Archief

Juni 2020

Op woensdag 3 juni 2020 stond een thema-avond gepland voor alle ouders van Metameer in Stevensbeek. Deze gaat helaas niet door.

Mei 2020

De uitwisselingspartners uit Fürstenfeldbruck mogen van de deelstaat Beieren niet meer reizen vanwege het coronavirus. Ze komen niet meer naar Nederland voor de uitwisseling. Deze zou van woensdag 6...

Maart 2020

Het bezoek van donderdag 26 maart 2020 (leerlingen van vmbo 4) aan de Tweede Kamer gaat niet door. De Tweede Kamer laat geen groepen meer toe in verband met het coronavirus.

De thema-avond van de OCG op maandag 16 maart 2020 gaat niet door vanwege het coronavirus. We verplaatsen deze avond naar 3 juni 2020.

Februari 2020

Donderdag 20 februari 2020 hebben de eerstejaars- en tweedejaarsleerlingen van de locatie Stevensbeek het eerste uur vrij.

Juli 2019
za 06.07.19

Van zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus 2019 is het zomervakantie.

Op vrijdag 5 juli 2019 worden de rapporten uitgereikt aan de leerlingen die geen examen hebben gedaan.

Dinsdag 2 juli 2019 leveren leerlingen havo/vwo en vmbo Stevensbeek hun boeken in.

Van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 4 juli 2019 zijn de leerlingen roostervrij. Op een van deze dagen leveren de leerlingen hun boeken in.

Dinsdag 2 juli 2019 zijn er leerlingenbesprekingen in Stevensbeek. Voor vmbo-leerlingen is dinsdag het inhaalmoment.

Maandag 1 juli 2019 herkansingen/inhaalmoment voor havovwo-bovenbouwleerlingen die een schoolexamen/opdracht willen herkansen of inhalen.

Op maandag 1 juli 2019 is er een inhaalprogramma voor havo 3 leerlingen die overstappen naar vmbo-tg 4.

Juni 2019

Op vrijdag 28 juni 2019 komt nieuwsbrief 5 voor ouders uit.

Op vrijdag 28 juni 2019 krijgen de leerlingen die herexamen hebben gedaan de uitslag hiervan te horen.

Op 24 juni 2019 is de laatste bijeenkomst van de oudercontactgroep van dit schooljaar.

Maandag 24 juni 2019 is de ceremony & awards uitreiking tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek

Van 20 juni 2019 t/m 26 juni 2019 is de vierde toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

do 20.06.19
di 18.06.19

Leerlingen hebben dinsdag 18 juni les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op maandag 17 juni 2019 is er een informatieavond over de Engelandreis van JN1tto.

Van 17 t/m 20 juni 2019 worden de herexamens afgenomen.

Op woensdag 12 juni 2019 is er een bijeenkomst voor leerlingen die gezakt zijn en hun ouders.

Op woensdag 12 juni 2019 maken we de uitslag van de eindexamens bekend!

- 14.30 u: bellen kandidaten die gezakt zijn of een herexamen hebben

- 15.00 u: bellen kandidaten die geslaagd zijn

Op woensdag 12 juni 2019 worden de uitslagen van de eindexamens bekend gemaakt.

di 11.06.19

Van 11 t/m 14 juni 2019 is het sportméérweek.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een bijeenkomst voor overstappers van JN3.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een overleg van het zorgadviesteam in Boxmeer.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een ouderavond over de overgang van VM2 naar VM3.

Op woensdag 5 juni 2019 komen de nieuwe brugklasleerlingen naar Metameer voor een kennismakingsmiddag. Er wordt deze middag ook een foto gemaakt van alle nieuwe leerlingen.

Mei 2019

Op vrijdag 31 mei 2019 is het een vrije dag na Hemelvaart.

wo 29.05.19

Op 29 mei 2019 is het Open Podium in Stevensbeek.

Van 27 mei t/m 9 juni 2019 is de derde periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het Open Podium.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het open podium van 29 mei.

do 23.05.19

Van 23 t/m 29 mei 2019 is het Méérweek op de locatie Stevensbeek.

Op donderdag 23 mei 2019 is er een inhaalprogramma voor leerlingen die van tg4 naar h4 overstappen.

Op woensdag 22 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor het vwo.

wo 22.05.19

Op 22 mei 2019 is het tijd voor glitter en glamour tijdens het gala van de eindexamenleerlingen!

wo 22.05.19

Op woensdag 22 mei 2019 is het gala voor de eindexamenkandidaten.

Voor leerlingen van jenaplan tweetalig vmbo en havo/vwo 1, 2 en 3 is er donderdagmiddag 22 mei en vrijdagmiddag 23 mei 2019 een portfolio afternoon.

di 21.05.19

Leerlingen hebben dinsdag 21 mei les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 21 mei 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op 21 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Examen voor havo, vmbo GL en TL.

In de week van 20 t/m 29 mei 2019 wordt in klas 1 en 3 een Citotoets afgenomen.

Op 20 mei 2019 is het Centraal Schriftelijk Examen voor vmbo BB en KB afgerond.

ma 20.05.19

Afname Citotoetsen voor leerlingen van JN2 van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019, tijdens het 2e 3e en 4e uur.

Tweetalig havo 5 legt vrijdag 17 mei 2019 het examen af voor Global Perspectives.

Op donderdag 16 mei 2019 is het Beroepenfeest On Stage voor alle vmbo-leerlingen van de regio Land van Cuijk. Het is het eerste beroepenfeest dat Metameer samen met het Elzendaalcollege en het...

Tweetalig havo 5 en tweetalig vwo 6 leggen donderdag 16 mei (paper 1) en zaterdag 18 mei 2019 (paper 2) het IB-examen af.

di 14.05.19

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt er in Stevensbeek een overleg van het Zorgadviesteam plaats.

Tussen 13 mei en 29 mei 2019 vinden de uitwisselingen met leerlingen uit het buitenland plaats.

Van 13 t/m 29 mei 2019 komen buitenlandse leerlingen naar Nederland voor een uitwisseling en gaan leerlingen van Metameer naar het buitenland.

Op donderdag 9 mei 2019 start het eindexamen voor vmbo, havo en vwo leerlingen.

Op donderdag 9 mei 2019 starten de CBT examens voor het vmbo.

Van donderdag 9 mei t/m maandag 20 (BB en KB) of dinsdag 21 mei (GL en TL) zijn de eindexamens voor JN4.

di 07.05.19

Op dinsdag 7 mei 2019 is er een MR vergadering.

ma 06.05.19

Afname Citotoetsen voor de derde klassen van jenaplan van maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019, tijdens het 3e, 4e en 5e uur.

Van 6 t/m 8 mei 2019 zijn er examentrainingen voor leerlingen van JN4.

April 2019
ma 22.04.19

22 april t/m 5 mei 2019 is het meivakantie.

Vrijdag 19 april is de laatste schooldag voor de examenkandidaten in Stevensbeek voordat zij aan hun eindexamens beginnen.

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Op 19 april 2019 is de laatste schooldag voor examenleerlingen.

Donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2019 Cambridge Checkpoint exams voor derdejaars tweetalig havo/vwo van jenaplan.

do 18.04.19

Op donderdag 18 april 2019 is er een overleg van het Zorgadviesteam in Boxmeer.

Op dinsdag 16 april 2019 is er een inhaaldag voor toetsen en opdrachten (leerjaar 1 t/m 6) en zijn er herkansingen voor leerjaar 4 en 5 (=niet-examenklassen). Voor leerlingen die geen...

Maandag 15 april 2019 geeft On Stage alle beroepsbeoefenaars informatie over het Beroepenfeest voor vmbo-leerlingen.

PROGRAMMA

16.30 uur Welkom door Berita Cornelissen, directeur-bestuurder van...

In de week van 15 t/m 19 april 2019 gaan de leerlingen van havo en vwo bovenbouw op Beroepsoriënterende stage bij een bedrijf of organisatie.

Van 12 t/m 18 april 2019 is de examentraining voor havo en vwo.

do 11.04.19

Donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019 wordt het Anglia examen afgenomen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan het extra programma Anglia Engels.

wo 10.04.19

Op woensdag 10 april 2019 is er een vergadering van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

di 09.04.19

Leerlingen hebben dinsdag 9 april les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 9 april 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Dinsdag 9 april 2019 zijn de herkansingen voor de examenkandidaten havo/vwo.

Op maandag 8 april 2019 is er een vergadering van de Maatschappelijke Raad.

Van 8 t/m 12 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo KB.

ma 01.04.19

Leerlingen van basis 3 en kader 3 zijn op stage van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2019.

ma 01.04.19

Op maandag 1 april 2019 is er een MR vergadering in Stevensbeek.

Van 1 t/m 5 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo BB en TG

Vanaf 1 april 2019 is het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen voor het beroepsgericht vmbo.

Deze week starten de digitale examens voor de algemene vakken BB en KB.

Van 1 t/m 18 april 2019 wordt het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen afgenomen bij leerlingen van het beroepsgericht vmbo.

In de week van 1 t/m 5 april 2019 gaan JN3bk en JN3tg een week op snuffelstage.

Maart 2019

Maandag 27 maart 2019 t/m dinsdag 2 april 2019 is toetsweek 3 voor leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 van havo en vwo.

Dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2019 geeft theatergezelschap Phileas Fogg een voorstelling voor JN1tto.

Voor leerlingen van vmbo 4 in Stevensbeek is toetsweek 3 van maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart 2019.

ma 25.03.19

Van 25 maart t/m 29 maart 2019 is het Méérweek op Metameer jenaplan Boxmeer. Het project is Vrijheid.

Oud-leerlingen van vmbo 4 komen donderdag 21 maart nog een middag terug.

Donderdag 21 maart 2019 wordt de Kangoeroe wiskundewedstrijd gehouden voor leerlingen van jn1, jn2 en jn3 tweetalig havo/vwo. In Stevensbeek doen leerlingen van vmbo-t/havo, havo/vwo (inclusief tto) 1...

di 19.03.19

Leerlingen hebben dinsdag 19 maart les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 19 maart 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op vrijdag 15 maart 2019 is de DOEdag voor de brugklassen.

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de leerlingen van tto 2 een dramaworkshop discovering Shakespeare.

Leerlingen van tweetalig havo 4 hebben een rhetoric workshop op woensdag 13 maart 2019

Op dinsdagavond 12 maart 2019 presenteren de havo/vwo leerlingen hun profielwerkstuk.

ma 11.03.19

Maandag 11 maart 2019 talendorp Engels voor JN2.

Leerlingen uit de derde klas van Metameer (vmbo/havo/vwo) doen mee aan een internationale uitwisseling van een week, tussen 11 en 29 maart.

Van 11 t/m 22 maart 2019 worden de praktijkexamens afgenomen bij de leerlingen van vmbo beeldend GL en TL in Stevensbeek.

Van 11 maart t/m 29 maart 2019 gaan 3e-jaars leerlingen op uitwisseling naar het buitenland. Ook komen buitenlandse leerlingen naar Nederland.

Deze week start het Centraal Praktijk Examen voor beelden GL en TL

Van 4 t/m 17 maart 2019 is de tweede periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

Van maandag 4 t/m zondag 10 maart 2019 is het carnavalsvakantie.

Februari 2019

Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart zijn er organisatiedagen. De leerlingen zijn dan roostervrij.

Woensdag 27 februari 2019 vieren de leerlingen van vmbo en havo/vwo 1 en 2 het carnavalsfeest.

Op woensdag 27 februari 2019 komen oud-leerlingen van hv3 en vm4 nog een middag terug op Metameer!

Op 25, 26 en 27 februari 2019 wordt tijdens lesuur 2 t/m 5 in klas 2 Citotoets 2 afgenomen.

ma 25.02.19

Op maandag 25 februari 2019 is er een bijeenkomst van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

Op donderdag 21 februari 2019 is er een overleg van het Zorgadviesteam in Boxmeer.

Op dinsdag 19 februari 2019 is er een informatieavond voor ouders van leerlingen in JN2vm.

Op 19 februari 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op maandag 18 februari 2019 volgt tweetalig vwo 4 een poetry workshop.

Op maandag 18 februari 2019 volgt TTO1 's avonds een Little Victorian drama workshop.

Op vrijdag 15 februari 2019 is de open dag op Metameer in Stevensbeek van 17.00 tot 21.00 uur. Beide locaties aan de Stevensbeekseweg en de Kloosterstraat zijn geopend. Iedereen is welkom!

