Begeleiding

Begeleiding is op Metameer onderdeel van het onderwijs. Juist in de reguliere lessen begeleiden we onze leerlingen. We doen dat allereerst door goed onderwijs te verzorgen. We doen dat ook door zeer zorgvuldig alle gegevens van de aanmelding te bespreken. Gedurende het jaar komen onze docenten vaak bij elkaar om de voortgang te bespreken. De mentor is daarbij de centrale persoon. Hij of zij heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor één groep leerlingen.

Reflectiegesprekken

Mentor voert oudergesprekken (driehoeksgesprekken met ouders en leerling). Door middel van reflectiegesprekken krijgt de leerling inzicht in zijn eigen ontwikkeling en kan hij zelf actief werken aan resultaten van de gesprekken.

ROQUIN