Metameer en corona

ma 01.06.20

Hier houden wij u op de hoogte van actuele informatie over Metameer en het coronavirus. Wij houden contact met de GGD en volgen de richtlijnen van het RIVM. Ook vanuit OMO, de vereniging waar wij als school deel van uitmaken, is er nauw contact met het RIVM, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de GGD.

Meer informatie vindt u op de websites van het RIVM en de GGD.
Het landelijke informatienummer corona: 0800-1351.

OMO houdt hier actuele informatie over het coronavirus bij.

Donderdag 9 juli, terugbetaling ouderbijdrage

Sommige activiteiten konden door de coronacrisis niet doorgaan. Na de zomervakantie ontvangen ouders/verzorgers de ouderbijdrage terug, die zij voor deze activiteiten hebben betaald.

Een brief hierover volgt na de zomervakantie.

Dinsdag 2 juni, wij zijn begonnen!

Vandaag is Metameer weer open! Erg fijn om de leerlingen weer op school te mogen ontvangen.We houden ons aan het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in onze gebouwen.

Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben de afgelopen weken informatie ontvangen over het rooster, les op school of online met daarbij de regels die we allemaal naleven als we op school zijn.

Een extra compliment voor onze facilitaire afdeling die onze gebouwen hebben verdeeld in kleurzones, duidelijke bewegwijzeringsborden hebben gemaakt en de gangen hebben voorzien van looproutes, borden, pijlen en stickers.

We gaan ervoor, samen sterk!

Vrijdag 8 mei, uitnodiging webinar van de GGD

De GGD Hart voor Brabant nodigt alle ouders/verzorgers uit voor een webinar 'Positief opvoeden in onzekere tijden'.

Deze vindt plaats op dinsdag 19 mei om 19.30 uur. Het webinar is vanuit huis te volgen vanaf computer, tablet of telefoon. Deelnemers kunnen tijdens het webinar vragen stellen via de chat.

Waar gaat het over?
Thuisonderwijs, werk en gezin combineren: ouders vervullen verschillende rollen. En hoe maken ouders meer tijd vrij voor zichzelf en kunnen zij beter omgaan met spanningen binnen het gezin?

Aanmelden kan via deze link. Of bekijk de flyer voor meer informatie.

Donderdag 7 mei, we mogen open!

Gisteren tijdens de persconferentie gaf premier Rutte aan dat, als alles goed blijft gaan, middelbare scholen per 1 juni weer open mogen. Dat is goed nieuws: we kunnen onze leerlingen weer op school zien! Dit is nog geen definitief besluit; dat volgt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Maar we gaan er wel van uit.

We bereiden alles voor op school om de RIVM-richtlijnen te blijven volgen. Denk aan maximaal aantal leerlingen aanwezig met de 1,5 meter afstand, lokaalindeling, looplijnen in de gebouwen, meerdere ingangen en extra hygiënemaatregelen.

Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen hierover een brief. Hierin staat ook hoe we beslissen over het overgaan van de leerling naar het volgende leerjaar en het niveau-advies.

Dinsdag 21 april, middelbare scholen gesloten tot 1 juni

Tijdens de persconferentie maakte het kabinet bekend dat middelbare scholen tot 1 juni gesloten blijven.

Wij gaan na de meivakantie dus door met onderwijs op afstand. Daarnaast maken alle examenleerlingen hun laatste schoolexamens. Vanuit huis en deels ook op de locatie waarbij er een maximum aantal leerlingen in de gebouwen aanwezig mag zijn.

Vrijdag 17 april, vakantie

We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

~ Ramses Shaffy

We wensen iedereen een fijne vakantie!

Vrijdag 17 april, PTA vmbo 3, havo 4 en vwo 5

Sommige leerlingen (en ouders/verzorgers) maken zich zorgen over de toetsen in de voorexamenklassen en over de geplande toetsweken later dit schooljaar. We stellen deze leerlingen gerust: hier komt een aangepast programma voor. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) passen wij, waar nodig, voor deze jaarlagen aan. Informatie hierover volgt nog.

Woensdag 15 april: deel zorgen of vragen. Lucht je hart!

