De mentor

Elke leerling wordt gezien

Leerlingen worden in de onderbouw intensief begeleid door een vaste groep docenten. Zij verzorgen vrijwel alle lessen. Elke klas heeft daarnaast een eigen mentor en wekelijkse mentorlessen. In de brugklas starten we met twee begeleidingslessen. Daarmee maken we de brug tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs goed en sterk. In deze lessen ligt de nadruk op het ‘leren leren’. Hoe vul ik mijn agenda goed en duidelijk in? En hoe leer ik het beste voor een toets? De mentor ziet zijn leerlingen wekelijks meerdere keren. Bij vragen of problemen kunnen leerlingen altijd bij de mentor terecht. Hij of zij voert door het jaar meerdere één-op-één-gesprekken met de leerlingen, zodat elke leerling gezien en gehoord wordt. In de mentorlessen is er ook aandacht voor het groepsproces van de klas en worden studievaardigheden getraind.

Oudercontacten

We onderhouden intensieve contacten met ouders/verzorgers, waarbij we gebruikmaken van een leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we naast de cijfers ook informatie geven over onder meer werkhouding, huiswerkaanpak en inzicht van je kind. De cijfers die de leerlingen behalen kunnen de ouders/verzorgers online inzien via ons softwareprogramma itslearning. Het rechtstreekse contact met de ouders vindt plaats via de mentor. Op geregelde momenten in het jaarrooster staan gesprekken met ouder(s) en kind gepland.

ROQUIN