Agenda

Januari 2020
ma 27.01.20

Maandag 27 januari 2020 derde bijeenkomst raad van advies.

Op maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020 zijn op de locatie Stevensbeek de informatieavonden voor ouders/verzorgers van groep 7 en 8. Beide avonden starten om 19.00 uur.

Dinsdag 28 januari 2020 kunnen leerlingen van jn4 toetsen inhalen uit periode 2.

Dinsdag 29 januari 2020 hebben leerlingen van jn3hv een profielkeuzedag op de HAN in Nijmegen.

Op woensdag 29 januari 2020 is er een bijeenkomst van de oudercontactgroep in Boxmeer.

Donderdag 30 januari 2020 hebben leerlingen van de locatie Stevensbeek les tot 12.05 uur.

Donderdag 30 januari 2020 is de leerlingenbespreking van jn4.

Donderdag 30 januari 2020 voorlichting hogeronderwijs Nederland in Nijmegen voor (twetalig) havo 4 en (tweetalig) vwo 5.

Vrijdag 31 januari 2020 ontvangen ouders/verzorgers onze derde nieuwsbrief van 2019-2020.

Februari 2020

Zondag 2 februari tot en met zondag 9 februari 2020 zijn leerlingen van tweetalig havo en vwo 3 in Finland voor een uitwisseling met de ESM Espoo school.

ma 03.02.20

Maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari zijn de leerlingen van vmbo tg3 op stage.

ma 03.02.20

Maandag 3 en woensdag 5 februari wordt in leerjaar 2 de Cito-toets afgenomen. Leerlingen van de plusklassen hebben ook vrijdag 7 februari 2020 Cito.

Voor ouders en leerlingen van vmbo 2 theoretisch/gemengde leerweg en mavo/havo 2 is er een informatieavond over vmbo 3 op maandag 3 februari 2020.

Dinsdag 4 februari 2020 zijn er leerlingenbesprekingen op de locatie Stevensbeek. Deze dag zijn er geen lessen.

Dinsdag 4 februari 2020 is de inhaaldag/herkansing voor leerlingen van leerjaar 4 t/m 6.

Voor ouders en leerlingen van vmbo 2 kader- en basisberoepsgerichte leerweg is er een informatieavond over vmbo 3 op dinsdag 4 februari 2020.

Donderdag 6 februari 2020 herkansing SO2 voor jn4.

Iedereen is welkom op onze open dag op vrijdag 7 februari 2020 op de locatie Stevensbeek van 17.00 tot 21.00 uur.

di 11.02.20

Dinsdag 11 februari en donderdag 13 februari 2020 wordt in leerjaar 2 de Cito-toets afgenomen.

Woensdagmiddag 12 februari 2020 kunnen basisschoolleerlingen van groep 8 een masterclass tweetalig onderwijs volgen in Stevensbeek. Ze volgen een drietal lessen: English, Global orientation en Art.

Iedereen is welkom op onze open dag op vrijdag 14 februari 2020 op de locatie jenaplan Boxmeer van 17.00 tot 21.00 uur.

Maandag 17 februari 2020 presenteren leerlingen van jn4tg hun profielwerkstuk aan hun ouders en docenten.

Maandag 17 februari en dinsdag 18 februari 2020 is tijdens het 6e en 7e lesuur het inhaalmoment voor leerlingen die een Cito-toets moeten inhalen.

Maandag 17 februari 2020 hebben de tto-brugklassers een avondworkshop en voorstelling voor hun ouders.

Dinsdag 18 februari 2020 is een verkorte lesdag voor leerlingen van de locatie Stevensbeek. Dit houdt in les 1 t/m 8 volgens het 40-minutenrooster.

di 18.02.20

Dinsdag 18 februari is het inhaalmoment voor leerlingen van de locatie Stevensbeek.

Dinsdag 18 februari 2020 is er een bijeenkomst voor overstappers van vmbo tg4 naar havo 4 in Stevensbeek.

Op dinsdag 18 februari 2020 is er een informatieavond voor ouders/verzorgers van jn2vmbo.

di 18.02.20

Dinsdag 18 februari 2020 is de derde MR-vergadering.

Woensdag 19 februari 2020 is er een carnavalsfeest voor alle leerlingen van de locatie Stevensbeek en jenaplan Boxmeer.

Spreken ze echt altijd Engels in de les? Is tweetalig onderwijs iets voor mij? Groep 8-leerlingen kunnen dit zelf ervaren tijdens de masterclass op locatie jenaplan Boxmeer op woensdag 19 februari...

Donderdag 20 februari 2020 hebben alle leerlingen het eerste uur vrij.

Maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020.

Maart 2020

Maandag 2 maart 2020 is er een bijeenkomst van de oudercontactgroep jenaplan Boxmeer.