Leerlingen: app met Appke... ook in de vakantie
Als leerlingen vragen hebben over het coronavirus of gewoon eens een keer met iemand anders dan gezinsleden willen kletsen, dan kunnen zij appen met Appke 06 202 608 29. Maar ook als leerlingen het even moeilijk hebben in huis. Appke is er voor alle jongeren uit het Land van Cuijk en is een initiatief Sociom.

Luisterend oor of advies voor ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers die zich zorgen maken, advies willen of vragen hebben over de opvoeding van hun puber in deze situatie, kunnen contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of het jeugdhulploket van de gemeente. Tijdens de vakantie kan verveling of het wegvallen van schoolstructuur zorgen voor spanning in huis. Juist dan kan het fijn zijn om met iemand even te overleggen.

Ook is de themapagina van het Nederlands Jeugdinstituut een heel bruikbare site met handige en goede informatie.

Dinsdag 14 april, wachtwoord kwijt?

Microsoft Office 365
Als leerlingen hun gegevens voor de Microsoft producten kwijt zijn, dan kunnen ze die opvragen door te mailen naar ict@verwijder-dit.metameer.nl.

Itslearning
De inloggegevens van Itslearning kwijt? Gebruik dan de optie 'wachtwoord vergeten' bij het inloggen.

Bij onderwijs op afstand is het belangrijk dat de leerlingen bij al het online materiaal kunnen. Dus toegang hebben tot de digitale methodes, Itslearning en Microsoft Teams.

Vrijdag 10 april, afronding examenjaar en slaag-zakregeling

Vandaag ontvangen alle examenleerlingen en hun ouders/verzorgers de planning van de afronding van het examenjaar. Ook hebben zij de de nieuwe slaag-zakregeling per niveau ontvangen.

Donderdag 9 april, beeldschermgebruik

Deze week ontvingen alle examenleerlingen en hun ouders/verzorgers een brief met informatie over de schoolexamens. Waar mogelijk kunnen leerlingen die vanuit huis maken. Moeten leerlingen toch naar school komen, dan volgen wij de verscherpte richtlijnen van het RIVM.

Beeldschermtijd, hoe regelen we dit thuis?
Nu iedereen thuis werkt, is meer beeldschermgebruik een bijna logisch gevolg.

Om ouders/verzorgers te ondersteunen om dit in goede banen te leiden heeft Novadic-Kentron een infographic gemaakt.

Maandag 6 april, registratie ziekte en afwezigheid

Voor deze periode van onderwijs op afstand heeft de GGD een tijdelijke verzuimprotocol opgesteld. We zijn verplicht ziekte en afwezigheid van onze leerlingen te melden.

Ziekmelding
Kan een leerling door ziekte niet aan school werken? Dan moeten ouders/verzorgers hun kind ziek melden. Wij registeren dit. (Bij lichte verkoudheidsklachten en de leerling moet in huis blijven, verwachten we dat het schoolwerk door kan gaan. Ziekmelding is dan niet nodig.)

Afwezigheid tijdens videolessen
Is de leerling niet aanwezig tijdens de videolessen? Of werkt de leerling thuis niet aan schoolwerk? Dan registreren wij haar/hem als afwezig.

Is een leerling enkele keren afwezig, dan neemt de mentor contact op. Als dit te vaak voorkomt moeten wij de jeugdarts/leerplichtambtenaar inlichten. Afhankelijk van de oorzaak.

Dinsdag 31 maart, scholen dicht t/m meivakantie

Het kabinet maakte vanavond bekend dat zij alle maatregelen die nu gelden verlengen tot en met dinsdag 28 april.

Dit betekent dat wij gesloten blijven tot en met vrijdag 1 mei 2020, het einde van de meivakantie.

Maandag 30 maart, driehoeksgesprekken gaan niet door

Komende periode stonden de driehoeksgesprekken (leerling-ouder-school) gepland. Deze gaan niet door.

Ouders/verzorgers die toch graag dit gesprek willen voeren, kunnen contact opnemen met de mentor. We gaan dan een andere manier vinden om dit 'op afstand' te kunnen doen.

