Leren heeft de toekomst

Hóe wil uw kind leren?

Het is goed te weten dat Metameer goed en vernieuwend onderwijs belangrijk vindt. Dat bieden we aan in een prettige leeromgeving, met bekwame en betrokken docenten. Uw kind krijgt in de onderbouw les van een vast team. Daardoor is de opzet kleinschalig en krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. 

Metameer geeft invulling aan het ‘onderwijs van de toekomst’ door leerlingen zelf verantwoordelijk te leren leren. Sleutelwoord daarbij is eigenaarschap. Daarmee willen we bereiken dat uw kind steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces; dat het zich bewust is van waarom het leert, wat het leert en hoe het leert.

Onderwijs met aandacht voor verschillen

Uw kind bepaalt, met hulp van de mentor, in toenemende mate hoe zijn leertraject eruitziet: denk aan snelheid en diepgang. De leerstof is opgedeeld in ‘leerdoelen’. Uw kind ruilt bijvoorbeeld het uur van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar hij of zij wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde vakken op havoniveau doen en andere op het niveau van vwo. Ook flexibel toetsen is bij steeds meer vakken mogelijk. Hoe meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid uw kind hierbij leert nemen, hoe meer ruimte hij of zij krijgt.

Rol van de mentor

Uw kind heeft zijn eigen mentor, een vraagbaak en ruggensteun. De mentor doet zijn uiterste best om uw kind zich prettig en veilig te laten voelen, stelt soms kritische vragen en helpt mee in de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden als plannen, organiseren en uitvoeren van het werk. De mentor heeft een klein groepje leerlingen met wie hij of zij verschillende keren per jaar driehoeksgesprekken voert samen met ouder(s)/verzorger(s).

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod.

ROQUIN