Organisatie van de school

Ieder kind is welkom op Metameer. We bieden leerlingen een compleet onderwijsaanbod op onze locaties in Stevensbeek en Boxmeer.
We hebben twee locaties:

  • Stevensbeek: vmbo (leerjaar 1 t/m 4 met lwoo), mavo, havo, vwo en tweetalig havo en vwo.
  • Jenaplan Boxmeer: jenaplanonderwijs voor vmbo, havo, vwo en tweetalig havo/vwo en tweetalig vmbo.

Directie van Metameer

Berita Cornelissen, algemeen directeur / rector
Jaap Folkersma, directeur Metameer Stevensbeek
Maartje van de Kerkhof, directeur Metameer jenaplan Boxmeer
Frederik van Winkelen, manager bedrijfsvoering

Stevensbeek en jenaplan Boxmeer

Metameer Stevensbeek en Metameer jenaplan Boxmeer zijn verdeeld in kleine teams. De sectoren staan onder leiding van de directeur. Binnen elke sector zijn teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Metameer jenaplan Boxmeer

  • directeur: Maartje van de Kerkhof
  • teamleiders: Michel Hendriks, Dave Arts, Zeycan Kurt, Nico van Bon en Jan Vermunt

Metameer Stevensbeek

  • directeur: Jaap Folkersma
  • teamleiders: Mariska van Gompel, Dorien van der Zande, Joep Gilissen, Harm Mulder en Anita Beurskens

OMO

Metameer staat onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van ons Middelbaar onderwijs (OMO). De raad van bestuur van OMO vormt het schoolbestuur van 45 scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant en noordelijk Limburg. Meer informatie over OMO, zoals het jaarverslag, is te vinden op www.omo.nl.

ROQUIN