Jenaplan Boxmeer

Jenaplan, een bewuste keuze

U zoekt een school waar uw kind gezien wordt. En waar hij of zij zich erkend voelt. Een school waar leerprestaties belangrijk zijn, maar ook persoonlijke ontwikkeling telt. Jenaplanonderwijs sluit aan bij deze wensen. We dagen alle leerlingen uit hun eigen kwaliteiten te ontdekken en zichzelf te ontplooien. Hierbij hebben we aandacht voor hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen).

Werkvormen

Ieder kind heeft anderen nodig om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarom besteden we aandacht aan zowel de groep als het individu. In alle leergebieden wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en houding. Dit gebeurt met verschillende werkvormen. In het begin krijgen leerlingen veel begeleiding; gaandeweg leren ze steeds hun eigen studie en ontwikkeling te sturen. Ook leren ze reflecteren op zichzelf en hun prestaties.

Slagingspercentage

Onze jenaplanlocatie heeft hoge slagingspercentages. Bovendien behaalden leerlingen van onze school op hun eindexamen hogere cijfers dan het landelijk gemiddelde. Een prestatie waar we trots op zijn. Het geheim van ons succes? Aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor elke leerling en zijn of haar persoonlijke behoeften. Zo creƫren we een klimaat waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

CultuurProfielSchool

Metameer jenaplan is een CultuurProfielSchool. Leerlingen krijgen een uitgebreid aanbod van kunst- en cultuuronderwijs. Het levert een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen en is een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren. Kunstonderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden in de 21ste eeuw. Samenwerken, probleem oplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en presenteren komen terug bij een breed vak als kunst.

TTO junior school

Metameer jenaplan is erkend als een TTO Junior School voor de tweetalige havo/vwo-afdeling. Zij behoort nu tot het netwerk van tto-scholen van het EP-Nuffic.

Gecertificeerd tweetalig vmbo
In 2016 is Metameer jenaplan Boxmeer als eerste school van Nederland door het EP-Nuffic gecertificeerd voor tto vmbo. Tto is innovatief onderwijs waarbij vmbo-leerlingen op hun eigen niveau kunnen excelleren.

De docenten

Goed onderwijs wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de mensen die voor de klas staan. Jenaplan in Boxmeer kent een mix van goed opgeleide jonge en oudere docenten. Alle docenten zijn erin getraind om leerlingen actief bij de lessen te betrekken. Ook voeren ze geregeld gesprekken met kinderen en groepen. Het gaat ons om aandacht, relatie en prestatie.

De leerlingen

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Op jenaplan wordt gebruik gemaakt van die verschillen tussen mensen. Leerlingen kunnen op hun eigen denk- en werkniveau presteren en van elkaar leren. Alle kinderen tussen de 12 en 15 jaar, ongeacht advies, volgen bij ons samen onderwijs.

We werken in gemengde groepen en in niveaugroepen. In vaste periodes met vaste roosters, want pubers hebben veel behoefte aan structuur. De leerlingen weten altijd waar ze aan toe zijn doordat ze werken met studiewijzers. Tijdens studiewerktijd zijn er twee mentoren om de kinderen intensief te begeleiden. Discipline is van belang om uw kind succesvol te laten zijn in de toekomst. Daarom kennen we een aantal gedragsregels, die we consequent toepassen.

ROQUIN