Op 12 februari houdt de GGD een screening voor de tweede klassen. De leerlingen vullen gedurende één lesuur een digitale vragenlijst in en ze worden gemeten en gewogen. De indeling hiervoor is...

Op vrijdag 8 februari 2019 is de open dag op Metameer jenaplan Boxmeer van 17.00 tot 21.00 uur. Iedereen is welkom!

Donderdag 7 februari 2019 is er een bijeenkomst voor doorstromers van tg4 naar h4.

Op 6 februari 2019 is herkansing 2 voor de vierde klassen van jenaplan Boxmeer.

Januari 2019

Voor leerlingen van (tweetalig) havo 4 en (tweetalig) vwo 5 wordt er donderdag 31 januari 2019 een informatiebijeenkomst gehouden over het hoger onderwijs op de Kapittelweg in Nijmegen.

Op 29 januari 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op dinsdag 29 januari 2019 is er een overleg van het Zorg Advies Team in Stevensbeek.

Dinsdag 29 januari 2019 is de portfolio afternoon voor leerlingen tweetalig onderwijs klas 1 t/m 4.

ma 21.01.19

Leerlingen die een of meerdere toetsen en/of opdrachten gemist hebben, moeten deze op maandag 21 januari inhalen.

Op 17 januari 2019 is er een overleg van het Zorg Advies Team in Boxmeer.

Van 16 januari 2019 t/m 22 januari 2019 is de 2e toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

Op 15 januari 2019 is er in Stevensbeek een info-ochtend voor leerlingen van JN3hv die willen overstappen naar hv4.

Op 14 en 15 januari 2019 is er een infoavond over vmbo 3. Deze is ook voor h(t)2 leerlingen. Locatie Kloosterstraat in Stevensbeek.

14 t/m 18 januari is méérweek in de sector jenaplan Boxmeer.

Op 8 januari 2019 geven leerlingen van JN2 en JN3hv tto de voorstelling Marc Norris van Shakespeare.

Voor leerlingen van JN2 en JN3hv is er op 8 januari 2019 een workshopdag.

Van 7 t/m 20 januari 2019 is de eerste periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

December 2018
ma 24.12.18

Van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 is het kerstvakantie.

Fijne feestdagen en een goed 2019 gewenst!

Op 18 december 2018 is de uiterste inleverdatum voor de stageovereenkomst voor JN4bk.

Méérweek van 17 t/m 21 december 2018 met o.a.:

- bezoek aan Antwerpen voor vmbo 4

- workshops voor verschillende jaarlagen (creatief, koken, film)

- sportieve activiteiten (schaatsen jaarlaag 1,...

ma 17.12.18

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 december 2018 is het Kerstweek bij jenaplan Boxmeer.

Programma:

 

Jaarlaag 1:

• Maandag les t/m 12.05 uur

• Dinsdag t/m donderdag: toetsen en mentorprogramma

•...

Op 11 december 2018 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw

Op 10 december 2018 kunnen leerlingen van vwo 4 een kijkje nemen op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

November 2018

Op vrijdag 30 november 2018 heeft de brugklas het eerste uur vrij.

Op 29 november 2018 vieren de brugklassen Sinterklaas.

Op 29 november 2018 is herkansing 1 voor de vierde klassen van jenaplan Boxmeer.

29 november 2018 is de uiterste inleverdatum voor de stageovereenkomsten van JN4tg.

Op 23 november 2018 zijn er mondelinge Anglia Exams voor JN4tto.

Op 22 november is er een overleg van het ZAT team op locatie jenaplan Boxmeer.

Op 22 november 2018 zijn de schriftelijke examens Engels voor JN4tto.

Op 20 en 21 november 2018 zijn de mondelinge examens Engels voor JN4tto.

In de week van 19 november en 26 november maken de eerstejaars leerlingen de SAQI test. Dit is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart.

Op 16 november 2018 is er een meeloopdag voor groep 8 op de locatie jenaplan Boxmeer.

12 en 13 november 2018 - Weet jij al wat je na Metameer wilt gaan doen? Kom je oriënteren op de infoavond vervolgopleidingen. Deze avond is voor vmbo 3/4, (t)havo 3/4 en (t)hv3 op locatie...

Meeloopdag voor groep 8 op de locatie Stevensbeekseweg, Stevensbeek

Op 9 november is er een profielkeuzedag op de HAN in Nijmegen voor leerlingen van JN3hv.

Op 7 november 2018 is er een profielkeuzedag op de HAN Arnhem/Nijmegen voor (t)h3.

Op 6 november 2018 kunnen leerlingen van tv5/tv6 deelnemen aan een dramaworkshop. Gespeeld wordt Macbeth, de kortste tragedie van de Engelse toneelschrijver en dichter William Shakespeare.

Op 5 november 2018 is er een inhaaldag voor toetsen uit periode 1.

Oktober 2018

Maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018 1e schoolonderzoeken voor leerjaar 4.

Van maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018 is de eerste toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

Op 25 oktober 2018 is er een informatieavond over Its Learning voor ouders van leerlingen van jenaplan Boxmeer.

do 25.10.18

Op donderdag 25 oktober 2018 worden alle leerlingen individueel en per klas op de foto gezet.

Op donderdag 25 oktober wordt de fietsverlichting van de leerlingen gratis gecontroleerd en waar nodig kosteloos gerepareerd. Blijkt de fiets bij controle meer mankementen te vertonen dan ontvangen...

vr 12.10.18

Op 12 oktober 2018 is de snuffelstage voor JN3 voor jenaplan Boxmeer.

Op 11 oktober 2018 is er voor brugklasleerlingen een thema-avond over huiswerk.

Op 9 en 10 oktober 2018 wordt er een workshopavond georganiseerd voor alle ouders. Dit is inclusief de its learning workshop.

Op 9 oktober 2018 is de uiterste inleverdatum voor de stageovereenkomst voor JN4bk.

Op 2 oktober 2018 is er een inhaalmoment voor gemiste toetsen voor havo/vwo bovenbouw.

Op 2 oktober 2018 is er een informatieavond over profielkeuze voor leerjaar (t)hv3 in Stevensbeek.

Op 2 oktober 2018 geeft de decaan van (tweetalig) havo 5 en (tweetalig) vwo 6 informatie over het hoger onderwijs aan ouders en leerlingen.

In de week van 1 t/m 5 oktober 2018 wordt de Citotoets afgenomen in de brugklassen.

September 2018

Op 27 en 28 september 2018 geven tweetalige leerlingen van klas 2 en 3 in het Engels les op de basisschool.

27 september 2018 is de uiterste inleverdatum voor de stageovereenkomst van leerlingen van JN3.

ma 24.09.18

In de week van 24 september 2018 wordt de Citotoets afgenomen in de brugklassen van jenaplan.

Van 16 t/m 21 september 2018 gaat tweetalig vmbo 3 op reis naar Oostenrijk. Tijdens deze week staan er leuke én leerzame activiteiten op het programma.

Op 6 september 2018 is de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen van JN3vm en 3hv in Stevensbeek.

ma 03.09.18

Op 3 september 2018 is de opstartbijeenkomst van de MR.

Augustus 2018

Op 29 augustus 2018 starten de lessen weer voor leerjaar 1 t/m 4.

Op 27 augustus 2018 is de introductiedag voor de brugklasleerlingen.

Van 27 t/m 31 augustus 2018 gaan de leerlingen van JN2vm tto op reis naar Engeland.

Op 27 augustus 2018 komt Martijn v.d. Spoel in de De Weijer spreken voor de leerlingen van JN3vm tto en JN3hv.

Ontvangst brugklasleerlingen en ouders

Kennismaken nieuwe mentor JN2, JN4

Juli 2018
ma 09.07.18

Maandag 9 juli 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018.

vr 06.07.18

Vrijdag 6 juli 2018 ontvangen leerlingen hun eindrapport.

Donderdag 5 juli 2018 diploma-uitreiking havo/vwo Stevensbeek.

Woensdag 4 juli 2018 diploma-uitreiking vmbo Stevensbeek.

Bijeenkomst 16.00 uur: basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen.

Bijeenkomst 20.00 uur: theoretisch-gemengde leerlingen.

Dinsdag 3 juli 2018 zijn er leerlingenbesprekingen in Stevensbeek. Voor vmbo-leerlingen is dinsdag het inhaalmoment.

ma 02.07.18

Maandag 2 juli 2018 MR-vergadering afsluiting met etentje.

De leerlingen van jn3 tweetalig havo/vwo krijgen hun Checkpoint diploma's van Cambridge uitgereikt op maandag 2 juli 2018.

Maandag 2 juli 2018 rapportvergadering jenaplan Boxmeer.

Maandag 2 juli 2018 herkansingen/inhaalmoment voor havovwo-bovenbouwleerlingen die een schoolexamen/opdracht willen herkansen of inhalen.

Juni 2018

Vrijdag 29 juni 2018 ceremony & awards uitreiking tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek.

Vrijdag 29 juni 2018 inhaaldag van gemiste toetsen in periode 4.

Vrijdag 29 juni 2018 wordt de uitslag bekendgemaakt van de herexamens in het voortgezet onderwijs.

Dinsdag 26 juni 2018 gala voor leerlingen van havo/vwo 3 van jenaplan.

Dinsdag 26 juni 2018 kunstvakvoorstelling van jn1E, jn1F en jn1G.

Maandag 25 juni 2018 kunstvakvoorstelling van jn2C en jn2E.

Maandag 25 juni 2018 informatieavond over de Engelandreis in leerjaar 2 voor leerlingen en ouders van tweetalig vmbo-brugklas van jenaplan. Aansluitend geven leerlingen een presentatie over het eerste...

Vrijdag 22 juni 2018 ontvangen ouders/verzorgers onze nieuwsbrief.

Méérweek 4 voor leerlingen van jenaplan Boxmeer van donderdag 21 juni tot en met donderdag 28 juni 2018.

Vmbo 1 t/m 3: maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni.

(t)havo/vwo 1 t/m 3: maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni.

(t)havo 4 en (t)vwo 4 en 5: woensdag 20 juni t/m woensdag 27 juni.

vr 15.06.18

Vrijdag 15 juni tot en met zondag 17 juni 2018.

Woensdag 13 juni krijgen examenleerlingen de uitslag van de eindexamens.

Donderdag 7 juni 2018 politieke jongerendag voor (tweetalig) havo 4.

Maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni 2018 méérweek voor vmbo en havo/vwo met o.a. dagexcursies, bezoek aan Kleve (vmbo 1), sportweek en afname Citotoets in klas 3.

za 02.06.18

Reünie "60 jaar Metameer" zaterdag 2 juni 2018. Aanmelden op www.reuniemetameer.nl.

Ontmoeting met stagebedrijven, vrijdag 1 juni 2018.

Voor leerlingen van jenaplan tweetalig vmbo en havo/vwo 1, 2 en 3 is er vrijdagmiddag 1 juni 2018 een portfolio afternoon.

Mei 2018

Voor alle examenleerlingen van Metameer is het galafeest op woensdag 30 mei 2018 in de Weijer. De galastoet van de locatie jenaplan naar de Weijer is van 18.30 tot 20.00 uur.

Dinsdag 29 mei 2018 portfolio afternoon voor tweetalig havo/vwo klas 1 t/m 3.

ma 28.05.18

Afname Citotoetsen voor leerlingen van jn1 van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018.

Leerlingen van de derde klas jenaplan zijn voor een uitwisseling in Cerveteri (italië) van donderdag 24 mei tot en met donderdag 31 mei 2018.

In de week van 22 mei 2018 worden de Citotoetsen afgenomen in de brugklassen van Stevensbeek.

 

De uitwisselingspartners van Annaberg-Buchholz zijn van maandag 21 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018 in Nederland.

ma 14.05.18

Afname Citotoetsen voor de tweede klassen van jenaplan van maandag 14 mei tot en met vrijdag 18 mei 2018 de eerste drie lesuren.

ma 14.05.18

Maandag 14 mei tot en met maandag 28 mei 2018 worden de centraal schriftelijke examens (cse) afgenomen in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen van tweetalig havo 5 en tweetalig vwo 5 leggen donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 het Global Perspectives examen af.

Maandag 7 mei (namiddag) en dinsdag 8 mei (ochtend) 2018 International Baccalaureate (IB) examens voor tweetalig havo 5 en tweetalig vwo 6.

April 2018
ma 30.04.18

Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei 2018.

Vrijdag 27 april is een vrije dag (Koningsdag).

