LinQ-school

Tweetalig onderwijs

Onze school is een LinQ-school. Dat betekent dat je kind bij ons op een intensieve manier Duits en/of Frans leert. Maar is ook veel aandacht voor tweetalig onderwijs. Wij dagen je kind graag uit om maximaal te presteren. Ons tweetalig havo- en vwo-onderwijs is méér dan alleen extra lessen en vakken volgen in het Engels. Leerlingen bereiden zich voor op hun vervolgopleiding en toekomstige loopbaan. Voor hen is de wereld straks een ‘global village’.

Waarom talen kiezen?

Meer talen spreken is een troef. Natuurlijk, iedereen leert Engels. Maar bedenk wel dat toekomstige werkgevers juist voor jouw kind zouden kunnen kiezen omdat het meer talen spreekt. Voor Nederland gaat het dan vooral om de talen van onze buren: Frans en Duits. Bovendien hebben meertalige mensen betere communicatieve vaardigheden. Ook dat vergroot kansen op de arbeidsmarkt. Een derde reden om voor andere talen te kiezen, is dat je kind een andere cultuur leert kennen. Op onze school kunnen ze ook samenwerken met leerlingen uit andere landen. Leren over en van anderen betekent vaak dat je je ook bewuster wordt van je eigen taal, identiteit en cultuur. Leuk toch?

Niet meer, wel intensiever

Versterking van het talenonderwijs betekent niet dat leerlingen extra lesuren of extra huiswerk krijgen. Wel zullen ze de taal intensief leren spreken door de lesmethode. Zo zullen leerlingen bijvoorbeeld de geleerde vreemde taal zo veel mogelijk in de les gebruiken. De doeltaal is daarbij de voertaal. Of ze zullen activiteiten uitvoeren met Duitse of Franse moedertaalsprekers, aan schoolreisjes deelnemen met taalgerichte activiteiten of een internationaal taalcertificaat voorbereiden.

Duits en/of Frans

Duits en Frans zijn de talen van onze buren. Die zijn dus heel belangrijk voor Nederland. Onze buren zijn dichtbij, dus dat maakt het gemakkelijk om Duits en Frans in een natuurlijke context te oefenen. Een goede beheersing van het Duits of Frans kan je kind helpen in de toekomst. Zelfs studeren of werken in het buitenland wordt hierdoor mogelijk!

Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over Duits en/of Frans bij ons op school. Neem contact op met Huub Gordeijns, h.gordeijns@verwijder-dit.metameer.nl.

ROQUIN