Alle belanghebbenden een stem

Bij de evaluatie van ons onderwijs vinden we het belangrijk om alle belanghebbenden een stem te geven. We betrekken leerlingen, ouders, personeel en partners uit het bedrijfsleven, het basisonderwijs, het MBO en het hoger onderwijs bij het uitvoeren van ons systeem voor kwaliteitszorg). Onderstaande tabel geeft weer hoe tevreden ouders en leerlingen van leerjaar 3 zijn over het onderwijs op Metameer.

Tevredenheid leerjaar 3

2017-2018 Ouders Leerlingen
Kloosterstraat 7,6 6,1
Stevensbeekseweg 7,8 7,0
Boxmeer 8,5 7,0
Landelijk gemiddelde 7,9 6,5
ROQUIN