Persoonlijk Leren

Hóe wil je leren?

Metameer is een uiterst moderne school. Een school die voorop loopt en het ‘onderwijs van de toekomst’ een kans wil geven. Met Persoonlijk Leren gaan we dat doen. We hebben intussen goede ervaringen via een veertigtal leerlingen en dus gaat elke brugklasleerling binnen het havo/vwo op Metameer Persoonlijk Leren. Je kind bepaalt daarbij, met de mentor, steeds meer zélf hoe hij of zij gaat leren. Het ruilt bijvoorbeeld het uur van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar het wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde vakken op havoniveau doen, en andere op het vwo. En krijgt daar óók een diploma voor!

Rol van de mentor

De rol van de mentor is niet weg te denken. Als leerling heeft je kind zijn eigen mentor, die achter, naast of soms zelf ook vóór het kind gaat staan. Een vraagbaak en ruggensteun. Een goede mentor maakt dat het kind zich prettig en veilig voelt. Elke mentor heeft een klein groepje leerlingen onder de hoede. Metameer begeleidt je kind dus intensief. Er zijn drie momenten in de week dat leerling en mentor elkaar zien. Dat zorgt ervoor dat de contacten soepel en ontspannen zijn. Mentoren zijn makkelijk te bereiken. Even een vraag stellen, even ergens duidelijkheid over krijgen; het kan allemaal.

Goede voorbereiding

Elke vrijdag krijgt de leerling van de mentor de taken voor de komende week door. Daarvoor maakt leerling zelf, samen met de mentor, de planning. Deze bespreken ze op maandag. Op woensdag wordt bekeken of iedereen goed op schema ligt, en op vrijdag of iedereen zijn of haar werk af heeft en hoe dat ging. De mentor bereidt je kind ook goed voor op een toetsweek.

ROQUIN