Als extra zorg welkom is

Soms heeft een leerling méér nodig…

Sommige leerlingen hebben tijdelijk of structureel extra ondersteuning nodig om succesvol te zijn en een diploma te halen. Het gaat dan om een vraag die groter is dan die we via het normale aanbod kunnen beantwoorden. Deze ondersteuning kan licht of zwaar zijn en nodig op verschillende vlakken. Metameer probeert die ondersteuning zo passend mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de leerling. Dit doen we in overleg met ouders/verzorgers en de leerling. Het doel is altijd het welbevinden en de prestaties van het kind te bevorderen.

ZorgAdviesTeam

Binnen het ZorgAdviesTeam (ZAT), dat overkoepelend werkt voor de hele school, komen alle disciplines samen, mocht er sprake zijn van een complexere vraag. Wanneer blijkt dat de leerling inderdaad extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze aangemeld bij het ZAT. Om te zorgen dat alle betrokkenen rondom de leerling zich bewust zijn van en werken aan dezelfde doelen, is goede afstemming belangrijk. Onze school maakt daarvoor onderdeel uit van het Samenwerkingsverband VO Nijmegen.

ROQUIN