Agenda

Januari 2019

Van 16 januari 2019 t/m 22 januari 2019 is de 2e toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

Van 21 januari t/m 8 februari worden er driehoeksgesprekken gehouden.

Op 23 en 24 januari 2019 is er in Boxmeer een informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen van de basisschool.

Op 28 en 29 januari 2019 zijn er informatieavonden in Stevensbeek, voor ouders van leerlingen uit groep 8 van de basisschool.

Tussen 28 januari en 15 februari 2019 vinden de driehoeksgesprekken plaats. Ouders ontvangen een uitnodiging via de mentor.

Op 29 januari 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op dinsdag 29 januari 2019 is er een overleg van het Zorg Advies Team in Stevensbeek.

Dinsdag 29 januari 2019 is de portfolio afternoon voor leerlingen tweetalig onderwijs klas 1 t/m 4.

Leerlingen hebben dinsdag 29 januari les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op woensdag 30 januari 2019 is er een bijeenkomst van de oudercontactgroep in Boxmeer.

Voor leerlingen van (tweetalig) havo 4 en (tweetalig) vwo 5 wordt er donderdag 31 januari 2019 een informatiebijeenkomst gehouden over het hoger onderwijs op de Kapittelweg in Nijmegen.

Februari 2019

Vrijdag 1 februari 2019 ontvangen ouders onze nieuwsbrief.

Op 5 februari 2019 is er een inhaaldag voor toetsen en opdrachten er zijn er herkansingen voor leerjaar 4 t/m 6. Voor leerlingen die geen toetsen/opdrachten of herkansingen hebben, is deze dag...

Op 5 februari 2019 is er Oudercontactgroep in Stevensbeek.

Op 6 februari 2019 kunnen basisschoolleerlingen van groep 8 Masterclasses volgen bij de eerstejaars leerlingen van tweetalig onderwijs in Stevensbeek. Ze volgen een drietal lessen: English, Global...

Op 6 februari 2019 is er een MR vergadering.

Op 6 februari 2019 is herkansing 2 voor de vierde klassen van jenaplan Boxmeer.

Leerlingen hebben donderdag 7 februari 2019 les 1 t/m 6 volgens het 40 minutenrooster.

Donderdag 7 februari 2019 is er een bijeenkomst voor doorstromers van tg4 naar h4.

Op vrijdag 8 februari 2019 is er op Metameer jenaplan Boxmeer Open Dag voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Op 12 februari houdt de GGD een screening voor de tweede klassen. De leerlingen vullen gedurende één lesuur een digitale vragenlijst in en ze worden gemeten en gewogen. De indeling hiervoor is...

Spreken ze echt altijd Engels in de les? Is tweetalig onderwijs iets voor mij? Groep 8-leerlingen kunnen dit zelf ervaren tijdens de masterclass in Boxmeer op woensdag 13 februari 2019.

Leerlingen hebben vrijdag 15 februari 2019 les 1 t/m 6 volgens het 40 minutenrooster.

Op vrijdag 15 februari 2019 is er op Metameer Stevensbeek Open Dag voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Op maandag 18 februari 2019 volgt TTO1 's avonds een Little Victorian drama workshop.

Op maandag 18 februari 2019 volgt tweetalig vwo 4 een poetry workshop.

Leerlingen hebben dinsdag 19 februari les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 19 februari 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op dinsdag 19 februari 2019 is er een informatieavond voor ouders van leerlingen in JN2vm.

Op donderdag 21 februari 2019 is er een overleg van het Zorgadviesteam in Boxmeer.

Op 25, 26 en 27 februari 2019 wordt tijdens lesuur 2 t/m 5 in klas 2 Citotoets 2 afgenomen.

Op maandag 25 februari 2019 is er een bijeenkomst van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

Woensdag 27 februari 2019 vieren de leerlingen van vmbo en havo/vwo 1 en 2 het carnavalsfeest.

Op woensdag 27 februari 2019 is de DOEdag voor de brugklassen.

Op woensdag 27 februari 2019 komen oud-leerlingen van hv3 en vm4 nog een middag terug op Metameer!