Vrijdag 26 maart, evaluatie: wat blijft, wat is nieuw

De feedback die wij van de leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s hebben ontvangen, heeft het coronateam meegenomen in de evaluatie van de afgelopen week. Bedankt hiervoor. Wat blijft en wat verbeteren we met onze volgende stap?

Wat blijft?

 • Iedere leerling heeft een keer per week een-op-een-contact met de mentor.
 • De leerling communiceert via Itslearning met docent of mentor en kan hem of haar aanspreken volgens de tijden van het rooster.
 • Docenten plaatsen lesstof, leerdoelen, huiswerk en instructiefilmpjes in de agenda op Itslearning.
 • Het rooster blijft hetzelfde.

De volgende stap: vanaf maandag 30 maart

 • De leerlingen krijgen per vak één videoles via Teams. In de agenda van Itslearning zien leerlingen welke les de docent kiest volgens het rooster. Alle leerlingen uit de klas zijn deze les aanwezig via Teams.
 • Doel van de inzet van Teams is live contact met de klas.
 • Leerlingen ontvangen een leerlinginstructie voor het gebruik van Teams.
 • Tijdens de andere uren van dat vak is de docent volgens rooster beschikbaar. Hoe? Dat spreekt de docent met de klas af.

De komende tijd voeren we het aantal live-contacten via Teams geleidelijk op. Wellicht kan nog niet elk vak aan de verwachtingen voldoen. Ook wij moeten rekening houden met een toename van het aantal zieke collega’s en collega’s die thuis zorgtaken hebben.

Woensdag 25 maart

De vlag nog even binnen houden
De resultaten van de schoolexamens bepalen straks het eindcijfer, nu het eindexamen niet door gaat. Op Metameer gaan de leerlingen de schoolexamens nog afronden. Ook moeten we nog wachten op de nieuwe zak- en slaagregeling en informatie over de herkansingen. Kortom, de vlag kan helaas nog niet uit.

We horen van de examenleerlingen dat ze ook verdrietig zijn: het groepsgevoel en alles wat bij zo’n laatste jaar hoort. Ze missen elkaar… Datzelfde gevoel hebben onze docenten.

Tips voor ouders en leerlingen
Onze zorgcoördinator deelt graag twee waardevolle websites met tips om het samen thuis leuk te houden.

Voor ouders: Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie
Voor leerlingen: Vraag en antwoord voor jongeren en jongvolwassenen

Dinsdag 24 maart, geen eindexamen

Minister Slob besluit dat het centraal schriftelijk examen niet door gaat. Dit geldt ook voor de praktijkexamens (D&P/CSPE).

Geen fysieke schoolexamens op korte termijn
Het advies is om tot 6 april alleen schoolexamens af te nemen, die we digitaal en op afstand kunnen organiseren. Dus geen fysieke schoolexamens op school. We houden ons aan dit advies. In Boxmeer gaan de inhaalmomenten deze week dus niet door.

Ouders/verzorgers hebben vandaag een brief ontvangen.

Hoe verder? Plan van aanpak schoolexamens
We wachten nog op de nieuwe zak- en slaagregeling en informatie over de herkansingen. Daarom nemen wij nu geen beslissingen, maar willen we eerst goed zicht hebben op de nieuwe situatie. Wij stellen een plan van aanpak op over de verder te nemen stappen voor onze schoolexamens. Zodra dit duidelijk is ontvangen leerlingen en ouders/verzorgers informatie.

Aanmelden vervolgopleidingen
Minister Slob heeft ook de aanmeldingsdeadline voor studies een maand opgeschoven. Middelbare scholieren hebben zo meer tijd om een studie te kiezen. De nieuwe datum voor het mbo is 1 mei, in het hbo en wo is dat 1 juni.

Maandagavond 23 maart

Helaas gaf de persconferentie vanavond geen uitsluitsel over de schoolexamens. Zowel ouders/verzorgers, leerlingen en collega's uiten hun zorgen hierover.