Donderdag 26 april 2018 laatste schooldag examenleerlingen.

wo 25.04.18

Woensdag 25 april 2018 MR-vergadering.

Maandag 23 april en dinsdag 24 april 2018 Cambridge Checkpoint tests voor tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek.

Maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 april 2018 zijn er oudergesprekken voor vmbo 2, 3 en 4 in Stevensbeek. U heeft een uitnodiging ontvangen via de mentor van uw zoon/dochter.

Metameer houdt op vrijdag 20 april 2018 voor collega's van po, vo en mbo een volleybaltoernooi vanwege haar 60-jarig jubileum.

do 19.04.18

Donderdag 19 april 2018 is het derde herkansingsmoment voor de vierde klassen van jenaplan.

Donderdag 19 april en vrijdag 20 april 2018 Cambridge Checkpoint exams voor derdejaars tweetalig havo/vwo van jenaplan.

Donderdag 19 april is er een verkorte lesdag. Deze dag is het moment voor havo-vwo-leerlingen (niet examenleerlingen) om eventuele toetsen/opdrachten in te halen of herkansen.

Simone Hendriks, tweetalig vwo 6, staat in de halve - en misschien - finale van de GNE-Nuffic Public Speaking Awards. Die vindt woensdag 18 april 2018 plaats op het Deltion College in Zwolle.

Dinsdag 17 april 2018 leerlingenbespreking vmbo en havo/vwo. Voor vmbo-leerlingen is deze dag het moment om eventueel gemiste toetsen en/of opdrachten in te halen. Overige leerlingen zijn deze dag...

In de week van 16 april 2018 worden de praktijkexamens afgenomen bij vmbo kader 4.

Maandag 16 april tot en met donderdag 26 april 2018 stageperiode voor vmbo 3 basis en kader.

do 12.04.18

Donderdag 12 april 2018 Girlsday voor meisjes van jn2 georganiseerd door MSD Animal Health.

do 12.04.18

Donderdag 12 april en vrijdag 13 april 2018 wordt het Anglia examen afgenomen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan het extra programma Anglia Engels.

Dinsdag 10 april is de finale van de Junior Speaking Contest voor tweede- en derdejaars tweetalig onderwijs.

Maandag 9 april 2018 zijn errapportvergaderingen en is de inhaaldag voor toetsen uit periode 3.

In de week van maandag 9 april 2018 worden de praktijkexamens afgenomen bij leerlingen van vmbo basis 4 en theoretisch-gemengd 4.

Maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april Engelandreis voor de tweetalige brugklassers van Stevensbeek.

In week 4.1, 4.2, 4.3 vinden de voortgangsgesprekken plaats tussen leerling-ouder-mentor van vmbo 1 en havo/vwo 1 t/m 6. U heeft een uitnodiging ontvangen via de mentor van uw zoon/dochter.

De Finse uitwisselingspartners zijn van zondag 8 april tot en met zondag 15 april 2018 in Nederland.

Vrijdag 6 april 2018 ontvangen ouders/verzorgers onze nieuwsbrief.

Vrijdag 6 april 2018 snuffelstage voor jn3 vmbo.

Donderdag 5 april voorstelling van theatergezelschap Phileas Fogg voor jn1t3

Woensdag 4 april voorstelling van theatergezelschap Phileas Fogg voor jn1t2

Woensdag 4 april 2018 kunstvakvoorstelling van jn2d, jn2f en jn2g.

Woensdag 4 april voorstelling van theatergezelschap Phileas Fogg voor jn1t1

Dinsdag 3 april 2018 kunstvakvoorstelling filmgala van jn3tk, jn3tl en jn3tm.

Dinsdag 3 april 2018 kunstvakvoorstelling van jn1c en jn1d.

Dinsdag 2 april tot en met vrijdag 6 april 2018 méérweek 3 voor leerjaar 1, 2 en 3 van jenaplan.

Dinsdag 3 april tot en met woensdag 25 april 2018, in deze periode worden de schoolonderzoeken (SO's) en praktijkexamens afgenomen in jn4. Daarnaast bereiden leerlingen zich voor op de (digitale)...

ma 02.04.18

Maandag 2 april 2018 is een vrije dag (tweede paasdag).

Maart 2018

Vrijdag 30 maart 2018 is een vrije dag (Goede Vrijdag)

vr 23.03.18

Schoolfeest voor alle leerlingen van Metameer op vrijdag 23 maart 2018.

Donderdag 22 maart 2018 terugkommiddag voor vmbo 4-leerlingen van schooljaar 2016-2017.

De uitwisselingspartners uit Cerveteri zijn in Nederland van vrijdag 22 maart tot en met vrijdag 29 maart 2018.

wo 21.03.18

Woensdag 21 maart 2018 workshop (dag +avondvoorstelling) voor de tweetalige tweede klassen in Stevensbeek.

Dinsdagmiddag 20 maart 2018 rhetoric workshop voor tweetalig havo 4.

Maandag 19 maart 2018 thema-avond georganiseerd door de oudercontactgroep voor ouders van Metameer. Thema: Het puberbrein - een handleiding. Lezing van Aletta Smits. Inloop vanaf 19.30 uur.

ma 19.03.18

Maandag 19 maart 2018 talendorp Engels voor jn2.

Vrijdag 16 maart 2018 oriëntatie University Tilburg voor leerlingen van (tweetalig) vwo 4.

 

Donderdag 15 maart 2018 wordt de Kangoeroe wiskundewedstrijd gehouden voor leerlingen van jn1, jn2 en jn3 tweetalig havo/vwo. In Stevensbeek doen leerlingen van vmbo-t/havo, havo/vwo (inclusief tto)...

Leerlingen van Metameer Stevensbeek verblijven van woensdag 14 maart tot en met zondag 18 maart 2018 bij een leerling van de Betty Reis Gesamtschule in Wassenberg.

Vrijdag 9 maart 2018 DOEdag voor JN1.

Maandag 5 maart en dinsdag 6 maart 2018 zijn de aanmelddagen op Metameer. Ouders/verzorgers met hun zoon of dochter melden zich aan op de locatie van hun keuze.

ma 05.03.18

Maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart 2018 stageweek voor jenaplanleerlingen van basis en kader leerjaar 4.

Schrijfster Cobi van Baars is gastspreker op Metameer Stevensbeek.

Donderdag 1 maart 2018 bijeenkomst voor leerlingen die van vmbo tg4 naar havo 4 willen doorstromen.

Februari 2018

In de week van 26 februari 2018 wordt in klas 2 Citotoets 2 afgenomen.

Donderdag 22 februari 2018 bijeenkomst voor leerlingen die van vmbo tg4 naar havo 4 willen doorstromen.

do 22.02.18

Donderdag 22 februari 2018 het tweede herkansingsmoment voor jn4.

Dinsdag 20 februari 2018 project over de tweede fase (=havo-/vwo-bovenbouw) voor havo/vwo 3.

Oudergesprekken vmbo 2, 3 en 4 in de week van maandag 19 februari 2018.

Maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018 driehoeksgesprekken jenaplan Boxmeer. Leerlingen/ouders ontvangen een uitnodiging via de mentor.

Maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018.

Vrijdag 9 februari 2018 organisatiedag voor docenten jenaplan Boxmeer, leerlingen vrij.

do 08.02.18

Donderdag 8 februari 2018 MR-vergadering.

Donderdag 8 februari 2018 zijn er leerlingenbesprekingen. Leerlingen van vmbo en havo/vwo hebben een verkorte lesdag.

Spreken ze echt altijd Engels in de les? Is tweetalig onderwijs iets voor mij? Groep 8-leerlingen kunnen dit zelf ervaren tijdens de masterclass in Boxmeer op woensdag 7 februari 2018.

Deze middag...

Woensdag 7 februari 2018 is het carnavalsfeest voor klas 1 en 2 van Stevensbeek. Donderdag 8 februari zijn de leerlingen in Stevensbeek het eerste uur vrij.

Dinsdag 6 februari 2018 zijn er leerlingenbesprekingen. Dit is een inhaaldag voor

vmbo-leerlingen die een of meerdere opdrachten/toetsen gemist hebben. Overige leerlingen vmbo en havo/vwo zijn vrij. ...

Dinsdag 6 februari dramaworkshop in de middag voor tweetalig vwo 4. In de avond een dramavoorstelling van tto 1.

vr 02.02.18

Vrijdag 2 februari 2018 open dag jenaplan Boxmeer.

Donderdag 1 februari 2018 voorstelling over Shakespeare uitgevoerd door leerlingen van jenaplan tweetalig havo/vwo 2.

Januari 2018

Woensdag 31 januari 2018 presentatie profielwerkstuk van vierde klassen van jenaplan.

Spreken ze echt altijd Engels in de les? Is tweetalig onderwijs iets voor mij? Groep 8-leerlingen kunnen dit zelf ervaren tijdens de masterclass in Stevensbeek op woensdag 31 januari 2018.

Woensdag 31 januari 2018 bezoekt (tweetalig) havo 3 van Stevensbeek Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor de profielkeuzedag.

Dinsdag 30 januari 2018 informatieavond voor ouders/verzorgers van jenaplan vmbo 2.

Dinsdag 30 januari 2018 informatieavond over vmbo 3 voor vmbo 2 en havo/vmbo-t 2.

Dinsdag 30 januari 2018 portfolio afternoon voor tweetalig klas 1 t/m 4 in Stevensbeek.

Maandag 29 januari 2018 informatieavond over vmbo 3 voor vmbo 2 en havo/vmbo-t 2.

Maandag 29 januari 2018 zijn de rapportvergaderingen van jn2 en jn3 en is de inhaaldag voor leerlingen van periode 2.

ma 29.01.18

Maandag 29 januari tot en met vrijdag 2 februari 2018 stage voor leerlingen van vmbo theoretisch//gemengde leerweg klas 3.

Maandag 29 januari 2018 excursie naar Den Haag voor vmbo tg4 en kader 4 voor de vakken maatschappijkunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

In week 3.1, 3.2 en 3.3 worden voortgangsgesprekken gevoerd met leerling-ouder-mentor van vmbo 1 en havo/vwo 1 t/m 6. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen via de mentor van uw zoon of dochter.

Vrijdag 26 januari 2018 open dag Metameer locatie Stevensbeekseweg en locatie Kloosterstraat.

Vrijdag 26 januari 2018 snuffelstage voor vmbo 3 van jenaplan.

Donderdag 25 januari tot en met dinsdag 30 januari 2018 wordt in Bilbao de Model United Nations gehouden. Een simulatie van een VN-conferentie waaraan scholieren wereldwijd meedoen. Namens Metameer...

Dinsdag 23 januari 2018 tijdens lesuur 7 en 8 (14.30-16.10 uur) Doe't Sport basketbaltoernooi voor klas 1 en 2 van vmbo, havo en vwo.

Dinsdagochtend 23 januari 2018 informatie voor leerlingen en ouders van jenaplan havo/vwo 3 over havo/vwo in Stevensbeek.

Dinsdag 23 januari 2018 kunstvakvoorstelling brugklas van jenaplan.

Maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari 2018 méérweek 2 jenaplan Boxmeer.

Maandag 22 januari 2018 kunstvakvoorstelling tweede klas van jenaplan.

Vrijdag 19 januari 2018 ontvangen ouders/verzorgers onze nieuwsbrief.

 

Vrijdag 19 januari tot en met donderdag 25 januari 2018 toetsweek 2 voor vmbo, havo en vwo in Stevensbeek. Vrijdag 26 januari is een verkorte lesdag tot en met het 6e lesuur vanwege de open dag.

Donderdag 18 januari is een verkorte lesdag voor alle leerlingen in Stevensbeek.

Donderdag 18 januari 2018 bezoekt jn3 havo/vwo en vwo 3-leerlingen van Stevensbeek de Tilburg University.

Woensdag 17 januari en donderdag 18 januari 2018 zijn de informatieavonden voor ouder(s) / verzorger(s) van groep 7/8 in Boxmeer. Het programma is beide avonden hetzelfde. De avonden beginnen om 19.00...

Maandag 15 januari en dinsdag 16 januari 2018 zijn onze informatieavonden voor ouders/verzorgers van groep 7 en 8 in Stevensbeek. Het programma is beide avonden hetzelfde en start om 19.00 uur.

Maandag 15 januari 2018 tot en met vrijdag 19 januari 2018 stageweek voor basis en kader 4 van jenaplan.

