Persoonlijk Leren heeft de toekomst

Hóe wil uw kind leren?

Het is goed te weten dat Metameer goed en vernieuwend onderwijs belangrijk vindt. Dat bieden we aan in een prettige leeromgeving, met bekwame en betrokken docenten. Uw kind krijgt in de onderbouw les van een vast team. Daardoor is de opzet kleinschalig en krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. 

Metameer geeft met persoonlijk leren invulling aan het ‘onderwijs van de toekomst’. Sleutelwoord daarbij is eigenaarschap. Met persoonlijk leren willen we bereiken dat uw kind steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces; dat het zich bewust is van wat het leert, hoe het leert en waarom het leert. Uit nieuwe inzichten blijkt dat deze manier van werken motiverend werkt. Bovendien zijn leerlingen die geleerd hebben om zelfstandig te leren beter voorbereid op het hbo en de universiteit.

De school wordt coach

In 2018 willen we dat elke leerling minimaal zestig procent van zijn tijd ‘eigenaar’ is van zijn leerproces. In het traditionele systeem is dat nog maar een fractie van de tijd. In navolging van de brugklas tweetalig onderwijs gaat elke brugklasleerling binnen het havo/vwo op Metameer Persoonlijk Leren. Een leerling bepaalt daarbij, met hulp van de mentor, in toenemende mate hoe zijn leertraject eruitziet: denk aan snelheid en diepgang.

De leerstof is opgedeeld in ‘leerdoelen’, met telkens het einde van een periode als ijkpunt. De school wordt steeds meer coach: de leerling vraagt, wij helpen. De leerling ruilt bijvoorbeeld het uur van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar hij of zij wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde vakken op havoniveau doen, terwijl andere op het niveau van vwo gevolgd worden. Er zijn ook verdiepingsprogramma’s.

Leerlingen bepalen eigen tempo

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod.

ROQUIN