De NOS bericht hier het volgende over:

"Ministerie: morgen meer duidelijk over examens
Morgen komt er meer duidelijkheid over onder meer het doorgaan van de examens. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten, nadat meerdere onderwijsvakbonden en scholenkoepels vanavond hebben aangegeven in ieder geval de eindexamens niet meer te laten doorgaan nu het kabinet de maatregelen rond het coronavirus heeft aangescherpt.
De VO-raad noemt het eventueel doorgaan van het centraal examen "niet uit te leggen en niet verantwoord". Als het aan voorzitter Paul Rosenmöller ligt, worden de schoolexamens morgen al opgeschort. "We willen echt spoedoverleg morgenochtend met minister Slob over die schoolexamens. En daarna moet er ook morgen duidelijkheid komen over de centraal examens", zei hij.
AOb-voorzitter Stolk zei vanavond op NPO Radio 1 in het programma Haagse Lobby vanavond al duidelijkheid te willen van onderwijsminister Slob. "Want morgen zijn er schoolexamens." "

Zodra het besluit er is, informeren wij u zo snel mogelijk.

Maandag 23 maart

Feedback waarmee we aan de slag gaan
Leerlingen en ouders/verzorgers geven ons al feedback, waaronder veel bewondering voor wat Metameer vorige week heeft gerealiseerd. Bedankt hiervoor, dat doet ons goed!

Ook krijgen we berichten dat er naast het 1-op-1-contact met de mentor en de bereikbaarheid van de vakdocent volgens rooster, ook behoefte is aan instructie via beeld. Ook willen leerlingen graag met elkaar in groepsverband contact hebben via beeld.

Vanaf maandag 30 maart instructie en groepsgesprekken via Teams
Onze docenten verdiepen zich momenteel in Microsoft Teams, het online programma waarmee je makkelijk met iemand of met een groep via beeld in contact bent. Vanaf maandag 30 maart starten we met instructie en groepsgesprekken via Teams. De docenten kiezen voor een manier die het beste voor het vak of onderwerp werkt.
Deze week zet de vakdocent de lesbrieven klaar, leerlingen kunnen via Itslearning met hem/haar in contact komen en de mentor neemt ook deze week persoonlijk contact op.

Itslearning, ze werken hard en goed nieuws
Zoals we eerder aangaven: door het intensieve gebruik van Itslearning, is het systeem traag. We staan in contact met Itslearning en delen graag een hun bericht:

Bericht van Itslearning
“Onze engineers hebben de afgelopen week dag en nacht gewerkt om de problemen te verhelpen. Ze gaan hier onverminderd mee door zolang dat nodig is. De server- en netwerkcapaciteit zijn structureel verhoogd en uitgebreid en er zijn aanpassingen in de applicatie gedaan die leiden tot een betere performance. We zien duidelijke verbeteringen, maar ook de toename van het gebruik blijft groeien, wat vergt dat we onverminderd doorgaan met onze inspanningen.
We begrijpen als geen ander dat de noodzaak voor een online leerplatform nu groter is dan ooit en zullen er alles aan doen om de stabiliteit van het leerplatform te verbeteren.”

En verder…

“Onze ontwikkelaars hebben enige tijd geleden een integratie met Microsoft Teams gerealiseerd en die wordt versneld (komende week) gereleased. Hiermee kunnen docenten eenvoudig online bijeenkomsten plannen met hun leerlingen vanuit Itslearning.”

Zondag 22 maart

En dan is het morgen weer maandag, de tweede week van onderwijs op afstand, thuiswerken en thuisisolatie. Een soort spagaat waar sommigen misschien mee worstelen, want "hoe combineer ik mijn werk met de begeleiding van mijn kinderen, die thuis ook ondersteuning nodig hebben?"

We delen graag dit artikel voor tips: "Zo houd je het de komende weken leuk in huis"

Woensdag 19 maart, informatie voor examenleerlingen

We informeren examenleerlingen en hun ouders/verzorgers hoe de komende weken eruit gaan zien. Iedereen heeft per niveau een brief ontvangen van de locatiedirecteuren.

School- en praktijkexamens: zo doen we dit
(We volgen de richtlijnen van het RIVM)

 • Schoolexamens nemen we af in kleine groepen leerlingen, in meerdere lokalen/ruimten en minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Wij begeleiden de leerlingen naar de juiste lokalen. Leerlingen moeten op tijd op school zijn.
 • Alle leerlingen en docenten zijn tijdens de schoolexamens klachtenvrij. Dus geen verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, zodat alle aanwezigen veilig op school kunnen zijn.
 • Is een leerling ziek of in thuisquarantaine? Dan kan hij of zij het schoolexamen later, maar wel voor de start van het centraal examen (7 mei), afronden. Ziekmelding: mail naar info@metameer.nl en naar de mentor.