Donderdag 11 januari 2018 profielkeuze +vakkenpakket voor vmbo 3 van jenaplan.

Donderdag 11 januari 2018 informatiebijeenkomst voor overstappers van tg4 naar havo 4.

Donderdag 11 januari 2018 presentatie profielwerkstuk (meesterproef) vmbo 4.

December 2017
ma 25.12.17

Maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018.

Het inhaal-/herkansingsmoment van toetsweek 1 is op woensdag 20 december 1e en 2e lesuur voor (tweetalig) havo 4 en 5.

Voor leerlingen van vmbo 3 en basis 4 is er dinsdag 19 december een workshopdag met het thema "Jouw wereld?!"

Workshop van 09.00 - 12.00 uur;

Workshop van 13.00 - 16.00 uur.

Het inhaal-/herkansingsmoment van toetsweek 1 is op maandag 18 december het 1e en 2e lesuur voor (tweetalig) vwo 4, 5 en 6.

Maandag 18 december 2017 hebben leerlingen les tot 12.05 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag is de minitoetsweek / activiteiten in het kader van 60-jarig jubileum van Metameer.

Vierdejaars van...

Méérweek / kerstweek van 18 t/m 22 december 2017 met o.a. activiteiten vanwege het 60-jarig jubileum.

Maandag 18 december: Brussel tweetalig havo 4 en 5, tweetalig vwo 4 en 5 (tot en met woensdag);...

Donderdag 14 december 2017 gezamenlijke bijeenkomst van de oudercontactgroep Stevensbeek en jenaplan Boxmeer.

wo 13.12.17

Woensdag 13 december 2017 MR-vergadering.

Dinsdag 12 december 2017 is er de informatieavond over vervolgopleidingen in het mbo, hbo en wo en de beroepsmogelijkheden.

Maandag 11 december gaat deze informatieavond niet door. Veel gastsprekers...

Leerlingen van klas 3 tweetalig havo/vwo zijn op uitwisseling in Annaberg-Buchholz (Duitsland) van donderdag 7 december tot en met donderdag 14 december.

Donderdag 7 december 2017 snuffelstage voor (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo 3.

Dinsdag 5 december 2017 herkansingen voor vmbo 4 in Stevensbeek.

November 2017

Donderdag 30 november 2017 vieren de brugklassen vmbo en havo/vwo Sinterklaas.

do 30.11.17

Donderdag 30 november 2017 herkansing 1 voor vierde klassen van jenaplan.

Donderdag 30 november 2017 sinterklaasviering voor brugklassen van jenaplan, leerlingen zijn vrijdag 1 december het eerste uur vrij.

Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 november 2017 oudergesprekken voor vmbo 2, 3 en 4. U ontvangt een uitnodiging via de mentor van uw zoon of dochter.

Driehoeksgesprekken tussen leerling-ouder-menor tot 21.00 uur op 27, 28 of 29 november 2017.

Donderdag 23 november 2017 zijn er leerlingenbesprekingen. Leerlingen van vmbo en havo/vwo hebben een verkorte lesdag. Dit is ook het inhaalmoment/herkansing voor leerlingen van havo/vwo.

Dinsdag 21 november 2017 zijn er leerlingenbesprekingen. Dit is een inhaaldag voor vmbo-leerlingen die een of meerdere opdrachten/toetsen gemist hebben. Overige leerlingen zijn vrij.

Maandag 20, woensdag 22 en donderdag 23 november 2017 Anglia-examen (mondeling en schriftelijk) voor jenaplan tweetalig vmbo 4.

Vrijdag 17 november 2017 meeloopdag voor groep 8 in Stevensbeek.

Meeloopochtend 8.45 - 11.45 uur

Meeloopmiddag 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 16 november 2017 klankbordgroep jenaplan tweetalig onderwijs.

Leerlingen van de Betty Reis Gesamtschule uit Wassenberg verblijven van woensdag 15 november tot en met zondag 19 november 2017 bij een leerling van Metameer.

Woensdag 15 november 2017 meeloopdag voor groep 8 in Stevensbeek.

Meeloopochtend 8.45 - 11.45 uur

Meeloopmiddag 13.00 - 16.00 uur

Dinsdag 14 november 2017 workshop in de middag en voorstelling Macbeth van Shakespeare in de avond voor tweetalig vwo 5 en 6.

Maandag 13 november 2017 is voor leerlingen van jenaplan de inhaaldag voor periode 1 en zijn er rapportvergaderingen.

ma 13.11.17

Maandag 13 november tot en met vrijdag 24 november 2017 stage voor vierdejaars vmbo basis en kader.

In week 2.1, 2.2 en 2.3 vinden in vmbo 1 en havo/vwo 1 t/m 6 de voortgangsgesprekken plaats tussen leerling, ouders en mentor. U ontvangt een uitnodiging via de mentor van uw zoon of dochter.

Vrijdag 10 november 2017 ontvangen ouders/verzorgers onze nieuwsbrief.

Woensdag 8 november 2017 profielkeuzedag op Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor havo/vwo 3 van jenaplan.

Dinsdag 7 november 2017 gala van jenaplan derde klas.

Voorstelling jn3D van 19.00 tot 20.30 uur.

Voorstelling jn3E 19.30 tot 21.00 uur.

Voorstelling jn3F 20.00 tot 21.30 uur.

Dinsdag 7 november 2017 kunstvakvoorstelling in De Weijer van jenaplan brugklas tweetalig onderwijs.

Maandag 6 november 2017 kunstvakvoorstelling in De Weijer Boxmeer van tweede klas jenaplan.

Maandag 6 novemer 2017 tot en met vrijdag 10 november 2017 méérweek 1 op jenaplan Boxmeer.

Maandag 6 november tot en met vrijdag 10 november 2017 toetsweek 1 in Stevensbeek.

Vrijdag 3 november 2017 meeloopdag voor groep 8 op de locatie jenaplan Boxmeer.

Woensdag 1 november 2017 meeloopdag voor groep 8 op de locatie jenaplan Boxmeer.

Oktober 2017

Donderdag 26 oktober 2017 thema-avond over huiswerk voor ouders/verzorgers van de brugklassen van jenaplan.

Donderdag 26 oktober 2017 worden alle leerlingen van jenaplan Boxmeer individueel en per klas op de foto gezet.

Dinsdag 24 oktober 2017 worden leerlingen in Stevensbeek individueel en per klas op de foto gezet.

Leerlingen van jenaplan tweetalig vmbo 3 en tweetalig/regulier havo/vwo 3 volgen maandag 23 oktober 2017 een workshop van dr. Martijn van der Spoel.

ma 16.10.17

Maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017.

Donderdag 12 oktober 2017 is een studiemiddag voor docenten van de sector jenaplan. Leerlingen hebben tot en met het 5e uur les.

Dinsdag 10 oktober 2017 informatie van de decaan over het hoger onderwijs voor ouders en leerlingen van (tweetalig) havo 5 en (tweetalig) vwo 6.

Dinsdag 10 oktober 2017 lesuur 7 en 8 (14.30-16.10 uur) Doe't Sport voetbaltoernooi voor brugklassen vmbo en havo/vwo.

Dinsdag 10 oktober 2017 inhaalmoment van gemiste toetsen voor havo/vwo.

ma 09.10.17

Maandag 9 oktober 2017 MR-vergadering.

Vrijdag 6 oktober 2017 kunnen leerlingen van jn1 en jn3 hun plaats in de klas laten innemen door hun vader of moeder.

Voor ouders/verzorgers van klas 4 t/m 6 (vmbo en havo/vwo) donderdag 5 oktober 2017 studiebegeleidingsavond met informatie over itslearning (vmbo en havo/vwo), de profielen (dienstverlening en...

Voor ouders/verzorgers van klas 1, 2 en 3 vmbo en havo/vwo dinsdag 3 oktober 2017 studiebegeleidingsavond in Stevensbeek. Voor ouders van leerjaar 1 en 2 leggen docenten uit hoe zij hun kind kunnen...

Alle reguliere derde klassen krijgen in de actieweek internationalisering (2 t/m 6 oktober 2017) informatie over de internationale uitwisselingen op Metameer. Leerlingen krijgen een folder mee en een...

September 2017

Dinsdag 26 september 2017 informatieavond jn1.

Dinsdag 26 september 2017 bijeenkomst oudercontactgroep Stevensbeek.

Dinsdag 19 september tot en met vrijdag 22 september 2017 profielreizen (tweetalig) havo 5 en (tweetalig) vwo 6 naar Berlijn of Parijs.

Vrijdag 15 september 2017 ontvangen leerlingen van tweetalig havo 5 en tweetalig vwo 6 (schooljaar 2016-2017) hun International Baccalaureate-diploma, TTO Senior School certificaat en...

Donderdag 14 september informatieavond jn3 vmbo en havo/vwo.

Woensdag 13 september 2017 informatieavond jn2.

Dinsdag 12 september 2017 informatieavond voor ouders/verzorgers van vmbo 3 in Stevensbeek locatie Kloosterstraat.

Dinsdag 12 september 2017 informatieavond voor ouders/verzorgers van de brugklassen vmbo en havo/vwo.

Dinsdag 12 september 2017 informatieavond jn4.

Dinsdag 12 september 2017 informatieavond voor ouders/verzorgers van vmbo 2 in Stevensbeek.

Dinsdag 12 september 2017 informatieavond profielkeuze voor havo en vwo 3.

Maandag 11 september 2017 informatieavond voor ouders/verzorgers van vmbo 4 in Stevensbeek.

Maandag 11 september 2017 informatieavond over de internationale stage voor tweetalig havo 4 en 5, tweetalig vwo 4 t/m 6.

Introductie jenaplan Boxmeer op 4 en 5 september 2017.

Maandag 4 september 2017:

jn1 kennismaking op school;

jn2 kamp (ook op dinsdag);

jn3 vmbo (incl. tto) kennismaking met mentor;

jn3 havo/vwo...

Augustus 2017

Jn3A en jn3B zijn op survivalkamp van donderdag 31 augustus tot en met vrijdag 1 september 2017.

Woensdag 30 augustus 2017:

Jn1A t/m jn1D: 13.00 uur (tot 15.00 uur)

Jn1E t/m jn1G: 13.30 uur (tot 15.30 uur)

Jn1Th t/m jn1Tk: 14.00 uur (tot 16.00 uur)

Ouders van de brugklassers zijn welkom...

Woensdag 30 augustus 2017 ontvangst leerlingen:

vmbo 1 / eerste opvang anderstaligen / havo/vwo (incl. tto) 1 t/m 3: 09.00 uur locatie Stevensbeekseweg;

vmbo 2 / havo/vwo (incl. tto) 4 t/m 6: 11.00...

Dinsdag 29 augustus 2017 zijn leerlingen vrij.

Jn3E en jn3F zijn op survivalkamp van maandag 28 augustus tot en met woensdag 30 augustus 2017.

Jn3D, jn3G, jn3H, jn3I en jn3J zijn op survivalkamp van woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 1...

Juli 2017
ma 17.07.17
vr 14.07.17

Vrijdag 14 juli 2017 ontvangen leerlingen hun rapport.

Dinsdag 11 juli 2017 is het inhaalmoment/herkansing voor de leerlingen in de sector vmbo.

Maandag 10 juli 2017 is de herkansing van toetsweek 4 voor leerlingen in de tweede fase.

vr 07.07.17

Vrijdag 7 juli 2017 zijn de herkansingen voor leerlingen in de sector jenaplan.

do 06.07.17

Donderdag 6 juli 2017 wordt de tto 3 ceremony gehouden met de uitreiking van de Checkpoint-certificaten en awards.

do 06.07.17

Donderdag 6 juli en vrijdag 7 juli 2017 werken vmbo-brugklassers aan het Globaland-project.

Juni 2017

Vrijdag 30 juni 2017 wordt de uitslag bekendgemaakt van het CSE tweede tijdvak. Tussen 11.00 en 11.30 uur word je gebeld als je een vak in het tweede tijdvak hebt gedaan. Je hoeft niet naar school te...

Vrijdag 30 juni 2017 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

do 29.06.17

Donderdag 29 juni tot en met woensdag 5 juli 2017 is de méérweek in de sector jenaplan.

wo 28.06.17

Voor de leerlingen in de sectoren vmbo en havo/vwo is de toetsweek van woensdag 28 juni tot en met woensdag 5 juli 2017.

De Big House Quiz is de afsluiting van het schooljaar voor de tweetalige klassen 1 en 2 waar prijzen zijn te winnen voor de 'best student' en 'winning house' 2017.