Dinsdag 3 maart 2020 presenteren leerlingen van havo 5 en vwo 6 hun profielwerkstuk aan hun ouders, docenten en leerlingen van havo 4 en vwo 5.

Donderdag 5 maart 2020 wordt het praktijkexamen voor kunst afgenomen.

Donderdag 5 maart 2020 is de terugkommiddag voor oud-leerlingen van jn3hv en jn4vm (18-19).

vr 06.03.20

Vrijdag 6 maart 2020 nemen leerlingen van jn2 deel aan taaldorp.

Op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 kunnen groep 8-leerlingen zich aanmelden op de locatie van onze school waar ze naar de brugklas willen.

Donderdag 12 maart 2020 wordt het On Stage beroepenfeest gehouden voor tweedejaars van het vmbo van Metameer.

Vrijdag 13 maart 2020 nemen jenaplanbrugklassers deel aan de Metameer doedag.

Maandag 16 maart 2020 is er een thema-avond voor alle ouders van Metameer in Stevensbeek. Aletta Smits houdt een lezing over het puberbrein.

Dinsdag 17 maart 2020 hebben leerlingen op de locatie Stevensbeek een verkorte lesdag in verband met start toetsweek. Dit betekent 1 t/m 8 les volgens het 40-minutenrooster.

Leerlingen van leerjaar 4 tot en met 6 hebben toetsweek van woensdag 18 maart tot en met woensdag 25 maart 2020.

Donderdag 19 maart 2020 komen leerlingen van vmbo 4 van vorig jaar terug naar Metameer.

Donderdag 19 maart 2020 neemt tweetalig havo/vwo van jn1, jn2 en jn3 deel aan de Kangaroo Competition.

ma 23.03.20

Leerlingen van de tweede klas tweetalig onderwijs hebben maandag 23 maart een workshop met in de avond een voorstelling voor hun ouders/verzorgers.

ma 23.03.20

Méérweek 3 is van maandag 23 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020.

ma 23.03.20

In de week van 23 maart 2020 wordt de Cito-toets afgenomen in jn2.

ma 23.03.20

Maandag 23 maart tot en met donderdag 26 maart 2020 SO3 voor jn4.

Maandag 23 maart 2020 heeft jn2th, jn2ti en jn2tj een performance in De Weijer.

Dinsdag 24 maart 2020 hebben jn3tj en jn3tk een galavoorstelling in De Weijer.

Dinsdag 24 maart 2020 heeft jn1 tweetalig onderwijs een Phileas Fogg voorstelling.

1e voorstelling: 17.00 uur.

2e voorstelling: 19.30 uur.

Dinsdag 24 maart 2020 heeft jn1g, jn1h en jn1i een performance in De Weijer.

Woensdag 25 maart 2020 heeft jn1 tweetalig onderwijs een Phileas Fogg voorstelling.

Woensdag 25 maart 2020 exposeren leerlingen van jn3hv hun werk in het Oorlogsmuseum.

Donderdag 26 maart 2020 bezoeken leerlingen van vmbo 4 de Tweede Kamer (hele dag).

Donderdag 26 maart 2020 is de doemiddag van On Stage voor tweedeklassers van vmbo Metameer.

do 26.03.20

Donderdag 26 maart 2020 vierde bijeenkomst raad van advies.

Vrijdag 27 maart 2020 is een organisatiedag, leerlingen zijn deze dag vrij.

ma 30.03.20

In de week van 30 maart 2020 wordt de Cito afgenomen in jn1 en jn3.

ma 30.03.20

Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 10 april zijn derdejaarsleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg op stage.

Voor leerlingen van de theoretisch/gemengde en basisberoepsgerichte leerweg zijn de praktijkexamens van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

Van maandag 30 maart 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020 zijn de praktijkexamens en examentrainingen voor jn4.

ma 30.03.20

Maandag 30 maart 2020 is de vierde MR-vergadering.

Dinsdag 31 maart 2020 hebben leerlingen van de locatie Stevensbeek een verkorte lesdag. Dit houdt in 1 t/m 8 les volgens het 40-minutenrooster.

Dinsdag 31 maart 2020 is de leerlingenbespreking van jn3.

April 2020

Donderdagmiddag 2 april hebben leerlingen van tweetalig havo en vwo 4 een workshop retoriek.

Donderdag 2 april 2020 is de workshopdag van project vrijheid van jn2.

Van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april zijn de praktijkexamens (cspe) voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.

 

Maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020 ziijn leerlingen van jn3vmbo op stage.

Maandag 6 april 2020 is de inhaaldag van periode 3 voor leerlingen die opdrachten/toetsen moeten inhalen.

Maandag 6 april 2020 zijn de leerlingenbesprekingen van jn1 en jn2.

