Organisatie van de school

Metameer is een brede school met een compleet onderwijsaanbod. We hebben drie locaties:

 • Stevensbeekseweg: vmbo (leerjaar 1 en 2 met lwoo), havo, vwo en tweetalig havo en vwo.
 • Kloosterstraat: vmbo (leerjaar 3 en 4).
 • Jenaplan Boxmeer: jenaplanonderwijs voor vmbo, havo, vwo en tweetalig havo/vwo en tweetalig vmbo.

Bestuur

Berita Cornelissen, directeur-bestuurder

Directie van Metameer

Berita Cornelissen, directeur-bestuurder
Harry Flaton, sectordirecteur vmbo
Jaap Folkersma, sectordirecteur havo/vwo
Maartje van de Kerkhof, sectordirecteur jenaplan
Bert Lunshof, directeur bedrijfsvoering

Kleinschalig

De school is verdeeld in drie sectoren. Daarmee zijn er kleinschalige en overzichtelijke eenheden gecreëerd, zodat iedereen elke leerling kent. De drie sectoren staan onder leiding van een sectordirecteur. Binnen elke sector zijn teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Sector jenaplan:

 • sectordirecteur: Maartje van de Kerkhof
 • teamleiders: Marie-José Kunen, Brigitte Spiekman, Annemarie Wammes en Roger Janssen

Sector vmbo:

 • sectordirecteur: Harry Flaton
 • teamleider brugklassen: Henny van den Bogaard
 • teamleider plusklas 2 / basis 3 en 4 / ISK: Dave Arts
 • teamleider KT 2 / TG 3 en 4: Joep Gilissen
 • teamleider BK 2 / K3 en 4: Anita Beurskens 

Sector havo/vwo:

 • sectordirecteur: Jaap Folkersma
 • teamleiders: Jan Vermunt en Teus de Vries
ROQUIN