Op woensdag 27 februari 2019 viert locatie jenaplan Boxmeer Carnaval!

Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart zijn er organisatiedagen. De leerlingen zijn dan roostervrij.

Maart 2019

Van 4 t/m 17 maart 2019 is de tweede periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

Van maandag 4 t/m zondag 10 maart 2019 is het carnavalsvakantie.

Leerlingen uit de derde klas van Metameer (vmbo/havo/vwo) doen mee aan een internationale uitwisseling van een week, tussen 11 en 29 maart.

Van 11 maart t/m 29 maart 2019 gaan 3e-jaars leerlingen op uitwisseling naar het buitenland. Ook komen buitenlandse leerlingen naar Nederland.

Maandag 11 maart 2019 talendorp Engels voor JN2.

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 kunnen groep-8 leerlingen zich aanmelden op onze school.

Op dinsdagavond 12 maart 2019 presenteren de havo/vwo leerlingen hun profielwerkstuk.

Leerlingen van tweetalig havo 4 hebben een rhetoric workshop op woensdag 13 maart 2019

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de leerlingen van tto 2 een dramaworkshop discovering Shakespeare.

Van 18 t/m 22 maart 2019 worden de praktijkexamens afgenomen bij de leerlingen van vmbo beeldend GL en TL in Stevensbeek.

Deze week start het Centraal Praktijk Examen voor beelden GL en TL

Van 18 t/m 22 maart 2019 is het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen voor het beroepsgericht vmbo.

Leerlingen hebben dinsdag 19 maart les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 19 maart 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Oud-leerlingen van vmbo 4 komen donderdag 21 maart nog een middag terug.

Donderdag 21 maart 2019 wordt de Kangoeroe wiskundewedstrijd gehouden voor leerlingen van jn1, jn2 en jn3 tweetalig havo/vwo. In Stevensbeek doen leerlingen van vmbo-t/havo, havo/vwo (inclusief tto) 1...

Derdejaarsleerlingen van Metameer Stevensbeek hebben een uitwisseling in Fürstenfeldbruck (Duitsland) van 21 maart t/m 28 maart 2019.

Op maandag 25 maart 2019 wordt er een thema-avond georganiseerd voor de Oudercontactgroepen in Boxmeer.

Van 25 maart t/m 29 maart 2019 is het Méérweek op Metameer jenaplan Boxmeer. Het project is Vrijheid.

Dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2019 geeft theatergezelschap Phileas Fogg een voorstelling voor JN1tto.

Maandag 27 maart 2019 t/m 2 april 2019 is toetsweek 3 voor leerlingen van leerjaar 4 t/m 6.

April 2019

Leerlingen van basis 3 en kader 3 zijn op stage van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2019.

Op maandag 1 april 2019 is er een MR vergadering in Stevensbeek.

Van 1 t/m 5 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo BB en TG

Deze week starten de digitale examens voor de algemene vakken BB en KB.

Van 1 t/m 18 april 2019 wordt het Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen afgenomen bij leerlingen van het beroepsgericht vmbo.

In de week van 1 t/m 5 april 2019 gaan JN3bk en JN3tg een week op snuffelstage.

Van 1 t/m 19 april 2019 worden driehoeksgesprekken gehouden. Ouders ontvangen een uitnodiging via de mentor.

Op maandag 1 april 2019 is er een MR vergadering.

Tussen maandag 8 april en vrijdag 10 mei 2019 zijn de driehoeksgesprekken tussen ouder-kind-school. Ouders ontvangen een uitnodiging van de mentor van hun kind.

Van 8 t/m 12 april 2019 is het Centraal schriftelijk en praktijkexamen voor vmbo KB.

Op maandag 8 april 2019 is er een vergadering van de Maatschappelijke Raad.

Leerlingen hebben dinsdag 9 april les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 9 april 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Dinsdag 9 april 2019 zijn de herkansingen voor de examenkandidaten havo/vwo.

Op woensdag 10 april 2019 is er een vergadering van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

Donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019 wordt het Anglia examen afgenomen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan het extra programma Anglia Engels.