Dinsdag 7 april 2020 zijn er leerlingenbesprekingen. Dit is een lesvrije dag. Op deze dag kunnen leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 een toets en/of opdracht inhalen/herkansen.

Dinsdag 7 april 2020 komt gastspreker Jamie Gane naar Metameer voor tto-leerlingen van jn1, jn2 en jn3havo/vwo.

Van woensdag 8 april tot en met donderdag 16 april 2020 zijn er examentrainingen in Stevensbeek.

Woensdag 8 april 2020 komt de oudercontactgroep van jenaplan Boxmeer bij elkaar.

Donderdag 9 april 2020 is het Anglia-examen schriftelijk voor leerlingen die deel hebben genomen aan dit buitenschools programma.

Vrijdag 10 april 2020 ontvangen ouders/verzorgers onze vierde nieuwsbrief van 2019-2020.

Vrijdag 10 april 2020 is het Anglia-examen mondeling voor leerlingen die hebben deelgenomen aan dit buitenschools programma.

ma 13.04.20

Maandag 13 april 2020 is tweede paasdag.

di 14.04.20

Dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2020 lopen leerlingen van (tweetalig) havo 4 stage.

di 14.04.20

Dinsdag 14 april tot en met donderdag 16 april 2020 lopen leerlingen van (tweetalig) vwo 4 stage.

Dinsdag 14 april 2020 kunnen brugklassers en tweedeklassers meedoen aan Doe't sport atletiek tijdens het 7e en 8e uur.

Donderdag 16 april en vrijdag 17 april 2020 worden de Cambridge Checkpoint tests English en Mathematics afgenomen. Tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek leggen deze schriftelijke examens af voor hun...

Donderdag 16 april en vrijdag 17 april 2020 worden de Cambridge Checkoint tests afgenomen in jn3 tweetalig havo/vwo.

Vrijdag 17 april 2020 gaan leerlingen van (tweetalig) vwo 4 naar de try-outdag van de Radboud Universiteit.

vr 17.04.20

Vrijdag 17 april 2020 rapport digitaal.

Vrijdag 17 april 2020 is de laatste schooldag voor de examenleerlingen van locatie Stevensbeek.

ma 20.04.20

Maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020.

Mei 2020

Maandag 4 mei 2020 is de laatste schooldag voor onze examenleerlingen.

In de week van maandag 4 mei2020 hebben leerlingen van leerjaar 1 en 3 Cito, op maandag, woensdag en vrijdag.

Maandag 4 mei en woensdag 6 mei 2020 zijn facultatieve examentrainingen voor de examenkandidaten.

di 05.05.20

Dinsdag 5 mei 2020 is Bevrijdingsdag.

Woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei 2020 zijn de examentrainingen voor jn4 basis en kader.

Donderdag 7 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 1e tijdvak centraal schriftelijk examens voor vmbo theoretische leerweg, havo en vwo.

Maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 is het 1e tijdvak van de centraal schriftelijke examens voor vmbo basis en kader.

Maandag 11 mei 2020 is er een bijeenkomst van de oudercontactgroep jenaplan Boxmeer.

Dinsdag 12 mei 2020 wordt de Citotoets afgenomen in leerjaar 1 en 3, donderdag 14 mei 2020 is de inhaaldag voor leerjaar 1 en vrijdag 15 mei 2020 is de inhaaldag voor leerjaar 3.

Dinsdag 12 mei 2020 is de portfolio afternoon voor tto 1, 2 en 3.

Dinsdag 12 mei 2020 hebben leerlingen van de locatie Stevensbeek een verkorte lesdag. Dit betekent lessen 1 t/m 8 volgens het 40-minutenrooster.

Dinsdag 12 mei 2020 is het inhaalmoment voor leerlingen van de locatie Stevensbeek die een of meerdere opdrachten/toetsen moeten inhalen.

Woensdag 20 mei 2020 is het eindgala voor de examenleerlingen van Metameer.

do 21.05.20

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag, vrijdag 22 mei 2020 is een vrije dag.

Maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 zijn tweetalig havo/vwo-brugklassers van jenaplan en Stevensbeek in Engeland.

ma 25.05.20

Maandag 25 mei 2020 is de vijfde MR-vergadering.

Dinsdag 26 mei 2020 is het inhaalprogramma voor tg4-leerlingen die willen doorstromen naar havo 4.

Dinsdag 26 mei 2020 is er een bijeenkomst voor leerlingen uit jn3 die willen overstappen naar een andere leerweg.

Woensdag 27 mei 2020 is het open podium van Metameer.

Juni 2020

Maandag 1 juni 2020 is tweede pinksterdag.

Dinsdag 2 juni 2020 zijn de Metaspelen voor leerjaar 1 en 2 van locatie Stevensbeek.