 

Leerlingen vmbo hebben dinsdag 27 juni 2017 les volgens het 40 minutenrooster in verband met onderwijsontwikkeling in de sector.

do 22.06.17

Donderdag 22 juni 2017 is het inhaalmoment voor leerlingen in de sector havo/vwo. Zij kunnen op deze dag een of meerdere gemiste toetsen en/of opdrachten inhalen.

Woensdag 21 juni 2017 vindt op de Rabobank in Beugen de finale plaats van de ondernemingsplanwedstrijd voor leerlingen van (tweetalig) vwo 5 met M&O.

 

ma 19.06.17

Van maandag 19 juni tot en met donderdag 22 juni is het tweede tijdvak van de centraal schriftelijk examens (CSE).

Drie mensen die elkaar niet kennen worden gedwongen om met elkaar samen te leven. Nou ja…."leven"…..

Vwo 5-leerlingen Rik Pepping, Maartje Sliekers en Simone Hendriks, donderdag 15 juni 2017...

Voor leerlingen van tto klas 1, 2 en 3 is donderdag 15 juni 2017 de portfolio afternoon.

De uitwisselingspartners uit Valladolid brengen hun tegenbezoek van woensdag 14 juni tot en met woensdag 21 juni 2017.

De uitwisselingspartners uit Palencia brengen hun tegenbezoek van woensdag 14 juni tot en met woensdag 21 juni 2017.

wo 14.06.17

Woensdag 14 juni 2017 wordt de uitslag bekendgemaakt van de centraal schriftelijk examens (CSE).

Leerlingen vmbo hebben dinsdag 13 juni 2017 een 40 minutenrooster in verband met onderwijsontwikkeling in de sector.

Vrijdag 9 juni 2017 is de portfolio afternoon voor tto-leerlingen van jn1, jn2 en jn3.

De brugklassen van de sector havo/vwo hebben donderdag 8 juni 2017 een excursie (dagdeel) in Kleve.

De nieuwe brugklassers maken kennis met elkaar, de mentor en school op woensdag 7 juni 2017.

di 06.06.17

Dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2017 is het minitoetsweek in de sector jenaplan.

Leerlingen van (tweetalig) vwo 5 zijn dinsdag 6 juni 2017 de gehele dag op excursie in Xanten.

di 06.06.17

Dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2017 is het topweek/sportweek in de sector havo/vwo.

Sportweek voor de sectoren vmbo en havo/vwo van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2017.

do 01.06.17

Donderdag 1 juni 2017 is het inhaalmoment van eventueel gemiste toetsen en/of opdrachten in de sector havo/vwo.

Mei 2017
ma 29.05.17
vr 26.05.17

Vrijdag 26 mei 2017 wordt er in de sector havo/vwo een uitstapje georganiseerd naar Keulen.

do 25.05.17

Meerijden op een Tesla, een proefrit maken op een elektrische motor? Bezoek het E-Motion Event op donderdag 25 mei 2017 op elektrocrosspark in Wanroij. Vmbo-leerlingen van de Kloosterstraat zijn hier...

wo 24.05.17

Woensdag 24 mei 2017 wordt het galafeest gehouden voor examenleerlingen van vmbo Kloosterstraat en jenaplan. De avond begint met een galastoet.

Vmbo 3-leerlingen met Duits in hun pakket zijn dinsdag 23 mei 2017 op excursie in Keulen.

Vrijdag 19 mei 2017 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Leerlingen tweetalig havo 3 ontvangen hun Spaanse uitwisselingspartners van dinsdag 16 mei tot en met maandag 22 mei 2017.

Leerlingen tweetalig vwo 3 ontvangen hun Finse uitwisselingspartners van maandag 15 mei tot en met zondag 21 mei 2017.

ma 15.05.17

Maandag 15 mei 2017 wordt het Global Perspectives examen afgenomen voor leerlingen van tweetalig havo 5.

ma 15.05.17

Maandag 15 mei 2017 krijgen leerlingen in de sector havo/vwo en vmbo hun rapport.

ma 15.05.17

Maandag 15 mei, dinsdag 16 mei en woensdag 17 mei zijn er oudercontacten. Een uitnodiging ontvangen ouders via de mentor.

do 11.05.17

Donderdag 11 mei 2017 wordt het Global Perspectives examen afgenomen voor tweetalig vwo 5.

In de periode van 10 mei tot en met 23 mei zijn de centraal schriftelijke examens voor het voortgezet onderwijs.

De derdeklassers (vmbo/havo/vwo) brengen een bezoek aan Novara (Italië) van dinsdag 9 mei tot en met dinsdag 16 mei 2017.

Dinsdag 9 mei 2017 zijn er leerlingbesprekingen in de sector vmbo. Leerlingen zijn deze dag vrij, behalve de leerlingen die deze dag eventueel gemiste opdrachten en/of toetsen moeten inhalen.

Maandag 8 mei 2017 is de laatste schooldag voor de examenkandidaten van de sector jenaplan voordat zij aan hun eindexamens beginnen.

Locatie wordt later bekendgemaakt einde 17.00 uur

April 2017
ma 24.04.17

Voor leerlingen in de sector havo/vwo (niet de examenleerlingen) is op donderdag 20 april 2017 het inhaalmoment van eventueel gemiste toetsen en/of opdrachten en de herkansing van toetsweek 3 voor...

Donderdag 20 april 2017 ontvangen de examenkandidaten hun cijferlijst met schoolexamencijfers.

do 20.04.17

Donderdag 20 april en vrijdag 21 april 2017 doen leerlingen van jn3 tweetalig havo/vwo de Cambridge Checkpoint tests.

Woensdag 19 april 2017 tijdens het eerste en tweede lesuur is het herkansingsmoment voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg.

Dinsdag 18 april 2017 tijdens het 6e en 7e lesuur is het herkansingsmoment voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte en theoretisch/gemengde leerweg.

Dinsdag 18 april 2017 is het inhaalmoment van eventueel gemiste opdrachten en toetsen voor jn1, jn2 en jn3.

vr 14.04.17

Vrijdag 14 april 2017 zijn de herkansingen voor de examenkandidaten havo/vwo.

do 13.04.17

Vierdejaars vmbo-leerlingen met het gekozen vak maatschappijleer 2, geschiedenis of aardrijkskunde gaan donderdag 13 april 2017 naar Den Haag.

do 13.04.17

Donderdag 13 april 2017 is het herkansingsmoment voor jn4.

Voor de meisjes van havo/vwo 2 wordt op donderdag 13 april 2017 Girlsday gehouden.

ma 10.04.17

Leerlingen van basis 3 en kader 3 zijn op stage van maandag 10 april tot en met vrijdag 21 april 2017.

In de week van 10 april en op 18, 19 en 20 april 2017 worden de praktijkexamens vmbo afgenomen op de locatie Kloosterstraat.

ma 10.04.17

Méérweek voor leerlingen van jn1, jn2 en jn3 van maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april 2017.

Leerlingen van jenaplan vmbo 3 lopen vrijdag 7 april 2017 mee in het werkveld om inzicht te krijgen in de beroepspraktijk.

do 06.04.17

Voor leerlingen die buitenschools het programma Anglia hebben gevolgd en voor tto-vmbo’ers die hun resultaat willen verbeteren, wordt donderdag 6 april het examen Anglia afgenomen.

Van donderdag 6 april tot en met vrijdag 21 april 2017 worden de praktijkexamens voor vmbo afgenomen op de locatie jenaplan Boxmeer.

Maart 2017
do 30.03.17

Donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart 2017 zijn studiedagen voor docenten, leerlingen zijn vrij.

wo 29.03.17

Van woensdag 29 maart tot en met vrijdag 7 april 2017 zijn de laatste schoolonderzoeken voor de examenleerlingen.

Leerlingen vmbo en havo/vwo kunnen meedoen aan het Doe’t Sport volleybaltoernooi op dinsdag 28 maart 2017 voor brugklassers en woensdag 29 maart 2017 voor de tweedeklassers.

do 23.03.17

Voor leerlingen in de sector havo/vwo is op donderdag 23 maart 2017 het inhaalmoment van eventueel gemiste toetsen en/of opdrachten.

wo 22.03.17

Leerlingen van tto 2 hebben woensdag 22 maart 2017 een dramaworkshop overdag en geven ’s avonds een voorstelling voor familie.

Oud-leerlingen van jenaplan vmbo 4 en havo/vwo 3 komen woensdag 22 maart nog een middag terug.

Leerlingen van tweetalig havo 4 hebben een rhetoric workshop op dinsdag 21 maart 2017.

Leerlingen van vmbo-t/havo, havo/vwo en tweetalig havo/vwo leerjaar 2 doen vrijdag 17 maart mee aan de schoolronde van de Kangoeroe wiskundewedstrijd.

Voor de examenleerlingen havo en vwo is op donderdag 16 maart 2017 het praktijkexamen kunst.

Leerlingen van havo/vwo 2 hebben donderdag 16 maart 2017 een excursie skiën en snowboarden in Landgraaf.

Derdeklassers van Metameer kunnen meedoen aan een internationale uitwisseling met een school in het buitenland. Van donderdag 16 maart tot en met donderdag 23 maart 2017 verblijft een groep...

Tweetalig havo 3 is op uitwisseling in Spanje van donderdag 16 maart tot en met woensdag 22 maart 2017.

Donderdag 16 maart 2017 doen leerlingen van jenaplan klas 1, 2 en tweetalig havo/vwo 3 en de brugklassers en derdeklassers van de sector havo/vwo doen mee an de Kangoeroe wiskundewedstrijd.

Woensdag 15 maart gaan Emile Roemer, Erik Ronnes en enkele lokale politici in Stevensbeek met elkaar in debat over stellingen die leerlingen van Metameer belangrijk vinden.

Leerlingen van havo/vwo 2 hebben woensdag 15 maart 2017 een excursie skiën en snowboarden in Landgraaf.

Derdeklassers van Metameer kunnen meedoen aan een internationale uitwisseling met een school in het buitenland. Van dinsdag 14 maart tot en met dinsdag 21 maart 2017 verblijft een groep...

ma 13.03.17

Groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden voor de brugklas op de locatie naar hun keuze. De aanmelddagen zijn maandag 13 maart en dinsdag 14 maart 2017.

De brugklassers van tweetalig jenaplan havo/vwo gaan naar Engeland van zondag 12 maart tot en met vrijdag 17 maart 2017.

Voor leerlingen uit tg4 die de overstap maken naar havo 4 wordt donderdag 9 maart 2017 een bijeenkomst gehouden.

Groep 8-leerlingen kunnen zich aanmelden voor een proefles vmbo op de locatie Kloosterstraat in Stevensbeek op donderdag 9 maart 2017.

Groep 8-leerlingen kunnen workshops volgen op de locatie jenaplan Boxmeer op donderdag 9 maart 2017.

do 09.03.17

Leerlingen van tweetalig havo en vwo 3 doen donderdag 9 maart 2017 mee aan een dramaworkshop overdag en geven ’s avonds een voorstelling voor hun familie.

Donderdag 9 maart 2017 wordt in De Doelen in Rotterdam de Dag van de literatuur gehouden voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo.

Donderdag 9 maart 2017 presenteren leerlingen van tg4 hun sectorwerkstuk voor hun ouders

locatie Kloosterstraat aanvang wordt nog bekendgemaakt

Leerlingen uit Novara brengen een bezoek aan derdeklassers van Metameer (vmbo/havo/vwo) van woensdag 8 maart tot en met woensdag 15 maart 2017 in het kader van een internationale uitwisseling.

Februari 2017
do 23.02.17

Voor leerlingen en ouders van havo 5 en vwo 6 is er dondag 23 februari 2017 een informatiebijeenkomst van DUO.

do 23.02.17

Leerlingen van havo en vwo 3 werken donderdag 23 februari aan een project als voorbereiding op de tweede fase.

do 23.02.17

Donderdag 23 februari 2017 zijn de vierdejaars leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg naar Antwerpen.

do 23.02.17

Donderdag 23 februari 2017 is het herkansingsmoment voor de leerlingen van tg4.

