11 en 29 maart.

Van 11 maart t/m 29 maart 2019 gaan 3e-jaars leerlingen op uitwisseling naar het buitenland. Ook komen buitenlandse leerlingen naar Nederland.

Voor leerlingen van vmbo 4 in Stevensbeek is toetsweek 3 van maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart 2019.

De Finse uitwisselingspartners van tweetalig havo en vwo 3 zijn van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2019 in Nederland.

ma 25.03.19

Van 25 maart t/m 29 maart 2019 is het Méérweek op Metameer jenaplan Boxmeer. Het project is Vrijheid.

Op maandag 25 maart 2019 is er een thema-avond voor alle ouders van Metameer. André Parren houdt een lezing over gamen. Hij is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van gamen en auteur van het...

Dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2019 geeft theatergezelschap Phileas Fogg een voorstelling voor JN1tto.

Maandag 27 maart 2019 t/m dinsdag 2 april 2019 is toetsweek 3 voor leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 van havo en vwo.

April 2019
ma 01.04.19

Leerlingen van basis 3 en kader 3 zijn op stage van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2019.

ma 01.04.19

Op maandag 1 april 2019 is er een MR vergadering in Stevensbeek.

Van 1 t/m 5 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo BB en TG

Vanaf 1 april 2019 is het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen voor het beroepsgericht vmbo.

Deze week starten de digitale examens voor de algemene vakken BB en KB.

Van 1 t/m 18 april 2019 wordt het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen afgenomen bij leerlingen van het beroepsgericht vmbo.

In de week van 1 t/m 5 april 2019 gaan JN3bk en JN3tg een week op snuffelstage.

ma 01.04.19

Op maandag 1 april 2019 is er een MR vergadering.

Van 8 t/m 12 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo KB.

Op maandag 8 april 2019 is er een vergadering van de Maatschappelijke Raad.

di 09.04.19

Leerlingen hebben dinsdag 9 april les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 9 april 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Dinsdag 9 april 2019 zijn de herkansingen voor de examenkandidaten havo/vwo.

wo 10.04.19

Op woensdag 10 april 2019 is er een vergadering van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

do 11.04.19

Donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019 wordt het Anglia examen afgenomen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan het extra programma Anglia Engels.

Van 12 t/m 18 april 2019 is de examentraining voor havo en vwo.

Vrijdag 12 april 2019 ontvangen alle ouders onze nieuwsbrief.

In de week van 15 t/m 19 april 2019 gaan de leerlingen van havo en vwo bovenbouw op Beroepsoriënterende stage bij een bedrijf of organisatie.

Maandag 15 april 2019 geeft On Stage alle beroepsbeoefenaars informatie over het Beroepenfeest voor vmbo-leerlingen.

PROGRAMMA

16.30 uur Welkom door Berita Cornelissen, directeur-bestuurder van...

Op dinsdag 16 april 2019 is er een inhaaldag voor toetsen en opdrachten (leerjaar 1 t/m 6) en zijn er herkansingen voor leerjaar 4 en 5 (=niet-examenklassen). Voor leerlingen die geen...

Donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2019 Cambridge Checkpoint exams voor derdejaars tweetalig havo/vwo van jenaplan.

do 18.04.19

Op donderdag 18 april 2019 is er een overleg van het Zorgadviesteam in Boxmeer.

Vrijdag 19 april is de laatste schooldag voor de examenkandidaten in Stevensbeek voordat zij aan hun eindexamens beginnen.

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Op 19 april 2019 is de laatste schooldag voor examenleerlingen.

ma 22.04.19

22 april t/m 5 mei 2019 is het meivakantie.

Mei 2019
ma 06.05.19

Afname Citotoetsen voor de derde klassen van jenaplan van maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019 de eerste drie lesuren.

Van 6 t/m 8 mei 2019 zijn er examentrainingen voor leerlingen van JN4.

Derdeklassers van Metameer kunnen meedoen aan een internationale uitwisseling met een school in het buitenland. Van maandag 6 mei tot en met maandag 13 mei 2019 zijn de leerlingen in San benedetto del...

di 07.05.19

Op dinsdag 7 mei 2019 is er een MR vergadering.

di 07.05.19

Op dinsdag 7 mei 2019 is er een MR vergadering in Boxmeer.

Op donderdag 9 mei 2019 start het eindexamen voor vmbo, havo en vwo leerlingen.

Op donderdag 9 mei 2019 starten de CBT examens voor het vmbo.

Van donderdag 9 mei t/m maandag 20 (BB en KB) of dinsdag 21 mei (GL en TL) zijn de eindexamens voor JN4.

Tussen 13 mei en 29 mei 2019 vinden de uitwisselingen met leerlingen uit het buitenland plaats.

Van 13 t/m 29 mei 2019 komen buitenlandse leerlingen naar Nederland voor een uitwisseling en gaan leerlingen van Metameer naar het buitenland.

di 14.05.19

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt er in Stevensbeek een overleg van het Zorgadviesteam plaats.

Op donderdag 16 mei 2019 is het Beroepenfeest On Stage voor alle vmbo-leerlingen van de regio Land van Cuijk. Het is het eerste beroepenfeest dat Metameer samen met het Elzendaalcollege en het...

In de week van 20 t/m 29 mei 2019 wordt in klas 1 en 3 een Citotoets afgenomen.

