Remedial Teaching

Ondersteuning waar nodig

De mentor houdt in de gaten hoe het met de leerlingen gaat. Voelt iedereen zich thuis op school? Kan iedereen goed meekomen met de leerstof? Hebben leerlingen extra begeleidingnodig vanwege faalangst of dyslexie? De mentoren staan daarin niet alleen, we hebben ook ondersteuningsdocenten in huis voor deskundige hulp. Binnen de sector havo/vwo werkt een remedial teacher. Zij begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes op het gebied van taal lerenleren, plannen en structureren van schoolwerk. In veel gevallen gaat het hierbij om leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Daarnaast begeleidt zij in kleine groepen leerlingen die duidelijk moeite hebben bij de toets begrijpend lezen die wordt afgenomen onder alle brugklassers.

Speciaal lesuur

Ondersteuning wordt gegeven je in een speciaal lesuur, naast de gewone lessen, altijd aansluitend op het rooster van de leerling. We maken een speciaal behandelplan op maat. Dat spreken we ook door met mentor en ouders.

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie bestaat een dyslexieprotocol. Hierin staat wanneer de leerling recht heeft op extra tijd bij een toets. Ook kan het lesmateriaal worden uitvergroot of kan de leerling worden ondersteund met een spraakcomputer. Met de iPad kan de leerling tekst of tekstdelen laten voorlezen. Verder worden bij de talen de toetsen communicatief nagekeken, waarbij dus niet de spelling zélf getoetst wordt.

Meer informatie?

Meer informatie over het aanbod van Remedial Teaching? Daarvoor kun je terecht bij Sophie Rijkers, s.rijkers@verwijder-dit.metameer.nl.

 

 

ROQUIN