Woensdag 22 februari 2017 vieren de leerlingen van vmbo en havo/vwo 1 en 2 het carnavalsfeest. Zij zijn donderdag 23 februari het eerste uur vrij.

wo 22.02.17

Woensdag 22 februari 2017 gaan vierdejaars leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg naar Antwerpen.

di 21.02.17

Dinsdag 21 februari 2017 gaan vierdejaars leerlingen van de theoretisch-gemengde leerweg (meisjes) naar Antwerpen.

ma 20.02.17

Maandag 20 februari 2017 krijgen leerlingen in de sector havo/vwo en vmbo hun rapport.

ma 20.02.17

Maandag 20 februari 2017 gaan vierdejaars leerlingen van de theoretisch-gemengde leerweg (jongens) naar Antwerpen.

ma 20.02.17

Leerlingen van jenaplan klas 2 regulier doen mee aan het talendorp voor Engels.

vr 17.02.17

Welkom op de open dag! Vrijdag 17 februari 2017 kunt u een kijkje komen nemen op de Metameerlocatie jenaplan in Boxmeer.

Leerlingen van (tweetalig) vwo 4 hebben vrijdag 17 februari 2017 een oriëntatiedag op de Universiteit Tilburg.

vr 17.02.17

Vrijdag 17 februari 2017 krijgen leerlingen van de sector jenaplan hun rapport.

Voor leerlingen in de sector havo/vwo is donderdag 16 februari het inhaalmoment van eventueel gemiste toetsen en/of opdrachten en de herkansing van toetsweek 2 voor leerlingen in de tweede fase.

do 16.02.17

Donderdag 16 februari 2017 is het herkansingsmoment voor leerlingen jenaplan klas 4.

di 14.02.17

De brugklassers tweetalig onderwijs doen dinsdag 14 februari mee aan een dramaworkshop in de avond.

Leerlingen van tweetalig vwo 4 doen dinsdag 14 februari 2017 mee aan een dramaworkshop in de middag.

Dinsdag 14 feb. 2017 zijn er leerlingbesprekingen in de sector vmbo. Leerlingen zijn deze dag vrij, behalve de leerlingen die deze dag eventueel gemiste opdrachten en/of toetsen moeten inhalen.

Welkom op de open dag! Vrijdag 10 februari 2017 kunt u een kijkje nemen op de Metameerlocaties Stevensbeekseweg en Kloosterstraat in Stevensbeek.

vr 10.02.17

Vrijdag 10 februari 2017 volgen leerlingen lessen volgens het verkorte lesrooster. Een les duurt 40 minuten.

Vrijdag 10 februari 2017 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Voor ouders van jenaplan klas 3 is er donderdag 9 februari 2017 een informatieavond over de profielkeuze en vakkenpakket.

Groep 8-leerlingen kunnen woensdag 8 februari 2017 in de middag meedoen aan een masterclass tweetalig onderwijs op de locatie jenaplan Boxmeer.

Start stage dinsdag 7 februari 2017. Leerlingen van jenaplan basis en kader 4 lopen in de gehele periode 3 een dag in de week stage.

ma 06.02.17

Derdejaars leerlingen van de theoretisch-gemengde leerweg zijn op stage van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari 2017.

Tweetalig vwo 3 is op uitwisseling in Finland van maandag 6 februari tot en met zondag 12 februari 2017.

Leerlingen van jenaplan vmbo 3 lopen vrijdag 3 februari 2017 mee in het werkveld om inzicht te krijgen in de beroepspraktijk.

Voor leerlingen van (tweetalig) havo 4 en (tweetalig) vwo 5 wordt er donderdag 2 februari 2017 een informatiebijeenkomst gehouden over het hoger onderwijs op de Kapittelweg in Nijmegen.

Groep 8-leerlingen kunnen woensdag 1 februari 2017 in de middag meedoen aan een masterclass tweetalig onderwijs op de locatie Stevensbeekseweg.

Januari 2017

Dinsdag 31 januari 2017 is er een beroepenavond mbo op verschillende locaties in Cuijk.

Voor leerlingen en hun ouders van jenaplan havo/vwo 3 is er op dinsdag 31 januari 2017 een oriëntatieochtend in Stevensbeek.

Maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2017, toetsweek 2/Méérweek havo/vwo en vmbo Stevensbeek en jenaplan Boxmeer.

Leerlingen van jenaplan tweetalig havo/vwo 2 geven in het Engels een voorstelling onder leiding van theatergezelschap Marc Norris.

Groep 8-leerlingen kunnen workshops volgen op de locatie jenaplan Boxmeer op donderdag 26 januari 2017.

do 26.01.17

Voor leerlingen die een of meerdere toetsen en/of opdrachten gemist hebben, moeten deze op donderdag 26 januari 2017 inhalen.

Dinsdag 24 januari 2017 is er een informatieavond voor ouders van jenaplan vmbo 2.

Voor ouders en leerlingen van leerjaar 3 die meegaan op uitwisseling is er donderdag 19 januari 2017 een informatieavond met o.a. uitleg over het programma.

Donderdag 19 januari 2017 is de portfolio afternoon voor leerlingen tweetalig onderwijs klas 1 t/m 4.

Ouders/verzorgers van leerlingen groep 7 en 8 zijn woensdag 18 januari of donderdag 19 januari 2017 welkom op de informatieavonden over het jenaplanonderwijs op Metameer in Boxmeer.

Deze...

Ouders/verzorgers van leerlingen groep 7 en 8 zijn maandag 16 januari of dinsdag 17 januari 2017 welkom op de informatieavonden over het onderwijs op Metameer in Stevensbeek.

Deze informatieavonden...

December 2016
ma 26.12.16

Minitoetsweek van dinsdag 20 december tot en met vrijdag 23 december 2016 voor de leerlingen van de sector jenaplan.

ma 19.12.16

Maandag 19 december tot en met vrijdag 23 december 2016 is topweek in de sector havo/vwo met o.a. stage voor hv 3-leerlingen, BOS voor havo 4 en een excursie schaatsen/zwemmen voor de brugklassers op...

ma 19.12.16
vr 16.12.16

Op vrijdag 16 december 2016 neemt Harrie Koolen afscheid van Metameer en gaat hij met pensioen. In Stevensbeek hebben leerlingen op deze dag drie verkorte lessen van 40 minuten. In Boxmeer hebben...

Maandag 12 december en dinsdag 13 december 2016 zijn er informatieavonden over vervolgopleidingen in het mbo, hbo en wo en de beroepsmogelijkheden.

Doelgroep: ouders en leerlingen van (tweetalig)...

Vrijdag 9 december 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Donderdag 8 december 2016 is het herkansingsmoment voor de vierdejaars leerlingen van vmbo.

di 06.12.16

Dinsdag 6 december, woensdag 7 december en donderdag 8 december 2016 zijn er oudercontacten. Een uitnodiging ontvangen ouders via de mentor.

ma 05.12.16

Maandag 5 december 2016 ontvangen leerlingen in de sectoren havo/vwo en vmbo hun rapport.

vr 02.12.16

Vrijdag 2 december 2016 ontvangen leerlingen in de sector jenaplan hun rapport.

Donderdag 1 december 2016 zijn er leerlingbesprekingen in de sector vmbo vanaf 14.30 uur.

Donderdag 1 december 2016 is het inhaalmoment voor leerlingen in de sector havo/vwo en de herkansing voor leerlingen in de tweede fase.

Donderdag 1 december 2016 vieren de brugklassers Sinterklaas op de eigen locatie.

Donderdag 1 december 2016 zijn er leerlingbesprekingen in de sector havo/vwo. De lessen voor havo/vwo en vmbo op locatie Stevensbeekseweg gaan tot en met het 7e uur door en duren 40 minuten per les.

do 01.12.16

Donderdag 1 december 2016 is het herkansingsmoment voor jenaplan klas 4.

November 2016
di 29.11.16

Dinsdag 29 november 2016 wordt de ‘Techniek in Bedrijf’-ruimte van Metameer geopend op industrieterrein Saxe Gotha in Boxmeer.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Docenten van Metameer verzorgen...

Dinsdag 29 november 2016 bezoekt Kader Abdolah de sector havo/vwo van Metameer, klassen (tweetalig) havo 4, (tweetalig) vwo 4 en 5.

Bijeenkomst 1 (12.35-13.25 uur voor (t)havo 4)

Bijeenkomst 2...

Dinsdag 29 november 2016 zijn er leerlingbesprekingen in de sector vmbo. Leerlingen zijn deze dag vrij, behalve de leerlingen die deze dag eventueel gemiste opdrachten en/of toetsen moeten inhalen.

vr 25.11.16

Leerlingen van (tweetalig) vwo 3 van Stevensbeek en jenaplan gaan vrijdag 25 november 2016 naar de Keurig Keizen-dag op de universiteit in Eindhoven.

Start stage dinsdag 22 november 2016. De basis- en kader 4-leerlingen lopen in de gehele periode 2 een dag in de week stage.

ma 21.11.16

De vierdejaars leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zijn van maandag 21 november 2016 tot en met vrijdag 2 december 2016 op stage.

Leerlingen van tweetalig en regulier vwo 5 doen vrijdag 18 november 2016 mee aan de wiskunde B-dag en wiskunde Alympiade.

Groep 8-leerlingen volgen woensdag 16 november een dagdeel (ochtend of middag) een aantal lessen in de sector jenaplan Boxmeer.

ma 14.11.16

Voor ouders van jenaplan derde klassen is er maandag 14 november 2016 een ouderavond. Dr. Martijn van der Spoel spreekt over de werking van onze hersenen, over leren en het geheugen.

Vrijdag 11 november tot en met vrijdag 18 november 2016 is méérweek in de sector jenaplan Boxmeer.

Groep 8-leerlingen volgen vrijdag 11 november 2016 een dagdeel (ochtend of middag) een aantal lessen in de sector jenaplan Boxmeer.

do 10.11.16

Dr. Martijn van der Spoel spreekt over de werking van onze hersenen, over leren en het onthouden. Voor de derdejaars van de sector jenaplan staat er donderdag 10 november 2016 een lezing/workshop...

Groep 8-leerlingen volgen vrijdag 4 november 2016 een dagdeel (middag) een aantal lessen op de locatie Stevensbeekseweg.

Donderdag 3 november 2016 komt de schoolfotograaf naar de locatie jenaplan Boxmeer.

Groep 8-leerlingen volgen woensdag 2 november 2016 een dagdeel (ochtend of middag) een aantal lessen op de locatie Stevensbeekseweg.

Oktober 2016

Betreffende ouders ontvangen een uitnodiging via de mentor.

ma 24.10.16

Vrijdag 21 oktober 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Voor leerkrachten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt op dinsdag 18 oktober 2016 een conferentie gehouden ‘Allemaal eigenaar’.

Tweetalig vwo 5 heeft maandag 17 oktober 2016 een dramaworkshop en voorstelling over Shakespeares Macbeth.

Vrijdag 14 oktober 2016 mogen ouders van de brugklassers zelf ervaren hoe het is om leerling op Metameer jenaplan te zijn. Een leerling mag zich laten vervangen door een ouder. Ouders en leerling...

di 11.10.16

Voor (tweetalig) havo 5 en (tweetalig) vwo 6 wordt er dinsdag 11 oktober 2016 een informatieavond gehouden over het hoger onderwijs.

Leerlingen van tweetalig onderwijs (havo/vwo Stevensbeek en jenaplan Boxmeer) bezoeken donderdag 6 oktober of vrijdag 7 oktober 2016 basisscholen om in het Engels les te geven.

September 2016

Donderdag 29 september 2016 werken leerlingen van klas 2 havo/vwo aan het project Artcadia.

ma 26.09.16

Maandag 26 september, dinsdag 27 september en woensdag 28 september 2016 worden ouders van de sector havo/vwo uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van hun zoon/dochter.

Donderdag 22 september 2016 is de informatieavond voor jenaplan klas 1.

Woensdag 21 september is de informatieavond voor jenaplan klas 2.

Dinsdag 20 september 2016 is de informatieavond voor jenaplan havo/vwo 3.

Dinsdag 20 september 2016 zijn de informatieavonden voor ouders over het schooljaar van vmbo leerjaar 2 en 3.

Bijeenkomst vmbo 2 locatie Stevensbeekseweg aanvang 19.00 uur

Bijeenkomst vmbo 3 locatie...

Maandag 19 september 2016 is de informatieavond voor jenaplan klas 4.

ma 19.09.16

Maandag 19 september, dinsdag 20 september en woensdag 21 september 2016 worden ouders van de sector havo/vwo uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van hun zoon/dochter.

Maandag 19 september 2016 zijn de informatieavonden voor ouders over het schooljaar van vmbo leerjaar 1 en 4.

