Brugperiode

Onze brugperiode duurt twee jaar. Hierdoor krijgt uw kind langer de tijd om te laten zien wat hij of zij kan. En wij kunnen na het tweede jaar een goed onderbouwd advies geven over het vervolg in de bovenbouw.

We plaatsen leerlingen met verschillende adviezen bewust bij elkaar in een klas. Kinderen leren van elkaar, terwijl ze presteren op hun eigen werk- en denkniveau. Op deze manier is het ook mogelijk om een vak op een hoger niveau te volgen of een volledige overstap te maken. Omdat de lesstof voor de havo/vwo-leerlingen bij veel vakken verschilt van de lesstof voor de vmbo’ers, geven we gedifferentieerd les. Bij enkele vakken werken we vanaf de brugklas in niveaugroepen. Vanaf de tweede klas kiezen we voor de moderne vreemde talen, wiskunde en Nederlands voor niveaugroepen.

Studiewerktijd

Zes lesuren per week werkt uw kind zelfstandig aan lesstof uit verschillende leergebieden. Tijdens deze uren (studiewerktijd ofwel SWT-uren) zijn er twee mentoren in de klas aanwezig. Zij begeleiden en sturen leerlingen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het werk. Ze leren uw kind nadenken over zijn of haar eigen leerproces.

Basisactiviteiten

Werk, gesprek, spel en vieren zijn onlosmakelijk verbonden met het jenaplanonderwijs. Hieronder leggen we uit hoe we dat inpassen in het onderwijs.
Werk: De meeste tijd wordt besteed aan werk, zowel zelfstandig als in tafelgroepen.
Gesprek: We praten met elkaar binnen de veilige omgeving van de mentorklas. Kinderen leren zo hun opgedane kennis, ideeën en meningen te formuleren en te presenteren. Maar ze leren ook nieuwsgierig te zijn naar de standpunten van anderen.
Spel: Alle kinderen krijgen dans- en dramalessen.
Vieren: We hebben niet wekelijks iets te vieren, zoals op de basisschool, maar doen dat na een periode van werk en inspanning. Dan is het nuttig om met elkaar een moment van bezinning en reflectie te beleven. Dit noemen we vieren.

Leergebieden

Vakken die dicht bij elkaar staan, zijn samengevoegd in leergebieden. Kinderen ervaren de samenhang die verschillende leergebieden met elkaar hebben. Dit doen ze door de kennis die ze bij een vak hebben opgedaan, ook te gebruiken bij andere vakken binnen het leergebied.

HV-plus

Leerlingen die zich de leerstof makkelijk eigen maken, krijgen vanaf de brugklas extra uitdagingen aangeboden. Dat geldt voor leerlingen die de geplande lesstof sneller doorlopen en weinig tijd nodig hebben voor hun huiswerk. De mentor en de vakleerkracht kijken samen met de leerling waar hij of zij behoefte aan heeft. We bieden vervolgens een verdieping op de reguliere lesstof. Deze stof moet de leerling verwerken tijdens de vakles, tijdens de studiewerktijd en thuis.

Onderwijsaanbod

Kijk hier voor een schematisch overzicht van het onderwijsaanbod

ROQUIN