Praktische dingen
Leerlingen en docenten lopen soms tegen praktische problemen op. We nemen u mee:

Traagheid Itslearning
Itslearning heeft de afgelopen twee nachten hardware bijgeplaatst, servers en extra geheugenruimte. Dit kan alleen ’s nachts omdat het systeem dan stil ligt. Zij gaan hier de komende nachten mee door.

Digitale methoden
De problemen met de methode van Thieme Meulenhoff liggen bij Thieme Meulenhoff. Leerlingen krijgen een soms een foutmelding, daar staat een 035-nummer wat ze kunnen bellen. Thieme lost het dan op.
 
Inloggen digitale methodes
Zijn er leerlingen die bij het inloggen in digitale methodes terecht komen bij entree waar ze de school kiezen en vervolgens in een loep terecht komen? Dan is een update IOS-13 nodig.
 
Oefenen examens
Vmbo-kader en basis-leerlingen kunnen op de iPad examens oefenen op Facet. Het enige wat niet werkt op de iPad zijn de vragen waarbij een filmpje hoort. Gelukkig maar een beperkt aantal vragen.

Woensdag 18 maart, start onderwijs op afstand

Let’s go! Vandaag zijn we gestart met ‘onderwijs op afstand’. Het vraagt veel van iedereen. Onze docenten doen in ieder geval hun uiterste best voor alle leerlingen!

School- en praktijkexamens gaan door
Vanmorgen is de schoolleiding samengekomen met onze examensecretarissen om de doorgang van school- en praktijkexamens te organiseren. Deze doorgang geldt alleen voor de examenklassen vmbo 4, havo 5 en vwo 6. Onze prioriteit ligt nu bij onze examenleerlingen. Mochten wij keuzes moeten maken, dan gaan deze leerlingen voor. We vertrouwen op begrip hiervoor.

Ouders/verzorgers van onze examenklassen ontvangen vandaag deze brief.
Ouders/verzorgers van alle andere klassen ontvangen vandaag deze brief.

We vragen ouders/verzorgers hun kind(eren) zoveel mogelijk te stimuleren examens te oefenen.

Veel digitaal verkeer
Een groot deel van Nederland werkt vanuit huis. Alle leerlingen volgen onderwijs op afstand. Hierdoor is er zoveel digitaal verkeer, dat systemen overbelast kunnen raken. U kunt ervan op aan dat verschillende bedrijven nu hard werken aan oplossingen. Tips zijn altijd welkom via info@verwijder-dit.metameer.nl.

Dinsdag 17 maart

Morgen gaan we van start met onderwijs op afstand. In deze brief vragen we ouders/verzorgers hun kind(eren) zoveel mogelijk te stimuleren om hier elke dag mee aan de slag te gaan. Kijk ook af en toe mee naar wat er per vak aan lesstof en huiswerk klaarstaat in Itslearning.

Examenleerlingen: school- en praktijkexamens gaan door
Minister Slob maakte vanmiddag bekend dat de school- en praktijkexamens doorgaan. Morgen brengen we deze leerlingen en hun ouders/verzorgers op de hoogte. In ieder geval gaan de PTA-toetsen van déze week niet door, zoals eerder aangegeven.

Itslearning vergroot capaciteit
Het kan zijn dat Itslearning de komende dagen wat traag is, nu we er landelijk intensief gebruik van maken. Itslearning werkt momenteel hard om de capaciteit te vergroten.

Maandag 16 maart, vormgeving onderwijs op afstand

Na het directieoverleg, zijn de teams samengekomen. Vandaag en morgen gebruiken we om onderwijs op afstand voor te bereiden en in te richten. Woensdag 18 maart starten we met onderwijs op afstand. Ouders/verzorgers ontvangen deze brief.

