Oudercontactgroepen op sectorniveau

Elke sector van Metameer heeft een oudercontactgroep (OCG). Een ouder kan lid zijn van één van de drie OCG’s:

OCG havo/vwo 
OCG vmbo
OCG jenaplan Boxmeer

Het doel van de oudercontactgroepen is te fungeren als klankbordgroep voor de directie van de verschillende sectoren. Zij hebben een signalerende en adviserende taak, betreffende zaken die per sector aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs, stages en toetsweken.

De OCG’s komen regelmatig bij elkaar (vier tot vijf keer per jaar). De voorzitter of teamleider organiseert de bijeenkomsten, stelt in overleg met ouders de agenda vast, regelt verslaggeving en bespreekt de uitkomsten, indien wenselijk, met andere teamleiders en personeel van de school.

ROQUIN