Toelating

Motivatie en doorzettingsvermogen

Het tweetalig onderwijs is een ambitieuze opleiding die behoorlijk wat van leerlingen vraagt. Motivatie, doorzettingsvermogen en een goede taalvaardigheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een tto-leerling. Voor de toelating van leerlingen is het advies van de basisschool voor ons leidend.

Extra kosten

Aan de opleiding zijn wel extra kosten verbonden. Van dat bedrag worden onder andere alle buiten-les-activiteiten betaald. Maar ook de extra lessen Engels in de bovenbouw, de uitbreiding van de tto-mediatheek en de specifieke leerlingenzorg voor deze afdeling. Deze bijdrage komt dus boven op de reguliere ouderbijdrage. Daarnaast vragen we elke leerling in de brugklas (ook de niet-tweetaligen) zijn eigen iPad aan te schaffen. De iPad is niet meer weg te denken uit onze leslokalen. Je kind neemt deze tablet natuurlijk vanzelf mee naar de volgende schooljaren. Sommige vakken werken almet een compleet digitale inhoud. En je kind kan met de eigen iPad op elk tijdstip en op elke plaats, met afwisselende werkvormen, in eigen tempo en op eigen niveau leren. Huiswerk inleveren kan ook digitaal.

Wij dagen uit!

Het tweetalig onderwijs laat de leerling zichzelf en de wereld ontdekken. Het doet een beroep op zijn nieuwsgierigheid en het daagt uit het vwo of de havo te doorlopen met extra kennis van de Engelse taal en cultuur. Daardoor is de leerling in staat de studie te volgen die hijzelf wenst. Metameer nodigt iedereen uit die zich hierdoor uitgedaagd voelt!

ROQUIN