Onze prioriteit ligt bij de examenleerlingen. Schoolexamens en mondelingen gaan deze week niet door. Na het overleg van minister Slob, de VO-raad en de bonden, komt er meer informatie. We verwachten eind deze week.

Ons uitgangspunt voor onderwijs op afstand is: eenvoudig, duidelijk en in contact.

Op vrijdag 27 maart evalueren we deze eerste week, waarin we met onderwijs op afstand werken. Zo nodig stellen we bij.

Zondag 15 maart, scholen sluiten

Vandaag heeft het kabinet besloten scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met maandag 6 april. Ouders/verzorgers ontvangen deze brief.

Morgenvroeg komt onze schoolleiding direct samen. We bepalen de verdere gang van zaken voor alle leerlingen en medewerkers op Metameer. Zodra er nieuwe informatie is, horen ouders/verzorgers dit van ons.

Opvang leerlingen
Wij vangen de leerlingen op van ouders/verzorgers in één van de cruciale beroepsgroepen. Die ouders kunnen daarvoor via mail contact opnemen met de directeur van hun locatie:

Wij vragen met grote nadruk leerlingen met koorts, keelpijn en luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid en kortademigheid) thuis te houden, ook al werken ouders/verzorgers in een cruciale beroepsgroep.

We hebben extra aandacht voor onze examenleerlingen. We zetten ons in voor 'onderwijs op afstand' voor alle leerlingen. Leerlingen moeten daarom Itslearning goed in de gaten houden.

Zaterdag 14 maart

Het kabinet doet een dringend beroep op de scholen in heel het land open te blijven. Metameer onderkent en onderschrijft het maatschappelijk belang hiervan.

Vandaag informeren wij ouders/verzorgers met deze brief wat dit betekent voor hun kind(eren) en onze school.

Vrijdag 13 maart

Gisteren kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan tot en met 31 maart.
De scholen blijven open. Leerlingen en/of medewerkers die koorts hebben, keelpijn, hoesten of verkouden zijn, blijven thuis.

OMO houdt nauw contact met alle scholen, het RIVM en heeft frequent overleg. Als hier ontwikkelingen in zijn, die op onze school van toepassing zijn, leest u dat hier. Ouders/verzorgers ontvangen bericht.

Vrijdag 13 maart, uitwisseling Fürstenfeldbruck in Nederland gaat niet door

De uitwisseling met de school uit Fürstenfeldbruck, die begin mei in Nederland zou plaatsvinden, gaat niet meer door. De Duitse docenten laten vandaag weten, dat ook zij dit schooljaar niet meer mogen reizen van de deelstaat Beieren in verband met het coronavirus.

Ouders/verzorgers van deze leerlingen ontvangen bericht.

Donderdag 12 maart, annulering terugkommiddag, thema-avond OCG, bezoek Tweede Kamer

Vandaag zijn de volgende activiteiten geannuleerd:

De terugkommiddag van donderdag 19 maart gaat niet door. Ouders/verzorgers van deze vmbo-leerlingen van vorig schooljaar (locatie Stevensbeek) hebben bericht hierover ontvangen.

Ook de thema-avond van de OCG die op maandag 16 maart 2020 gepland stond, gaat niet door vanwege de verscherpte richtlijnen voor coronavirus. We verplaatsen deze avond naar 3 juni 2020.

Het bezoek van donderdag 26 maart 2020 (leerlingen van vmbo 4) aan de Tweede Kamer gaat niet door. De Tweede Kamer laat geen groepen meer toe in verband met het coronavirus.

Woensdag 11 maart, uitwisseling Finland

De Finse docenten hebben ons vandaag laten weten, dat ook zij op dit moment niet mogen reizen van de Finse overheid in verband met het coronavirus. Onze leerlingen zijn begin februari naar Finland gegaan. De Finnen zouden op hun beurt naar Nederland komen van 30 maart t/m 5 april. Deze uitwisseling gaat niet meer door helaas

We bekijken de komende weken of het mogelijk is dat de Finnen in mei alsnog kunnen komen. We hebben ouders/verzorgers geïnformeerd.

