Faciliteiten ondersteuning voor leerlingen

Op Metameer willen wij elk kind passend onderwijs bieden. Wij bieden iedere leerling ondersteuning vanuit het mentoraat in de vorm van begeleidingslessen, driehoeksgesprekken, hulp bij plannen en leren leren. Ook leerlingen met dyslexie en dyscalculie begeleiden we op deze manier. Hebt u vragen over onze ondersteuning? Neem dan contact op met de leerlingcoƶrdinator van de brugklas Gerty Kroef (g.kroef@verwijder-dit.metameer.nl) of met de teamleider brugklas, Harm Mulder (h.mulder@verwijder-dit.metameer.nl).

Extra ondersteuning
Komt uw kind vanuit het speciaal onderwijs komen of vanuit het regulier basisonderwijs met een ondersteuningspakket naar Metameer? Dan bieden wij extra ondersteuning. Het kan dan ook zijn dat uw kind in aanmerking komt voor de plusklas. Neemt u bij vragen contact op met onze orthopedagoog Joyce Janssen (J.Janssen@verwijder-dit.metameer.nl).

Download het schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u alles over wat wij uw kind kunnen bieden.

ROQUIN