Van 12 t/m 18 april 2019 is de examentraining voor havo en vwo.

Vrijdag 12 april 2019 ontvangen alle ouders onze nieuwsbrief.

In de week van 15 t/m 19 april 2019 gaan de leerlingen van havo en vwo bovenbouw op Beroepsoriënterende stage bij een bedrijf of organisatie.

Op 16 april 2019 is er een inhaaldag voor toetsen en opdrachten er zijn er herkansingen voor leerjaar 4 en 5. Voor leerlingen die geen toetsen/opdrachten of herkansingen hebben, is deze dag lesvrij.

Donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2019 Cambridge Checkpoint exams voor derdejaars tweetalig havo/vwo van jenaplan.

Op donderdag 18 april 2019 is er een overleg van het Zorgadviesteam in Boxmeer.

Vrijdag 19 april is de laatste schooldag voor de examenkandidaten in Stevensbeek voordat zij aan hun eindexamens beginnen.

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Op 19 april 2019 is de laatste schooldag voor examenleerlingen.

22 april t/m 5 mei 2019 is het meivakantie.

Mei 2019

Afname Citotoetsen voor de derde klassen van jenaplan van maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019 de eerste drie lesuren.

Van 6 t/m 8 mei 2019 zijn er examentrainingen voor leerlingen van JN4.

Op dinsdag 7 mei 2019 is er een MR vergadering.

Op dinsdag 7 mei 2019 is er een MR vergadering in Boxmeer.

Op donderdag 9 mei 2019 start het eindexamen voor vmbo, havo en vwo leerlingen.

Op donderdag 9 mei 2019 starten de CBT examens voor het vmbo.

Op 9 mei 2019 wordt in de regio Land van Cuijk voor het eerst de beroependag 'On Stage' georganiseerd voor vmbo leerlingen.

Van donderdag 9 mei t/m maandag 20 (BB en KB) of dinsdag 21 mei (GL en TL) zijn de eindexamens voor JN4.

Tussen 13 mei en 29 mei 2019 vinden de uitwisselingen met leerlingen uit het buitenland plaats.

Van 13 t/m 29 mei 2019 komen buitenlandse leerlingen naar Nederland voor een uitwisseling en gaan leerlingen van Metameer naar het buitenland.

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt er in Stevensbeek een overleg van het Zorgadviesteam plaats.

Op 20 mei 2019 is het Centraal Schriftelijk Examen voor vmbo BB en KB afgerond.

Afname Citotoetsen voor leerlingen van JN2 van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.

Op maandag 20 mei 2019 is er een bijeenkomst van de Oudercontactgroep in Boxmeer.

Leerlingen hebben dinsdag 21 mei les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Op 21 mei 2019 is er een inhaalmoment voor havo/vwo bovenbouw.

Op 21 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Examen voor havo, vmbo GL en TL.

Op woensdag 22 mei 2019 eindigt het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor het vwo.

Op 22 mei 2019 is het tijd voor glitter en glamour tijdens het gala van de eindexamenleerlingen!

Op woensdag 22 mei 2019 is het gala voor de eindexamenkandidaten.

Voor leerlingen van jenaplan tweetalig vmbo en havo/vwo 1, 2 en 3 is er donderdagmiddag 22 mei en vrijdagmiddag 23 mei 2019 een portfolio afternoon.

Van 23 t/m 29 mei 2019 is het Méérweek op de locatie Stevensbeek.

Op donderdag 23 mei 2019 is er een inhaalprogramma voor leerlingen die van tg4 naar h4 overstappen.

Op 23 en 24 mei 2019 gaan leerlingen van vmbo 2 op reis naar Londen.

Van 27 t/m 29 mei 2019 afname Citotoetsen bij de eerste klassen van jenaplan.

In de week van 27 mei 2019 wordt de 2e Citotoets van dit schooljaar afgenomen bij de 2e-jaars leerlingen

Van 27 mei t/m 9 juni 2019 is de derde periode dat de rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER wordt afgenomen.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het Open Podium.

