Dienstverlening en Producten (D&P) intersectoraal

Metameer jenaplan vindt het belangrijk dat leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn en dat ze in staat zijn bewuste keuzes te maken. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich breed oriënteren. Leerlingen doen levensechte opdrachten en leren door die ervaringen ontdekken wat bij hen past. De wereld van morgen vraagt om mensen die hun talenten gebruiken, zelf kunnen nadenken en beslissingen kunnen nemen. Op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zien we andere soorten banen ontstaan. Het aantal banen waarin productiewerk wordt verricht, neemt af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Het is vanzelfsprekend dat mensen over voldoende ict-vaardigheden beschikken.

Vmbo bovenbouw

‘21st century skills’

Als gevolg van de ontwikkeling van de kennissamenleving is het noodzakelijk dat leerlingen de kans wordt geboden zich de juiste vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich levenslang door te kunnen ontwikkelen: ‘21st century skills’. In het onderwijs waarin 21st century skills een belangrijke rol hebben, besteden docenten minder tijd aan klassikale kennisoverdracht en krijgen ze een meer coachende functie.

Profiel Dienstverlening en producten

Om tegemoet te komen aan de hierboven genoemde uitgangspunten kiest Metameer jenaplan voor het profiel Dienstverlening en Producten; ondernemend, duurzaam en innovatief. In dit profiel staat het loopbaanleren centraal, de doorlopende leerlijn met het mbo wordt gewaarborgd en leerlingen worden voorbereid op hun rol in de maatschappij.

In het derde jaar bieden we de vier profielmodules van D&P aan. Deze brede oriëntatie helpt leerlingen om een goede keuze te maken in het vierde jaar. In het vierde jaar kunnen leerlingen een keuzevak kiezen uit een ander profiel, waarmee ze zich kunnen specialiseren in één of twee beroepscontexten die het beste bij hen passen. Het programma sluit aan op de regionale arbeidsmarkt en leerlingen worden voorbereid op de opleidings- en beroepskeuze na het vmbo. De keuzevakken worden aangeboden in de context van Zorg & Welzijn, economie, techniek, horeca en recreatie en ICT. 

Oriënteren in de praktijk

Leerlingen leren op school door middel van gesimuleerde praktijkopdrachten en buiten school in een beroepscontextrijke omgeving. Dit kan zijn in een instelling of bedrijf waar leerlingen praktische opdrachten uitvoeren of in het kader van hun stage. Ook kunnen leerlingen in school werken aan opdrachten van externe opdrachtgevers. Deze ervaringen ondersteunen leerlingen in het ontdekken van hun eigen interesses, capaciteiten en ambities. 

Tweetalig vmbo

De tto-leerlingen volgen in klas 3 het beroepsoriënterend programma in het Engels; vocational studies. Dit programma is een vertaling van het reguliere programma. Daarnaast zullen de leerlingen in leerjaar 3 van tto-vmbo nog een aantal Engelstalige vakken volgen. De volgende vakken worden in het Engels aangeboden: English, Physical Education, Art and Design and Culture subjects.

In het vierde jaar is het D&P programma voor tto-leerlingen gelijk aan het programma voor de reguliere vmbo-leerlingen. De leerlingen richten zich bij het onderdeel oriëntatie op studie en beroep met name op de internationale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het bezoeken van internationaal georiënteerde bedrijven, het invullen van Europass of een internationale stage. Bovendien zullen de tg-leerlingen het sectorwerkstuk, sector paper, in het Engels maken.

Verder zal de tto-variant van de bovenbouw zich inhoudelijk kenmerken door de aandacht voor internationalisering en voor internationale aspecten. 

ROQUIN