Portfolio afternoon tweetalig havo/vwo Stevensbeek

do 15.06.17

Gérard Havekes (foto) tijdens de portfolio afternoon in Stevensbeek.

De tweetalige onderbouwklassen havo/vwo presenteerden dondermiddag aan hun klasgenoten hun portfolio met verzamelde opdrachten van het afgelopen jaar. Met dit portfolio leren leerlingen reflecteren op zichzelf maar ook op het werk van anderen. Wat heb ik gedaan, waar ben ik trots op? Wat gaat al goed en wat moet ik voor een volgende keer nog verbeteren? Wat zijn mijn leerdoelen voor volgend jaar? Leerlingen geven in het portfolio ook hun visie op het gebruik van het Engels in de wereld (international awareness).

Voor de derdeklassers was dit hun laatste portfolio afternoon. Zij schreven een eindevaluatie waarin zij laten zien het vereiste niveau in alle vaardigheden in het Engels te beheersen. Deze eindevaluatie vormt samen met de uitslag van de Cambridge Checkpoint test en het eindcijfer voor English de afsluiting van de TTO Junior School opleiding aan Metameer.

Laatste nieuws

ROQUIN