Vmbo en vmbo plus

Plusklas of reguliere klas

In de onderbouw hebben we twee typen klassen: de reguliere vmbo-klas en de vmbo-plusklas. Plusklassen zijn kleiner van omvang dan reguliere klassen. Daardoor heeft de mentor en/of de docent meer tijd om iedere leerling individuele aandacht te geven. Leerlingen worden in goed overleg met de basisschool en de ouders in een plusklas of een reguliere klas geplaatst. Leerlingen met de indicatie leerwegondersteuning (lwoo) kunnen zowel in een reguliere als in een plusklas worden geplaatst.

Als leerlingen in een reguliere klas worden geplaatst, stromen ze na het eerste heterogene jaar door naar een basis/kaderklas of een kader/theoretisch gemengde klas. Aan het eind van het tweede jaar stromen alle leerlingen door naar een derde klas basis, kader of theoretisch gemengd.

Leerlingen met een vmbo-t/havo advies komen in de zogeheten dakpanklas mavo/havo terecht.

Mavo/Havo

Behalve de reguliere en de plusklas, heeft Metameer ook een tweejarige brugperiode mavo/havo. Deze brugperiode bereidt voor op een doorstroming naar havo of theoretische leerweg. De mavo/havo-klassen bevinden zich op de locatie Stevensbeekseweg.

Doorstromen vmbo-t naar havo

Leerlingen kunnen na het behalen van het vmbo-t diploma doorstromen naar het havo.

Meer weten? Lees het document doorstroming.

Leerniveaus

We houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden en er worden toetsen gegeven op verschillende niveaus. Geleerd wordt vanuit klassikale les, thema’s, workshops, presentaties en georganiseerde projecten. De lessen vinden niet alleen plaats in een klaslokaal, de leerlingen werken ook in open leercentra (olc). Deze ruimtes zijn zo ingericht, dat de leerling met verschillende leer- en werkstijlen kan omgaan.

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod.

ROQUIN