Onze 10 jenaplanessenties

Op onze school werken wij niet alleen aan cijfers, maar wij vinden de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen zeker zo belangrijk. Naast alle vakken werken we aan persoonlijke vaardigheden, deze vaardigheden zijn net zo belangrijk en heb je nodig om een goede prestatie neer te kunnen zetten. Om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, werken we volgens deze 10 jenaplanessenties: 

 

Openstaan voor continu leren
Ik durf uitdagingen aan te gaan, ik kan leren van mijn fouten, ik accepteer feedback en kritiek, ik probeer strategieën uit, ik concentreer me op een taak en houd vol, ik stel vragen, ik durf risico's te nemen.

Doelen stellen en realiseren
Ik kan doelen stellen, ik weet waarom ik een doel wil behalen, ik weet hoe ik een doel kan behalen, ik weet hoeveel tijd ik hiervoor nodig heb, ik behaal doelen en kan resultaat boeken.

Verantwoorden
Ik kan vertellen waarom ik wat gedaan heb, ik kan mijn mening geven en onderbouwen, ik kan zelf om uitleg vragen, ik kies bewust en weet wat goed voor mij is en wat ik daarvoor nodig heb.

Impulsbeheersing
Ik kan op een rustige manier reageren, ik bepaal wanneer ik reageer, ik bepaal op welke manier ik reageer, ik kan inschatten wat mijn reactie bij anderen teweeg brengt.

Ondernemen
Ik zet mijn talenten in, ik weet wat ik kan en welke waarde dit kan hebben, ik durf mijn ideeën in daden om te zetten, ik zet mijn vaardigheden en kennis in, ik durf risico's te nemen en ben niet bang om fouten te maken.

Zorgdragen
Ik heb belangstelling voor de ander, ik ben in gesprek met de ander, ik kan hulp bieden en hulp vragen, ik draag zorg voor mijn werkplek, ik draag zorg voor de materialen en het gebouw

Samenwerken
Ik kan om hulp vragen, ik kan feedback geven en ontvangen, ik kan overleggen en afspraken maken met anderen in een team, ik kan luisteren naar andere ideeën, ik heb respect voor verschillen, ik kan verschillende rollen bij mezelf en anderen (h)erkennen.

Creëren
Ik kan denken buiten gebaande paden, ik heb een ondernemende en onderzoekende houding, ik kan nieuwe samenhangen zien, ik durf verantwoorde risico's te nemen, ik kan fouten als leermomenten zien, ik ken creatieve technieken en kan deze toepassen.

Communiceren
Ik kan duidelijk uitleggen wat ik bedoel en ik begrijp wat anderen bedoelen, ik kan in verschillende situaties met verschillende personen goed blijven communiceren, ik maak bewust gebruik van verschillende communicatiemiddelen, ik maak effectief gebruik van de mogelijkheden van ICT.

Presenteren
Ik durf mijn originaliteit en passie te laten zien, ik maak contact met mijn toehoorders, ik gebruik gebaren, ik spreek rustig, duidelijk en luid genoeg, ik gebruik mijn stem afwisselend, ik gebruik goed taalgebruik, ik gebruik ICT-middelen, materialen voor mijn presentatie.

ROQUIN