Bijeenkomst vmbo 1 locatie Stevensbeekseweg aanvang 19.00 uur

Bijeenkomst vmbo 4 locatie...

vr 16.09.16

Vrijdag 16 september 2016 ontvangen leerlingen die vorig jaar zijn geslaagd hun International Bacalaureate (IB) diploma, TTO Senior School certificaat, GP-diploma en Metameercertificaat.

Vrijdag 16 september 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Donderdag 15 september 2016 is de informatieavond over het schooljaar 2016-2017 van havo 3 en vwo 3 inclusief tweetalig onderwijs.

Voor leerkrachten van groep 8 is er dinsdag 13 september een informatiebijeenkomst over de testprocedure voor lwoo op de Metameerlocatie Stevensbeekseweg.

ma 12.09.16

Maandag 12 september 2016 is de opstartbijeenkomst van de MR.

Donderdag 8 september en vrijdag 9 september 2016 zijn de introductiedagen voor de klassen in de sector vmbo.

Woensdag 7 september 2016 begint het nieuwe schooljaar, eerste schooldag voor leerlingen.

Reguliere en tto-brugklassen, tweetalige tweede klassen en (tweetalig) vwo 4 en 5 hebben woensdag 7 tot en met vrijdag 9 september 2016 introductiedagen.

De reguliere tweede klassen, derde klassen...

ma 05.09.16

Maandag 5 september en dinsdag 6 september 2016 zijn organisatiedagen, leerlingen zijn vrij.

Juli 2016
vr 22.07.16

Vrijdag 22 juli 2016 ontvangen leerlingen hun rapport.

Donderdag 21 juli 2016 is de inhaaldag voor leerlingen die van havo 3 overstappen naar vmbo 4 theoretisch/gemengde leerweg.

Dinsdag 19 juli 2016 is het inhaalmoment van een of meerdere gemiste toetsen of de herkansing in de sector vmbo.

Dinsdag 19 juli, woensdag 20 juli en donderdag 21 juli 2016 zijn leerlingen vrij; ze leveren op een van deze dagen hun boeken in.

Maandag 18 juli 2016 is het inhaalmoment van gemiste toetsen of de herkansing voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo.

Maandag 18 juli 2016 zijn de overgangsvergaderingen in de sector jenaplan.

Maandag 18 juli 2016 worden de TTO Junior School Certificaten en TTO Awards uitgereikt aan leerlingen van tweetalig onderwijs leerjaar 3.

vr 15.07.16

Vrijdag 15 juli 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016 is de toetsweek in de onderbouw havo/vwo en vmbo.

do 07.07.16

Dit is een test voor de agenda

Donderdag 7 juli tot en met woensdag 13 juli 2016 is de toetsweek voor de bovenbouw van havo/vwo en vmbo 3.

Donderdag 7 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016 is de activiteitenweek/9e week in de sector jenaplan, inclusief de herkansingen.

wo 06.07.16

Woensdag 6 juli 2016 wordt in de sector jenaplan voor alle leerlingen een Metarun georganiseerd.

Vrijdag 1 juli 2016 is het eindfeest voor de leerlingen van Metameer.

Juni 2016

Donderdag 30 juni 2016 komt de oudercontactgroep van de sector jenaplan in Boxmeer bij elkaar.

Donderdag 30 juni 2016 komen de oudercontactgroepen van havo/vwo en vmbo in Stevensbeek bij elkaar.

vr 24.06.16

Vrijdag 24 juni 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

di 21.06.16

Dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni 2016 is het tweede tijdvak voor het centraal schriftelijk examen (CSE) van vmbo, havo en vwo.

Donderdag 16 juni 2016 hebben leerlingen in de bovenbouw de eerste vier uur les tot 12.05 uur.

do 16.06.16

Donderdag 16 juni 2016 wordt de uitslag van het eerste tijdvak van het centraal schriftelijk examen (Cse) voor vmbo, havo en vwo bekendgemaakt.

Woensdag 15 juni of vrijdag 17 juni 2016 gaat een groep leerlingen van vmbo 3 met Duits in hun pakket op excursie naar Keulen.

Vrijdag 10 juni 2016 gaan de tweede klassen (t)havo/(t)vwo naar Maastricht voor het vak aardrijkskunde.

Vrijdag 10 juni 2016 houden tto-leerlingen van jn1, jn2 en jn3 een presentatie over hun portfolio.

Uitwisselingen in Nederland

Donderdag 9 juni wordt de Politieke Jongerendag gehouden in het gemeentehuis van Sint Anthonis voor leerlingen van (tweetalig) havo 4.

Donderdag 9 juni 2016 heeft (tweetalig) havo 3 en (tweetalig) vwo 3 een dagexcursie in Toverland.

 

do 09.06.16

Donderdag 9 juni 2016 heeft (tweetalig) vwo 5 een dagexcursie in Xanten.

 

 

Donderdag 9 juni 2016 wordt de uitslag bekendgemaakt van de beroepsgerichte examens voor het vmbo en jenaplan intersectoraal.

Donderdag 9 juni 2016 gaan brugklassen (tweetalig) havo/vwo naar Kleve voor het vak Duits.

Woensdag 8 juni 2016 komen de aankomende nieuwe brugklassers kennismaken met hun klasgenoten en mentor.

Dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni 2016 gaat (tweetalig) vwo 4 op werkweek in Cap Gris Nez (Frankrijk).

di 07.06.16

Dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni 2016 is de minitoetsweek in de sector jenaplan. Maandag 6 juni hebben leerlingen tot en met het 5e uur les (12.05 uur).

Maandag 6 juni en dinsdag 7 juni 2016 hebben de leerlingen in de bovenbouw van de sector havo/vwo een dagexcursie.

Maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni 2016 is de sportweek in Stevensbeek voor de sectoren havo/vwo en vmbo.

ma 06.06.16

In de week van 6 juni 2016 werken de vmbo-brugklassen aan het project globaland.

Donderdag 2 juni 2016 wordt er tijdens lesuur 6 en 7 een portfolio afternoon gehouden voor de tweetalige klassen 1 tot en met 3. Zij presenteren hun tto portfolio aan medeleerlingen en docenten.

Mei 2016
vr 27.05.16

Vrijdag 27 mei 2016 wordt het galafeest voor eindexamenleerlingen gehouden.

Uitwisselingen met partnerscholen uit het buitenland

Vrijdag 13 mei 2016 is het inhaalmoment of herkansing van een of meerdere (gemiste) toets(en) in de sector havo/vwo en vmbo.

vr 13.05.16

Vrijdag 13 mei 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Donderdag 12 mei tot en met donderdag 26 mei 2016.

Woensdag 11 mei 2016 komt de oudercontactgroep van de sector jenaplan bijeen in Boxmeer.

Woensdag 11 mei 2016 komen de oudercontactgroepen van havo/vwo en vmbo in Stevensbeek bij elkaar.

ma 09.05.16

Maandag 9 mei 2016 ontvangen leerlingen van de sectoren havo/vwo, vmbo en jenaplan hun rapport met uitzondering van de examenleerlingen.

ma 09.05.16

Maandag 9 mei tot en met donderdag 12 mei 2016 zijn er (facultatieve) examentrainingen voor de examenleerlingen van havo/vwo, jenaplan en vmbo.

Maandag 9 mei, dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei 2016 zijn de oudercontacten in de sectoren havo/vwo en vmbo. U ontvangt een uitnodiging van de mentor van uw zoon/dochter.

ma 02.05.16
Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei leggen leerlingen van tweetalig onderwijs het International Baccalaureate (IB) examen af. De havo-leerlingen doen het IB English B: Language en de vwo’ers doen IB...
April 2016
do 28.04.16

Donderdag 28 april en vrijdag 29 april 2016 zijn vrije dagen.

wo 27.04.16

Maandag 25 april en dinsdag 26 april 2016 zijn er organisatiedagen. Voor vmbo-leerlingen is dinsdag 26 april de inhaaldag voor eventueel gemiste toetsen in periode 3. De overige leerlingen zijn vrij.

Vrijdag 22 april 2016 is de laatste schooldag / stuntdag voor examenkandidaten vmbo, havo en vwo.

Donderdag 21 april 2016 ontvangen en ondertekenen examenkandidaten hun cijferlijst.

Vrijdag 21 april 2017 is de laatste schooldag voor de examenkandidaten in de sectoren vmbo en havo/vwo voordat ze aan hun eindexamens beginnen.

Maandag 18 april 2016 gaan leerlingen van jenaplan naar een voorstelling in De Weijer ter inleiding van het kunstvak.

Maandag 18 april 2016 zijn de rapportvergaderingen in de sector jenaplan. Voor leerlingen die één of meerdere toetsen hebben gemist, is maandag 18 april het inhaalmoment.

Maandag 18 april tot en met donderdag 21 april 2016 worden de beroepsgerichte examens afgenomen in de sector vmbo en jenaplan bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Donderdag 14 april 2016 is het herkansingsmoment van de schoolonderzoeken voor de vierdejaars vmbo-leerlingen.

Uitwisseling in Nederland

Maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april 2016 is de activiteitenweek/week 3.10 in Boxmeer.

In de week van 11 april tot en met 15 april 2016 doen examenleerlingen jenaplan en vmbo van de theoretisch/gemengde leerweg hun (intersectoraal) beroepsgericht examen.

Maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april 2016 lopen leerlingen van leerjaar 3 vmbo basis en kader (Stevensbeek) stage.

Donderdag 7 april 2016 verzorgt jenaplan tweetalig leerjaar 1 een voorstelling onder begeleiding van theatergezelschap Phileas Fogg.

Tijd 16.45 uur (voorstelling 1) en 19.30 uur (voorstelling 2)

do 07.04.16

Donderdag 7 april 2016 gaan leerlingen van leerjaar 4 vmbo voor het vak geschiedenis en maatschappijleer 2 een dag op excursie naar Den Haag.

Dinsdag 5 april 2016 spelen brugklassen havo/vwo en vmbo een volleybaltoernooi om de Doe’t Sport wisseltrofee. Woensdag 6 april spelen de tweede klassen om de Doe’t Sport wisseltrofee.

Vrijdag 1 april tot en met donderdag 7 april 2016 is so 3 voor de examenkandidaten van havo/vwo. Voor de leerlingen van jenaplan duurt so 3 tot en met vrijdag 8 april.

Maart 2016

Donderdag 31 maart 2016 komen de oudercontactgroepen van havo/vwo en vmbo bij elkaar in Stevensbeek.

Woensdag 30 maart 2016 doen examenleerlingen havo en vwo het praktijkexamen kunst.
di 29.03.16
vr 25.03.16

Vrijdag 25 maart 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

vr 25.03.16

Vrijdag 25 maart 2016, een vrije dag.

Donderdag 24 maart 2016 is het inhaalmoment van gemiste toetsen of de herkansing van een toets.

Maandag 21 maart 2016 begint voor enkele examenleerlingen vmbo het centraal praktijkexamen (CPE) voor het vak tekenen.

Tweetalig onderwijs in Dublin

Donderdag 17 maart 2016 doen de leerlingen van de havo/vwo-onderbouw en vmbo-onderbouw (eventueel bovenbouw) mee aan de wiskunde Kangoeroewedstrijd.

do 17.03.16

Tweetalig havo 3 leerlingen naar Spanje

wo 16.03.16

Woensdag 16 maart 2016 komen oud-leerlingen van jenaplan (havo/vwo 3 en vmbo 4) nog een keertje terug in de sector jenaplan Boxmeer.

Maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2016 kunnen ouders met hun zoon/dochter zich aanmelden als nieuwe brugklasleerling van Metameer.

do 10.03.16

Donderdag 10 maart 2016 spelen leerlingen van leerjaar 3 tweetalig onderwijs het stuk ‘Romeo and Juliet’ onder begeleiding van ‘Shakespeare in performance’ voor hun ouders en familie.

 

Donderdag 10 maart 2016 presenteren leerlingen van vmbo leerjaar 4 theoretisch/gemengd hun sectorwerkstuk.

do 10.03.16

Donderdag 10 maart brengen examenleerlingen voor het vak maatschappijleer2 een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Dinsdag 8 maart 2016 volgt tweetalig havo 4 een rhetoric workshop.

Maandag 7 maart 2016 komt de oudercontactgroep van jenaplan bij elkaar in Boxmeer.

Vrijdag 4 maart 2016 volgen de tweede klassen van de sector vmbo workshops over film maken van het filmproductiebedrijf ROET uit Arnhem.

