Cultuurprofielschool

Metameer jenaplan Boxmeer is een cultuurprofielschool. Dit betekent dat wij kunst en cultuur belangrijk vinden. Leerlingen krijgen les in muziek, dans en drama, beeldende vorming 2d, beeldende vorming 3d en een kunstvak.

Cultuur ervaren
Naast de lessen die de leerlingen volgen, gaan de leerlingen kunst en cultuur ook ervaren. Ieder jaar bezoeken ze een voorstelling, gaan ze naar diverse musea, ontmoeten ze schrijvers en komen gastdocenten naar school voor workshops. Bij kunstvak wordt er interdisciplinair gewerkt. Dit betekent een samenwerking tussen de verschillende kunstvakken. De ene leerling werkt bijvoorbeeld mee aan een dans, de andere leerling is regisseur. In acht weken bereiden de leerlingen samen een voorstelling voor, die in het theater van de Weijer wordt opgevoerd. Een deel van voorbereiding vindt ook plaats in en in samenwerking met de Weijer. Een theatertechnicus vertelt en demonstreert bijvoorbeeld wat zijn functie inhoudt.

Creatief denkvermogen
Behalve dat het leuk en fijn is voor leerlingen om zich op een creatieve manier te kunnen uiten, vinden wij de creatieve vakken bij uitstek geschikt om vaardigheden als het genereren van ideeën, het bedenken van oplossingen en het creëren van iets nieuws, te oefenen. De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen is zeker nu, met de huidige technologische ontwikkelingen van belang.

ROQUIN