Brede kunstvorming op Metameer jenaplan Boxmeer

vr 04.10.19

Gecertificeerd cultuurprofielschool

Kunst en cultuur heeft al jaren een vanzelfsprekende plaats op Metameer jenaplan Boxmeer. Alle docenten onderstrepen het belang van cultuureducatie. Leerlingen zijn trots op hun school die meer aan kunstvakken doet dan andere scholen. Een visitatiecommissie voor cultuurprofielscholen is vol lof over hoe de school cultuureducatie vormgeeft en daarbij samenwerkt met cultuurcentrum De Weijer. Daarom is en blijft Metameer jenaplan Boxmeer een gecertificeerd cultuurprofielschool.  

Meer keuzevrijheid

Tweedeklassers Anna Hoeben en Sophie van Haren vinden het grappig en cool dat ze op een cultuurprofielschool zitten. Ze vinden het fijn dat ze zoveel kunstvakken hebben. “Je wordt er sociaal van,” zegt Sophie. “Want je kunt met elkaar praten en elkaar dus ook helpen en tips en tops geven.” Ook vinden ze het fijn dat ze meer dan bij de meeste vakken keuzevrijheid hebben. “Je kunt bijvoorbeeld zelf kiezen welk lied je gaat leren spelen met welk instrument.”  

Kunst is onmisbaar

Maar kunst is meer dan fijn en leuk. Volgens cultuurcoördinator Lory Caldarella is creativiteit, juist in deze tijd, onmisbaar. “De creatieve vakken zijn bij uitstek geschikt om vaardigheden te ontwikkelen, zoals het adequaat kunnen oplossen van problemen en uitdagingen door een flexibel en snel werkend brein. Volwassenen van de toekomst hebben kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is. Kritisch kunnen denken en kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties zijn dan essentieel. Ook de vaardigheden van presenteren en reflecteren oefenen leerlingen veelvuldig bij de kunstvakken.” 

Talentontwikkeling

Leerlingen krijgen les in verschillende kunstvormen. Ook bezoeken ze musea, voorstellingen in het theater en ontmoeten ze schrijvers. Metameer werkt daarbij samen met cultuurcentrum De Weijer en nodigt gastdocenten uit voor creatieve workshops. Leerlingen ontdekken hun talenten op een open podium, doen mee in de schoolband of de dance crew. Lory Caldarella licht toe: “We hebben diverse talentprogramma’s. Deze zijn we aan het uitbreiden en verdiepen. Deze aandacht voor talentontwikkeling loopt synchroon met het stimuleren van eigenaarschap binnen de school.”

To top

ROQUIN