Uitwisselingen in buitenland

Donderdag 3 maart 2016 is er een bijeenkomst voor leerlingen van havo 3 die overstappen naar vmbo 4. (Deze bijeenkomst was eerst op donderdag 25 februari gepland.)

Woensdag 2 maart 2016 doen examenleerlingen havo en vwo het praktijkexamen kunst.

Woensdag 2 maart tot en met vrijdag 4 maart 2016 doen de derde klassen van de sector havo/vwo het project Cross Your Borders.

Februari 2016

Maandag 29 februari 2016 volgen leerlingen van leerjaar 2 tweetalig onderwijs een workshop onder leiding van Marc Norris van ‘Shakespeare in performance’ en geven ’s avonds om 18.30 uur een...

Maandag 29 februari 2016 is in de sector havo/vwo de inhaaldag van een of meerdere toetsen of de herkansing.

Uitwisselingen in buitenland

ma 22.02.16

Maandag 22 februari 2016 ontvangen leerlingen in de sectoren vmbo en havo/vwo hun rapport.

Maandag 22 februari 2016 wordt in de sector jenaplan een talendorp gehouden voor alle reguliere tweede klassen voor het vak Engels.

Maandag 22 februari, dinsdag 23 februari en woensdag 24 februari 2016 zijn de oudercontacten. U ontvangt een uitnodiging via de mentor van uw zoon/dochter.

Dinsdag 21 februari 2017 is het herkansingsmoment voor leerlingen van basis en kader 4.

vr 19.02.16

Vrijdag 19 februari 2016 ontvangen leerlingen in de sector jenaplan hun rapport.

Donderdag 18 februari 2016 kunnen ouders en leerlingen van (tweetalig) havo 5 naar een informatiebijeenkomst over doorstroming naar (tweetalig) vwo 5.

Donderdag 18 februari 2016 kunnen ouders en leerlingen van vmbo leerjaar 4 theoretisch/gemengd naar een informatiebijeenkomst over doorstroming naar (tweetalig) havo 4.

Donderdag 18 februari 2016 zijn er leerling besprekingen in de sector vmbo vanaf 14.30 uur.

Donderdag 18 februari 2016 komt de DUO IB Groep informatie geven over studiefinanciering en studeren in het hoger onderwijs voor ouders en leerlingen van havo 5 en vwo 6. Waar heeft uw kind recht op?...

Would you like to learn English?

Woensdag 17 februari 2016 kunnen belangstellende leerlingen van groep 8 kennismaken met tweetalig onderwijs van de sector havo/vwo in Stevensbeek.

Dinsdag 16 februari wordt de jaarlijkse thema-avond gehouden van de oudercontactgroepen van Metameer. De thema’s zijn: leren, alcohol en drugs, sociale media en in gesprek met uw kind.

Dinsdag 16 februari 2016 zijn er leerling besprekingen in de sector vmbo. Dit is de inhaaldag voor leerlingen die tijdens de toetsweek één of meerdere toetsen hebben gemist. De overige leerlingen...

Maandag 15 februari 2016 houden leerlingen van (tweetalig) havo en vwo leerjaar 3 een presentatie over de tweede fase voor hun ouders.

ma 15.02.16

Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2016 lopen leerlingen van leerjaar 3 vmbo theoretisch/gemengde leerweg stage.

vr 05.02.16

Vrijdag 5 februari 2016 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

vr 05.02.16

Haal je glitterpakje, berenvel of feestmuts uit de kast! Donderdag 4 februari 2016 is er een carnavalsfeest voor alle leerlingen van de sector jenaplan.

Donderdag 4 februari 2016 kunnen leerlingen van (tweetalig) havo 4 en vwo 5 een informatieavond over studie en beroep in het hbo en wo bezoeken.

Haal je glitterpakje, berenvel of feestmuts uit de kast! Woensdag 3 februari 2016 is er een carnavalsfeest voor de leerlingen van klas 1 en 2 van de sectoren vmbo en havo/vwo. Donderdag 4 februari...

Woensdag 3 februari 2016 presenteren leerlingen van de vmbo theoretisch/gemengde leerweg hun sectorwerkstuk.

Dinsdag 2 februari 2016 verzorgen leerlingen van leerjaar 1 tweetalig onderwijs onder begeleiding van theatergezelschap Phileas Fogg een voorstelling ‘Little Victorians’ voor ouders en familie.

Dinsdag 2 februari 2016 komt Marc Norris in de sector jenaplan een workshop geven ‘Discovering Shakespeare’ aan leerlingen van leerjaar 2 tweetalig havo/vwo. ’s Avonds zijn ouders uitgenodigd om te...

Dinsdag 2 februari 2016 volgt tweetalig vwo 4 een dramaworkshop met als onderwerp World War I Poetry.

Dinsdag 2 februari 2016 hebben leerlingen van (tweetalig) havo en vwo 3 een werkmiddag over de tweede fase.

Maandag 1 februari en dinsdag 2 februari 2016 zijn er informatieavonden over vmbo 3 voor leerlingen en ouders van leerjaar 2 vmbo en havo/vmbo-t.

Maandag 1 februari 2016 gaan leerlingen van jenaplan naar De Weijer voor een voorstelling ter inleiding van het kunstvak.

Tijd 11.00 uur voorstelling 1 voor jn1g en jn1h, jn2h-k

Tijd 13.30 uur...

Maandag 1 februari 2016 zijn de rapportvergaderingen in de sector jenaplan. Voor leerlingen die één of meerdere toetsen hebben gemist, is maandag 1 februari het inhaalmoment.

Januari 2016

Vrijdag 29 januari 2016 mogen leerlingen van jenaplan vmbo 3 een dagje meelopen in de beroepspraktijk.

Maak je eigen spel. Donderdag 28 januari 2016 vindt de tweede CoderDojo bijeenkomst plaats op de jenaplanlocatie in Boxmeer. Kinderen van 10 tot 14 jaar leren werken met de basisbeginselen van...

Dinsdag 26 januari 2016 is er voor ouders en leerlingen van jenaplan leerjaar 3 havo/vwo een informatieochtend over instroom in de sector havo/vwo in Stevensbeek.

 

Dinsdag 26 januari 2016 is er een beroepenavond mbo in Boxmeer.

ma 25.01.16

Maandag 25 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 is het toetsweek in Stevensbeek

Maandag 25 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 is de activiteitenweek (week 2.9) in de sector jenaplan.

Leerlingen vmbo en havo/vwo kunnen meedoen aan het Doe’t Sport basketbaltoernooi op dinsdag 24 januari 2017 voor brugklassers en woensdag 25 januari 2017 voor de tweedeklassers.

Vrijdag 22 januari 2016 bezoeken leerlingen van jenaplan havo/vwo leerjaar 3 de profielkeuzedag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Donderdag 21 januari 2016 is er een informatieavond voor ouders van leerjaar 2 vmbo.

Would you like to learn English?

Woensdag 20 januari 2016 kunnen belangstellende leerlingen van groep 8 kennismaken met het tweetalig onderwijs in de sector jenaplan in Boxmeer.

Dinsdag 19 januari 2016 spelen de brugklassen vmbo en havo/vwo om de Doe’t Sport wisseltrofee. Woensdag 20 januari spelen de tweede klassen om de Doe’t Sport wisseltrofee.

Donderdag 14 januari 2016, lesuur 6 en 7 wordt er een portfolio afternoon gehouden voor de tweetalige klassen 1 tot en met 4. Zij presenteren hun tto portfolio aan medeleerlingen en docenten.

Woensdag 13 januari en donderdag 14 januari 2016 houden wij onze informatieavonden voor ouders van groep 8.

Maandag 11 januari en dinsdag 12 januari 2016 houden wij onze informatieavonden voor ouders van groep 8. Tijd 19.00 tot 21.30 uur.

Donderdag 7 januari 2016 houden we de ouderavond over de uitwisselingen in de derde klassen regulier vmbo, havo, vwo en jenaplan op de locatie aan de Stevensbeekseweg.

Donderdag 7 januari 2016 komt de oudercontactgroep van jenaplan bij elkaar in Boxmeer.

December 2015
vr 18.12.15

Vrijdag 18 december 2015 houden de sectoren een eigen kerstviering.

do 17.12.15

Donderdag 17 december 2015 vindt de kerstmarkt van het vmbo plaats op de locatie Kloosterstraat, de Korenaer en basisschool Pater Eymard in Stevensbeek.

Donderdag 17 december 2015 gaan de plusklassen van de sector vmbo naar Kleve voor een praktijkopdracht van het vak Duits.

do 17.12.15

In de nacht van donderdag 17 december 2015 op vrijdag 18 december 2015 blijven leerlingen van de bovenbouw op school voor de actie Serious Request.

Woensdag 16 december en donderdag 17 december 2015 zijn leerlingen van vmbo leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg in Antwerpen.

Woensdag 16 december 2015 hebben de brugklassen havo/vwo een excursie schaatsen en zwemmen.

Dinsdag 15 december en woensdag 16 december 2015 zijn leerlingen van de vmbo theoretisch/gemengde leerweg in Antwerpen.

di 15.12.15

Dinsdag 15 december, woensdag 16 december en donderdag 17 december 2015 is de minitoetsweek in de sector jenaplan. Op maandag 14 december hebben leerlingen tot en met het 5e uur les (12.05 uur).

ma 14.12.15

Leerlingen van jenaplan leerjaar 4 theoretisch/gemengde leerweg lopen van maandag 14 tot en met vrijdag 18 december 2015 stage.

Maandag 14 december en dinsdag 15 december 2015 zijn leerlingen van de vmbo theoretisch/gemengde leerweg in Antwerpen.

Maandag 14 december 2015 gaan de leerlingen van havo en vwo 3 op snuffelstage. Zij draaien een dag mee in het werkveld naar keuze en leren over de praktijk. Dinsdag 15 december wordt deze stage op...

Vrijdag 11 december 2015 oriënteert (tweetalig) vwo 4 zich op hun profielkeuze en studeren aan een universiteit.

Woensdag 9 december en donderdag 10 december 2015 gaan leerlingen van vmbo leerjaar 4 basis naar Gent in België.

Maandag 7 december en dinsdag 8 december 2015 zijn er informatieavonden over studie en beroep op het mbo, hbo en wo. De bijeenkomsten zijn op de locatie Stevensbeekseweg van 19.00 tot 21.30 uur. ...

Donderdag 3 december 2015 vieren de brugklassen van havo/vwo en vmbo het sinterklaasfeest. Vrijdag 4 december zijn ze het eerste uur vrij.

Donderdag 3 december 2015 bekijken de brugklassen havo/vwo de voorstelling Like van theatergroep PlayBack.

Locatie gymzaal 2 Stevensbeekseweg

Tijd 10.30 – 12.00 uur (voorstelling 1) en 13.45 – 15.15...

Woensdag 2 december of donderdag 3 december 2015 brengen de tweede klassen vmbo een dagdeel een bedrijfsbezoek aan ARN in Weurt.

Tijd 2 december 08.15 – 12.15 uur (vm2d en vm2f)

Tijd 2 december...

Woensdag 2 december 2015 bekijken de derde klassen (tweetalig) havo en vwo de voorstelling Hotspot van theatergroep PlayBack.

Locatie gymzaal 2 Stevensbeekseweg

Tijd 10.30 – 12.00 uur (voorstelling...

November 2015
ma 30.11.15

Maandag 30 november 2015 ontvangen leerlingen in de sectoren havo/vwo en vmbo hun rapport.

vr 27.11.15

Vrijdag 27 november 2015 ontvangen leerlingen in de sector jenaplan hun rapport

Donderdag 26 november 2015 zijn de leerling besprekingen in het vmbo vanaf 14.30 uur.

Donderdag 26 november 2015 gaan leerlingen van (tweetalig) vwo 3 naar de profielkeuzedag op de Technische Universiteit in Eindhoven.

Donderdagmiddag 26 november 2015 is het inhaalmoment van een of meer gemiste toetsen en de herkansing.

Woensdag 25 november 2015 komt de oudercontactgroep van jenaplan bij elkaar in Boxmeer.

Woensdag 25 november 2015 is de bijeenkomst van de oudercontactgroep vmbo in Stevensbeek.

Dinsdag 24 november 2015 is de bijeenkomst van de oudercontactgroep havo/vwo in Stevensbeek.

Dinsdag 24 november 2015 zijn er leerlingbesprekingen in de sector vmbo. Dit is de inhaaldag voor leerlingen die tijdens de toetsweek één of meerdere toetsen hebben gemist. De overige leerlingen...

ROQUIN