Havo/vwo Stevensbeek

Aansprekend, modern onderwijs in een veilige leeromgeving. Dat biedt Metameer. Uw kind ontwikkelt er de kennis, houding en vaardigheden waarmee hij of zij vooruit kan op hogeschool of universiteit. En daarna.

Ons onderwijs kent vier pijlers:

  • Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wie ben ik? Wat kan ik? Het zijn essentiĆ«le levensvragen. Wie ze kan beantwoorden, is beter in staat keuzes te maken. We geven invulling aan onze lessen volgens onze drie kernwaarden: aandacht, kwaliteit en innovatie. Een leerling bepaalt daarbij, met hulp van de mentor, in toenemende mate hoe zijn leertraject eruitziet: denk aan snelheid en diepgang.
  • We kennen een uitstekende leerlingenzorg en er is veel persoonlijke aandacht. Zo kan elke leerling het beste uit zichzelf naar boven halen en talenten maximaal ontplooien.
  • Onze havo- en vwo-opleiding is van hoge kwaliteit, met nadruk op academische vorming en de ontwikkeling van vaardigheden die belangrijk zijn in het leerproces.
  • Metameer heeft oog voor de wereld om ons heen. Internationalisering neemt een belangrijke plaats in. Zo bereiden we leerlingen voor op hun rol als wereldburgers van morgen.

Havo of vwo

Op onze vijfjarige havo- of zesjarige vwo-opleiding worden veel van de lessen gegeven door academisch geschoolde docenten. Zij bereiden de leerlingen optimaal voor op een vervolgopleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs.

Tweejarige brugperiode

Bij de plaatsing van uw kind in havo/vwo is het advies van de basisschool leidend. Leerlingen komen in de tweejarige brugperiode in een brugklas mavo/havo of (tweetalig) havo/vwo. In de loop van de twee jaren is er volop gelegenheid om met elkaar te bepalen welke vervolgopleiding het beste past bij uw kind. Dat doen we onder leiding van de mentor, samen met u en de leerling. We kijken niet alleen naar de resultaten, maar ook inzicht, werkhouding en zelfstandigheid wegen mee. Aan het eind van het tweede leerjaar bepaalt de overgangsvergadering of een leerling naar mavo, havo of vwo gaat.

Bovenbouw havo en vwo (tweede fase)

In de tweede fase (vanaf het vierde leerjaar) van havo en vwo gaan we verder waar we in de onderbouw mee begonnen zijn. Leerlingen krijgen van de collega's uit de bovenbouw nog steeds de begeleiding, zorg en aandacht die zij nodig hebben. Ook heeft elke klas een mentor die regelmatig persoonlijk contact heeft met leerlingen en ouders. Maar we zien vanzelfsprekend ook ontwikkelingen. Zo verandert de aangeleerde verantwoordelijkheid in de onderbouw in een steeds groter wordende zelfstandigheid. In de bovenbouw leggen we andere accenten, zoals het verdiepen van de leerstof en het verder uitwerken van onderzoeksvaardigheden. Deze kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig als voorbereiding op zijn of haar vervolgopleiding. De tweede fase maakt de leerling startklaar voor deze vervolgstap. 

In onze bovenbouw kennen we vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

 

 

ROQUIN