Woensdag 3 juni wordt de normering bekendgemaakt van de beroepsgerichte vakken.

Woensdag 3 juni 2020 is de sport- en speldag voor leerjaar 1 en 2.

Woensdag 3 juni tot en met vrijdag 5 juni 2020 is (tweetalig) vwo 4 op excursie op Terschelling.

wo 03.06.20

Woensdag 3 juni 2020 is de zesde MR-vergadering.

Donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni 2020 is vmbo 2 op tweedaagse in Londen.

Donderdag 4 juni 2020 is de spelsportdag voor leerjaar 3 en 4.

Woensdag 10 juni wordt de uitslag bekendgemaakt van het 1e tijdvak van de eindexamens.

14.30 uur: afgewezen kandidaten bellen

15.00 uur: geslaagden bellen.

16.15 uur: bijeenkomst'gezakt, wat nu?'

Woensdag 10 juni 2020 hebben leerlingen op de locatie Stevensbeek les tot 12.05 uur.

Leerlingen van de locatie jenaplan Boxmeer hebben donderdag 11 juni 2020 les tot 12.05 uur.

Donderdag 11 juni is er een bijeenkomst voor ouders/verzorgers van jn2 vmbo over het Ardennenkamp.

Maandag 15 juni tot en met donderdag 18 juni 2020 is het 2e tijdvak van de eindexamens.

Maandag 15 juni 2020 is het inhaalprogramma voor stapelaars.

Dinsdag 16 juni 2020 is het inhaalmoment op de locatie Stevensbeek voor leerlingen die een of meerdere opdrachten/toetsen moeten inhalen.

Maandag 22 juni 2020 is de jaarafsluiting van de leerlingen van jenaplan.

Maandag 22 juni tot en met donderdag 2 juli 2020 is het méérweek 4 in Boxmeer.

ma 22.06.20

Maandag 22 juni 2020 afsluiting oudercontactgroep Stevensbeek.

Dinsdag 23 juni 2020 hebben leerlingen op de locatie Stevensbeek een verkorte lesdag in verband met de toetsweek. Dit betekent lessen 1 t/m 8 volgens het 40-minutenrooster.

Dinsdag 23 juni 2020 kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers die zich hebben ingeschreven op Metameer.

Woensdag 24 juni tot en met dinsdag 30 juni 2020 is het toetsweek 4 voor leerjaar 4 t/m 6.

Woensdag 24 juni is de afsluitende bijeenkomst van de oudercontactgroep in Boxmeer.

Donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni 2020 zijn de portfolio presentations van de tto-leerlingen.

Donderdag 25 juni 2020 is de afsluitbijeenkomst van de MR.

Vrijdag 26 juni 2020 ontvangen ouders/verzorgers nieuwsbrief 5 van schooljaar 2019-2020.

Vrijdag 26 juni 2020 is de bekendmaking van de normering van het 2e tijdvak.

Vrijdag 26 juni 2020 is de uitreiking van de TTO Junior School certificaten aan tto 3.

Maandag 29 juni 2020 heeft jn2f en jn2g een performance in De Weijer.

Dinsdag 30 juni 2020 heeft jn1tj, jn1tk en jn1tl een performance in De Weijer.

Dinsdag 30 juni heeft jn3a en jn3tb hun afscheidsviering in De Weijer.

Juli 2020

Woensdag 1 juli is de diploma-uitreiking van vmbo in Stevensbeek.

Donderdag 2 juli 2020 is de diploma-uitreiking van havo/vwo in Stevensbeek.

Vrijdag 3 juli 2020 is de inhaaldag van toetsen in Boxmeer.

Vrijdag 3 juli 2020 is de afsluitingsdag met de mentorklas.

Maandag 6 juli 2020 is het herkansingsmoment voor leerjaar 4 en 5 havo/vwo.

Maandag is het inhaalprogramma voor havo 3-leerlingen die willen overstappen naar vmbo tg4.

Maandag 6 juli 2020 is de overgangsvergadering in Boxmeer.

Dinsdag 7 juli, woensdag 8 juli en donderdag 9 juli 2020 zijn organisatiedagen. Leerlingen leveren op een van deze dagen hun boeken in.

Dinsdag 7 juli 2020 is de diploma-uitreiking op de locatie jenaplan Boxmeer.

Dinsdag 7 juli 2020 zijn er leerlingenbesprekingen voor de onderbouw.

Dinsdag 7 juli 2020 is de overgangsvergadering in Boxmeer.

Donderdag 9 juli 2020 zijn de leerlingenbesprekingen voor de bovenbouw.

Vrijdag 10 juli 2020 sluiten leerlingen het schooljaar af in hun mentorklas en krijgen hun rapport.

ma 13.07.20

Maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020 is de zomervakantie.

ROQUIN