Dinsdag 10 maart, annulering DOEdag jenaplan

Ook kan de DOEdag van onze jenaplanlocatie helaas niet doorgaan vanwege de aangescherpte maatregelen voor het coronavirus. Deze stond vrijdag 13 maart gepland voor onze eerstejaars jenaplanleerlingen. Net als wij volgen ook bedrijven en instellingen de richtlijnen vanuit RIVM op.

Wij kijken of er later in het schooljaar nog mogelijkheden zijn voor onze DOEdag bij jenaplan Boxmeer. Leerlingen hebben deze dag gewoon les volgens hun rooster.

Dinsdag 10 maart, annulering On Stage Beroepenfeest

Vandaag nam onze rector samen met de rectoren van het Merletcollege en het Elzendaalcollege het besluit om het Beroepenfeest van donderdag 12 maart niet door te laten gaan. Ook de Doe Dag werkbezoeken van 26 maart komt hiermee te vervallen.

Het Beroepenfeest was voor al onze tweedejaars vmbo-leerlingen. Ook alle tweedejaars vmbo'ers van het Elzendaalcollege en alle derdejaars vmbo-leerlingen van het Merletcollege.

Met alle beroepsbeoefenaars erbij zijn hier 800 mensen bij betrokken. In de hal van het Ebben Inspyrium zijn op enig moment 600 mensen tegelijk samen. Mede na het verscherpte advies (d.d. 9 maart) van het RIVM voor inwoners van Noord-Brabant om zoveel mogelijk thuis te werken, is dit besluit genomen.

We doen ons uiterste best het Beroepenfeest en de Doe Dag alsnog in juni te organiseren. Leerlingen volgen deze dagen de lessen volgens het rooster.

We vinden het heel jammer voor alle leerlingen, mentoren, beroepsbeoefenaars en matchmakers en iedereen die hard gewerkt heeft ter voorbereiding van deze evenementen. Maar gezien de huidige situatie staan veiligheid en gezondheid van iedereen voorop.

Maandag 9 maart, uitwisseling Spanje

Vandaag heeft onze school besloten de uitwisseling van en naar Guernica in Spanje niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. We volgen als school de richtlijnen van het RIVM op.

De uitwisseling naar de Spaanse plaats zou donderdag 12 maart vertrekken voor één week.

We vinden het erg jammer voor de derdeklassers die hieraan deel zouden nemen. Ouders/verzorgers hebben een brief ontvangen.

Zondag 8 maart

Brief naar ouders/verzorgers
Vandaag hebben wij ouders/verzorgers en medewerkers geïnformeerd over de nieuwe richtlijn van het RIVM. Zij adviseert alle inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven.

We verzoeken leerlingen en medewerkers die één van de hierboven genoemde klachten hebben, niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vragen we om bij de ziekmelding aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

In geval van toetsen of schoolexamens, kijken we samen naar een passende oplossing als het kind weer beter is. Ook kunnen de omstandigheden een verhoogde lesuitval veroorzaken wegens ziekmelding van docenten. We gaan ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid en gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop.

Maandag 2 maart, uitwisselingen Italië

De uitwisselingen naar San Benedetto del Tronto en Cerignola (beide in Italië) gaan niet door. Deze stonden respectievelijk 10-17 maart en 13-20 maart gepland. De uitwisselingen van deze groepen in Nederland (mei/juni) gaan ook niet door. De reden hiervan is dat de Italiaanse overheid schoolreizen van en naar Italië verboden heeft.

Zondag 1 maart

Brief naar ouders/verzorgers
Afgelopen week hebben wij onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers geïnformeerd over de maatregelen die we nemen met betrekking tot het coronavirus.

In Nederland zijn op dit moment geen extra maatregelen nodig op scholen. Er is ook geen reden leerlingen thuis te houden, tenzij zij op vakantie zijn geweest in een risicogebied en klachten hebben van koorts of hoesten.

Voor de laatste ontwikkelingen houden we contact met de lokale GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Laatste nieuws

 • Geniet van een welverdiende zomervakantie.

 • Van harte gefeliciteerd!

 • Hier houden wij u op de hoogte van actuele informatie over Metameer en het coronavirus. Wij houden contact met de GGD en volgen de richtlijnen van het RIVM. Ook vanuit OMO, de vereniging waar wij als...
ROQUIN