Persoonlijk Leren heeft de toekomst

Goed en vernieuwend

Het is goed te weten dat Metameer goed en vernieuwend onderwijs belangrijk vindt. Dat bieden we aan in een prettige leeromgeving, met bekwame en betrokken docenten. Je kind krijgt in de onderbouw les van een vast team. Daardoor is de opzet kleinschalig en krijgt ieder kind de aandacht die het verdient.

De school wordt coach

In 2018 willen we dat elke leerling minimaal zestig procent van zijn tijd ‘eigenaar’ is van zijn leerproces. In het traditionele systeem is dat nog maar een fractie van de tijd. In navolging van de brugklas tweetalig onderwijs gaat elke brugklasleerling binnen het havo/vwo op Metameer Persoonlijk Leren. Een leerling bepaalt daarbij, met hulp van de mentor, in toenemende mate hoe zijn leertraject eruitziet: denk aan snelheid en diepgang. De leerstof is opgedeeld in ‘leerdoelen’, met telkens het einde van een periode als ijkpunt. De school wordt steeds meer coach: de leerling vraagt, wij helpen. De leerling ruilt bijvoorbeeld het uur van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar hij of zij wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde vakken op havoniveau doen, terwijl andere op het niveau van vwo gevolgd worden. Er zijn ook verdiepingsprogramma’s. 

Leerlingen bepalen eigen tempo

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod.

ROQUIN