Op 20 mei 2019 is het Centraal Schriftelijk Examen voor vmbo BB en KB afgerond.

ma 20.05.19

Afname Citotoetsen voor leerlingen van JN2 van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.

Op maandag 20 mei 2019 is er een bijeenkomst van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

di 21.05.19

Leerlingen hebben dinsdag 21 mei les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 21 mei 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op 21 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Examen voor havo, vmbo GL en TL.

Op woensdag 22 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor het vwo.

wo 22.05.19

Op 22 mei 2019 is het tijd voor glitter en glamour tijdens het gala van de eindexamenleerlingen!

wo 22.05.19

Op woensdag 22 mei 2019 is het gala voor de eindexamenkandidaten.

Voor leerlingen van jenaplan tweetalig vmbo en havo/vwo 1, 2 en 3 is er donderdagmiddag 22 mei en vrijdagmiddag 23 mei 2019 een portfolio afternoon.

do 23.05.19

Van 23 t/m 29 mei 2019 is het Méérweek op de locatie Stevensbeek.

Op donderdag 23 mei 2019 is er een inhaalprogramma voor leerlingen die van tg4 naar h4 overstappen.

Op 23 en 24 mei 2019 gaan leerlingen van vmbo 2 op reis naar Londen.

ma 27.05.19

Van 27 t/m 29 mei 2019 afname Citotoetsen bij de eerste klassen van jenaplan.

Van 27 mei t/m 9 juni 2019 is de derde periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het Open Podium.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het open podium van 29 mei.

di 28.05.19

Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 tijdens het 1e t/m 4e lesuur maken vmbo 3-leerlingen Cito-toets 3.

wo 29.05.19

Op 29 mei 2019 is het Open Podium in Stevensbeek.

wo 29.05.19

Op 29 mei 2019 is het open podium op Metameer jenaplan Boxmeer.

Op vrijdag 31 mei 2019 is het een vrije dag na Hemelvaart.

Juni 2019
wo 05.06.19

Op 5 juni 2019 is er een MR vergadering in Boxmeer.

Op woensdag 5 juni 2019 komen de nieuwe brugklasleerlingen naar Metameer voor een kennismakingsmiddag. Er wordt deze middag ook een foto gemaakt van alle nieuwe leerlingen.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een overleg van het zorgadviesteam in Boxmeer.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een ouderavond over de overgang van VM2 naar VM3.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een bijeenkomst voor overstappers van JN3.

Op donderdag 6 juni 2019 zijn de bedrijfsbezoeken in het kader van On Stage.

di 11.06.19

Van 11 t/m 14 juni 2019 is het sportméérweek.

Op woensdag 12 juni 2019 maken we de uitslag van de eindexamens bekend!

- 14.30 u: bellen kandidaten die gezakt zijn of een herexamen hebben

- 15.00 u: bellen kandidaten die geslaagd zijn

Op woensdag 12 juni 2019 worden de uitslagen van de eindexamens bekend gemaakt.

Op woensdag 12 juni 2019 is er een bijeenkomst voor leerlingen die gezakt zijn en hun ouders.

Van 17 t/m 20 juni 2019 worden de herexamens afgenomen.

Op maandag 17 juni 2019 is er een informatieavond over de Engelandreis van JN1tto.

di 18.06.19

Leerlingen hebben dinsdag 18 juni les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Van 20 juni 2019 t/m 26 juni 2019 is de vierde toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

do 20.06.19

Maandag 24 juni 2019 is de ceremony & awards uitreiking tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek

Op 24 juni 2019 is de laatste bijeenkomst van de oudercontactgroep van dit schooljaar.

wo 26.06.19

Op woensdag 26 juni 2019 is er een MR vergadering.

Op vrijdag 28 juni 2019 komt nieuwsbrief 5 voor ouders uit.

Op vrijdag 28 juni 2019 krijgen de leerlingen die herexamen hebben gedaan de uitslag hiervan te horen.

Juli 2019

Op maandag 1 juli 2019 is de laatste MR vergadering van dit schooljaar.

Maandag 1 juli 2019 herkansingen/inhaalmoment voor havovwo-bovenbouwleerlingen die een schoolexamen/opdracht willen herkansen of inhalen.

Op maandag 1 juli 2019 is er een inhaalprogramma voor havo 3 leerlingen die overstappen naar vmbo-tg 4.

ma 01.07.19

Op maandag 1 juli 2019 leveren de leerlingen van Metameer jenaplan Boxmeer hun boeken in.

Van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 4 juli 2019 zijn de leerlingen roostervrij. Op een van deze dagen leveren de leerlingen hun boeken in.

Op dinsdag 2 juli 2019 is de diploma-uitreiking!

Dinsdag 2 juli 2019 zijn er leerlingenbesprekingen in Stevensbeek. Voor vmbo-leerlingen is dinsdag het inhaalmoment.

Op woensdag 3 juli 2019 ontvangen de vmbo leerlingen die geslaagd zijn hun diploma!

Op donderdag 4 juli 2019 ontvangen de havo/vwo leerlingen die geslaagd zijn hun diploma!

Op vrijdag 5 juli 2019 sluit heel Metameer het schooljaar gezamenlijk af op de locatie Stevensbeek, Kloosterstraat.

Op vrijdag 5 juli 2019 worden de rapporten uitgereikt aan de leerlingen die geen examen hebben gedaan.

za 06.07.19

Van zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus 2019 is het zomervakantie.

ROQUIN