Visie

Uitgangspunt in het onderwijs van vmbo is dat leerlingen:

  • leren door te doen; 
  • goed moeten kunnen samenwerken; 
  • de mogelijkheid krijgen om te werken in een uitdagende leeromgeving.

Persoonlijke ontwikkeling staat altijd centraal. Daarbij leggen we de lat hoog: iedere leerling heeft talenten die hij of zij voortdurend ontwikkelt. De leerling wordt in dit proces ondersteund door docenten die gebruikmaken van een uitdagend onderwijsprogramma, waarin plaats is voor onderlinge verschillen.
Ook is er veel aandacht voor communiceren, reflecteren en presenteren. Dit zijn vaardigheden die gerichte aandacht vragen en die een voorwaarde zijn om goed te functioneren op school en in de samenleving.
Om de samenleving te leren kennen is ook ‘buitenschools leren’ cruciaal. Dit gebeurt in de vorm van excursies, bedrijfsbezoeken en stages.

Waar volgt de leerling onderwijs?

Leerlingen zitten in het eerste jaar in gemengde groepen. Basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd/theoretische leerlingen zitten dus bij elkaar in de klas. We kijken goed naar welk niveau een leerling kan doorstromen naar het tweede jaar. Dat kan zijn in de basis-/kaderberoepsgerichte leerweg of in de kader/theoretisch gemengde leerweg.

Vmbo bovenbouw

Leerlingen in de derde en vierde klas volgen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen één profielvak: Zorg & welzijn, Produceren, installeren en energie (PIE) of Dienstverlening en producten (D&P). De gemengd/theoretische leerlingen volgen het profielvak Dienstverlening en producten.

Technologie en Toepassing
Bij Technologie en Toepassing (T&T) werken leerlingen aan levensechte opdrachten van lokale bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het gaat om problemen waar technologische oplossingen voor nodig zijn. De leerlingen werken alleen of in een groepje. Ze volgen steeds drie stappen: actie ondernemen, onderzoek doen en ontwerpen. Het resultaat kan een voorbeeld, prototype, model of advies zijn. Hiermee brengen zij voor de opdrachtgever de oplossing voor het vraagstuk dichterbij.  

Leren in de praktijk (LOB)
Leerlingen gaan regelmatig in de praktijk kijken. Techniek is overal. Daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, energie, handel, voeding, transport, wetenschap, design en nog veel meer. Door de opdrachten ontwikkelen leerlingen belangrijke competenties, zoals samenwerken, plannen en organiseren, onderzoeken en presenteren. Bovendien ontdekken zij waar hun eigen talenten en interesses liggen. Ze komen bij bedrijven en organisaties over de vloer. Zo krijgen zij een beter beeld van beroepen en vervolgopleidingen die bij hen passen.

Schoolexamenvak
Technologie en Toepassing is opgenomen in het onderwijsprogramma voor leerjaar 3 van vmbo theoretisch-gemengde leerweg. In het vierde leerjaar kunnen leerlingen schoolexamen doen in T&T.
Metameer is in schooljaar 2019-2020 gestart met dit vak en onderzoekt de mogelijkheden om het ook in te voeren in andere leerjaren en niveaus.

Veilige leeromgeving

We hechten veel waarde aan een prettige, veilige leeromgeving voor onze leerlingen. In onze overzichtelijke, kleinschalige opzet krijgt iedere leerling de aandacht die nodig is. Het is voor leerlingen een duidelijke en veilige leeromgeving. Leerlingen leren en werken in praktijklokalen, theorielokalen en open leercentra. De bovenbouwleerlingen krijgen les in echte werkomgevingen.

ROQUIN