Medezeggenschapsraad

Veel zaken waarover de directie een beslissing neemt dienen ter advisering/instemming aan de medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd te worden. Leden worden voor een zittingsduur van drie jaar gekozen door de geleding waartoe ze behoren. Elke locatie is in de MR vertegenwoordigd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders, leerlingen en medewerkers van onze school. De data zijn terug te vinden in het jaarrooster en verslagen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris. Mail hiervoor naar mr@verwijder-dit.metameer.nl.

In de MR zijn ouders, leerlingen, docenten en andere medewerkers vertegenwoordigd.

Leerlingen:
Sofie van Geffen
Ties Verhagen
Raoul Oude Lenferink
Bjorn Verrijdt 

Ouders:
Susan Greefkens
Astrid van der Straaten
Rob Reijnders
Mario Tijssen

Medewerkers:
Lia van de Weijer
Joris Bults
Michel Hendriks
Stef Siepel
Peter Vullings
Fons Jacobs
Hugo Pennings
Job Witsenhuijsen

Directie:
Berita Cornelissen
Bert Lunshof

ROQUIN