Trainingen

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Ze zijn bijvoorbeeld erg gespannen voor een toets, spreekbeurt of examen. Of ze weten zich geen goede houding te geven in een groep. In de sector bieden wij speciale trainingen aan om leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Hieronder leest u meer over de sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining in de onderbouw en weerbaarheidstraining en examenvreestraining in de bovenbouw.

Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

In de onderbouw vmbo werken wij met het programma Leefstijl. Met dit programma leren leerlingen veel over sociale vaardigheden, vooral tijdens de begeleidingsles van de mentor. Er worden vragen behandeld als: Hoe stel ik me op binnen de groep? Hoe geef ik goede feedback? Hoe ga ik om met feedback van anderen?

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om in sociale situaties op een goede manier te communiceren en/of 'aanwezig te zijn'. Het gaat daarbij om twee groepen: leerlingen die zichzelf in de groep verbergen en leerlingen die juist de neiging hebben de groep te overheersen. Voor die leerlingen bieden wij een sociale vaardigheidstraining. In deze training krijgt de leerling handreikingen om in allerlei situaties zich vaardiger te kunnen opstellen. Er wordt veel geoefend.

Beter omgaan met faalangst (BOF)

In de onderbouw vmbo kijken we naar wat leerlingen kunnen, niet naar wat ze niet kunnen. We proberen een veilige omgeving te creëren waarin ze talenten kunnen ontplooien. Toch kunnen sommige leerlingen last hebben van faalangst. Soms is een leerling zo gespannen, dat hij voor een toets of spreekbeurt onder zijn kunnen presteert. Dan kan de training ‘Beter omgaan met faalangst’ uitkomst bieden.

Weerbaarheidstraining (WEBA)

Er zijn leerlingen waarbij juist rond de leeftijd van 15 jaar extra aandacht besteed moet worden aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De puberteit kan voor sommige jongeren een levensfase zijn, waarin ze sterk aan zichzelf gaan twijfelen. Zo sterk dat het zelfvertrouwen op de proef wordt gesteld en zij niet volwaardig kunnen functioneren.

In de bovenbouw kunnen deze leerlingen de weerbaarheidstraining volgen. Leerlingen krijgen handvatten aangereikt om beter om te gaan met situaties die zij als bedreigend ervaren. De cursus wordt gegeven door docenten die geschoold zijn volgens het Rots & Water-principe. Dit is gebaseerd op bewegen en actief bezig zijn. De leerlingen leren door allerlei oefeningen en praktijksituaties beter op te komen voor hun belangen en hun grenzen te bewaken.

Examentraining

Zeker in het vierde leerjaar maken leerlingen toetsen die ‘meetellen’ voor het eindexamencijfer. In de praktijk blijkt dat er een groep leerlingen is die moeite heeft om juist deze toetsen goed te maken. Ze zijn inhoudelijk uitstekend voorbereid, maar ze hebben last van een bepaalde vrees die deze leerlingen blokkeert om een goede prestatie te leveren. Om leerlingen te leren hoe ze met examendruk omgaan, is de examentraining opgezet.

Alle leerlingen in het vierde leerjaar maken een test; de uitslag daarvan geeft aan of ze last hebben van examenvrees. Met degenen die hoog scoren op deze test, wordt een gesprek gevoerd om na te gaan waar hun vrees vandaan komt. Als blijkt dat een training gewenst is, wordt de leerling gevraagd deel te nemen. Want eigen motivatie is belangrijk.

In een aantal bijeenkomsten krijgen de deelnemers handvatten om goed om te gaan met examenvrees. In de praktijk blijkt dat ze er veel aan hebben

Aanmelden

Een mogelijke deelname aan een training wordt vooraf besproken met de leerling en de ouders.

ROQUIN