Oudercontactgroepen op sectorniveau

Elke sector van Metameer heeft een oudercontactgroep (OCG). Een ouder kan lid zijn van één van de drie OCG’s:

OCG havo/vwo 
OCG vmbo
OCG jenaplan Boxmeer

Het doel van de oudercontactgroepen is te fungeren als klankbordgroep voor de directie van de verschillende sectoren. Zij hebben een signalerende en adviserende taak, betreffende zaken die per sector aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs, stages en toetsweken.

De OCG’s komen regelmatig bij elkaar (vier tot vijf keer per jaar). De voorzitter of teamleider organiseert de bijeenkomsten, stelt in overleg met ouders de agenda vast, regelt verslaggeving en bespreekt de uitkomsten, indien wenselijk, met andere teamleiders en personeel van de school.

Vergaderingen van de OCG vmbo en havo/vwo in Stevensbeek

Woensdag 28 juni 2017 van 19.00 - 20.30 uur (jaarafsluiting met alle OCG's, tijden onder voorbehoud)
Woensdag 2 november 2016 van 19.00 - 20.30 uur
Dinsdag 7 februari 2017 van 19.00 - 20.30 uur
Maandag 27 maart 2017 jaarvergadering / thema-avond (tijden volgen)
Donderdag 18 mei 2017 van 19.00 - 20.30 uur

Vergaderingen van de OCG jenaplan Boxmeer

Maandag 3 oktober 2016 van 19.00 - 20.30 uur
Woensdag 30 november 2016 van 19.00 - 20.30 uur
Maandag 23 januari 2017 van 19.00 - 20.30 uur
Woensdag 22 februari 2017 van 19.00 - 20.30 uur
Maandag 27 maart 2017 jaarvergadering / thema-avond (tijden volgen)
Woensdag 5 april 2017 van 19.00 - 20.30 uur
Maandag 15 mei 2017 van 19.00 - 20.30 uur
Woensdag 28 juni 2016 van 19.00 - 20.30 uur (jaarafsluiting met alle OCG's, tijden onder voorbehoud)
ROQUIN