Trainingen

Beter omgaan met faalangst

Metameer creëert een veilige omgeving waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Maar natuurlijk komt het toch voor dat sommige leerlingen last hebben van faalangst. Soms is een leerling zó gespannen, dat hij voor een toets of spreekbeurt onder zijn kunnen presteert. Dan kan de training Beter omgaan met faalangst (BOF) uitkomst bieden. Deze training wordt gegeven door twee docenten uit het team die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. Ouders worden bij deze training betrokken om op de hoogte te zijn van de inhoud. De training vindt plaats in het tweede deel van het eerste leerjaar.

Bekijk hier uitgebreide informatie over de BOF-training.

 

 

Sociale vaardigheidstraining

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om in sociale situaties op een goede manier te communiceren en/of ‘aanwezig te zijn’. Het gaat hierbij vooral om leerlingen die zichzelf in de groep verbergen. Voor deze leerlingen organiseren we sociale vaardigheidstrainingen in de tweede helft van het tweede leerjaar. In die trainingen krijgt de leerling handreikingen om in allerlei situaties zich vaardiger te kunnen opstellen. Er wordt veel geoefend.

 

 

Aanmelden

Docenten en onderwijsassistenten signaleren leerlingen van wie zij denken dat een training goed voor hen zou zijn. Vervolgens gaan deskundigen in een gesprek na of een training zinvol is. Vooral de motivatie van de leerling is daarbij belangrijk. Ook de ouders worden betrokken bij het proces. Per training kunnen ongeveer acht tot tien leerlingen deelnemen.

ROQUIN