Faciliteiten ondersteuning voor leerlingen

Op Metameer willen wij elk kind passend onderwijs bieden. Wij bieden iedere leerling ondersteuning vanuit het mentoraat in de vorm van begeleidingslessen, driehoeksgesprekken, hulp bij plannen en leren leren. Ook leerlingen met dyslexie en dyscalculie worden op deze manier begeleid. Hebt u vragen over onze ondersteuning? Neem dan contact op met de leerlingcoördinator van de brugklas Mariska van Gompel óf met de teamleider brugklas, Harm Mulder.

Extra ondersteuning
Komt uw kind vanuit het speciaal onderwijs komen of vanuit het regulier basisonderwijs met een ondersteuningspakket naar Metameer? Dan bieden wij extra ondersteuning. Het kan dan ook zijn dat uw kind in aanmerking komt voor de plusklas. Wanneer er hier vragen over zijn kunnen ouders contact opnemen met de orthopedagoog Joyce Janssen.  

Download het schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u alles over wat wij uw kind kunnen bieden.

ROQUIN