Op maandag 27 mei 2019 is de generale repetitie voor het open podium van 29 mei.

Op 29 mei 2019 is het Open Podium in Stevensbeek.

Op 29 mei 2019 is het open podium op Metameer jenaplan Boxmeer.

Op vrijdag 31 mei 2019 is het een vrije dag na Hemelvaart.

Juni 2019

Op 5 juni 2019 is er een MR vergadering in Boxmeer.

Op woensdag 5 juni 2019 komen de nieuwe brugklasleerlingen naar Metameer voor een kennismakingsmiddag. Er wordt deze middag ook een foto gemaakt van alle nieuwe leerlingen.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een overleg van het zorgadviesteam in Boxmeer.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een ouderavond over de overgang van VM2 naar VM3.

Op donderdag 6 juni 2019 is er een bijeenkomst voor overstappers van JN3.

Op donderdag 6 juni 2019 zijn de bedrijfsbezoeken in het kader van On Stage.

In de week van 11 tot 14 juni 2019 wordt in klas 1 en 3 een Citotoets afgenomen.

Van 11 t/m 14 juni 2019 is het sportméérweek.

Op woensdag 12 juni 2019 maken we de uitslag van de eindexamens bekend!

- 14.30 u: bellen kandidaten die gezakt zijn of een herexamen hebben

- 15.00 u: bellen kandidaten die geslaagd zijn

Op woensdag 12 juni 2019 worden de uitslagen van de eindexamens bekend gemaakt.

Op woensdag 12 juni 2019 is er een bijeenkomst voor leerlingen die gezakt zijn en hun ouders.

Van 17 t/m 20 juni 2019 worden de herexamens afgenomen.

Op maandag 17 juni 2019 is er een informatieavond over de Engelandreis van JN1tto.

Leerlingen hebben dinsdag 18 juni les 1 t/m 8 volgens het 40 minutenrooster.

Van 20 juni 2019 t/m 26 juni 2019 is de vierde toetsweek voor leerjaar 4 t/m 6.

Maandag 24 juni 2019 is de ceremony & awards uitreiking tweetalig havo en vwo 3 in Stevensbeek

Op 24 juni 2019 is de laatste bijeenkomst van de oudercontactgroep van dit schooljaar.

Op woensdag 26 juni 2019 is er een MR vergadering.

Op vrijdag 28 juni 2019 komt nieuwsbrief 5 voor ouders uit.

Op vrijdag 28 juni 2019 krijgen de leerlingen die herexamen hebben gedaan de uitslag hiervan te horen.

Juli 2019

Op maandag 1 juli 2019 is de laatste MR vergadering van dit schooljaar.

Maandag 1 juli 2019 herkansingen/inhaalmoment voor havovwo-bovenbouwleerlingen die een schoolexamen/opdracht willen herkansen of inhalen.

Op maandag 1 juli 2019 is er een inhaalprogramma voor havo 3 leerlingen die overstappen naar vmbo-tg 4.

Op maandag 1 juli 2019 leveren de leerlingen van Metameer jenaplan Boxmeer hun boeken in.

Van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 4 juli 2019 zijn de leerlingen roostervrij. Op een van deze dagen leveren de leerlingen hun boeken in.

Op dinsdag 2 juli 2019 is de diploma-uitreiking!

Dinsdag 2 juli 2019 zijn er leerlingenbesprekingen in Stevensbeek. Voor vmbo-leerlingen is dinsdag het inhaalmoment.

Op woensdag 3 juli 2019 ontvangen de vmbo leerlingen die geslaagd zijn hun diploma!

Op donderdag 4 juli 2019 ontvangen de havo/vwo leerlingen die geslaagd zijn hun diploma!

Op vrijdag 5 juli 2019 sluit heel Metameer het schooljaar gezamenlijk af op de locatie Stevensbeek, Kloosterstraat.

Op vrijdag 5 juli 2019 worden de rapporten uitgereikt aan de leerlingen die geen examen hebben gedaan.

Van zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus 2019 is het zomervakantie.

ROQUIN