Passend onderwijs

Soms heeft een leerling voor korte of langere tijd extra ondersteuning nodig, naast de basisondersteuning die door de docenten en mentor geboden wordt. In overleg met ouders en de leerling bekijkt de mentor samen met het ondersteuningsteam wat er nodig is. Soms wordt voor een leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, waarin beschreven staat welke specifieke aanpak gekozen wordt voor de leerling, om de passende schoolloopbaan succesvol te kunnen volgen.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen begeleid worden door een ‘begeleider passend onderwijs’ (BPO). Dit zijn begeleiders vanuit het Samenwerkingsverband die expertise hebben in passend onderwijs en daarmee de leerlingen en docenten adviseren en ondersteunen..

Meer informatie?
Neem contact op met onze ondersteuningscoördinator Tim Engel, t.engel@verwijder-dit.metameer.nl.

 

 

ROQUIN