Havo/vwo 3e klas

Op naar de tweede fase

In de derde klas krijgen de havo- en vwo-leerlingen een lesprogramma dat aansluit op de volgende fase. Die fase kunnen wij helaas niet meer blijven volgen en begeleiden, omdat het huidige scholenaanbod in de regio al in tweede faseonderwijs voorziet. Onze havo- en vwo-leerlingen maken na drie jaar dus de overstap naar onze bovenbouw in Stevensbeek of elders.

Loopbaanbegeleiding

Om de leerlingen voor te bereiden op de tweede fase, krijgen ze in de derde klas het vak LOB (Loopbaanbegeleiding) erbij. In deze lessen leren ze zich oriënteren op studie en beroep. De leerlingen volgen een maatschappelijke stage en doen een project Workshadowing. De eerste fase van drie jaar wordt afgesloten met een bezoek aan een hbo-opleiding of andere vervolgscholen. Alle leerlingen krijgen intensieve begeleiding van de decaan en de mentor.

Goede basis

Leerlingen krijgen bij ons een goede basis. Bij ons gaat het niet alleen om leren en werken, maar de leerlingen leren zich ook te ontwikkelen in organisatie en planning, sociale vaardigheden, reflectie, mondelinge taalvaar­digheid, creativiteit en samenwerken.
Wanneer oud-leerlingen bij ons terugkomen, blijkt dat zij een goede aansluiting hebben gevonden met de basis die wij ze meegegeven hebben. Zo rapporteren de vervolgscholen dat de havo/vwo-leerlingen die van onze jenaplanafdeling komen, op een zeer hoog niveau reflecteren en een bovengemiddelde mondelinge taalvaardigheid bezitten. Dankzij onze basis hebben de leerlingen dus een bewuste, weloverwogen keuze kunnen maken voor een vervolgschool.

ROQUIN