Drie keer Excellente School

ma 18.01.16

Metameer is opnieuw uitgeroepen tot excellente school. Een erkenning en waardering voor haar onderwijs: aandacht, kwaliteit en innovatie. Metameer ontvangt het predicaat maar liefst drie keer. Vmbo en havo in Stevensbeek én vmbo op locatie jenaplan in Boxmeer mogen drie jaar het predicaat excellent dragen. Natuurlijk hoort bij zo’n feestelijkheid een traktatie voor alle docenten, onderwijsondersteunend personeel en voor leerlingen.

Voortrekkersrol
De jury Excellente School heeft het excellentieprofiel van de school onderzocht. Dit betekent allereerst dat ook de algemene onderwijskwaliteit op orde is. De resultaten, onderwijsproces, schoolklimaat, veiligheid, kwaliteitszorg en ambitie, zijn uiteraard uitstekend. Daarnaast constateert de jury onder meer het volgende in haar rapport: “Metameer richt de blik naar buiten, niet alleen om te halen maar ook te brengen. In verschillende processen speelt Metameer een voortrekkersrol of levert zij bijdragen.”

Andere jury-uitspraken uit het rapport:
“Intern heeft het beleid in de school een groot draagvlak. Dit blijkt uit de grote support onder leraren en leerlingen. De grote betrokkenheid van ouders bij de school geeft aan dat ook zij het schoolbeleid ondersteunen.”

“Op het terrein van loopbaanleren is Metameer een voorbeeldschool. In de onderbouw richt loopbaanleren zich in feite op jezelf leren kennen, welbevinden en studievaardigheden. In de bovenbouw richt het zich op het maken van keuzes voor een profiel en voor een vervolgopleiding.”

Drie keer excellent
Per koeriersdienst werd maandag 18 januari op de drie Metameerlocaties een grote doos met strik bezorgd. Daarin zaten de juryrapporten met de uitslag en de certificaten voor Excellente School 2015-2017. Metameer ontvangt het predicaat voor de havo–afdeling en de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte vmbo-leerweg in Stevensbeek en de gehele vmbo-afdeling op de jenaplanlocatie in Boxmeer.

School die herkend en erkend wordt
Directeur-bestuurder Harrie Koolen: “Het meest verheugd ben ik over het gegeven dat de school die we zeggen te zijn, wordt herkend en erkend door onze leerlingen, medewerkers, ouders, externe omgeving en nu dus opnieuw door het ministerie van Onderwijs. Vervolgens gaan we gewoon door met waar we mee bezig moeten zijn en ook goed in zijn, namelijk het vormen van kinderen: ‘Bouw wie je bent’. Het eigen talent in het kind wordt ontwikkeld zodat ze goed gekwalificeerd en persoonlijk gevormd kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij van hun toekomst. We zijn er trots op deze opdracht te mogen 

Korte impressie? Bekijk de foto's

Laatste nieuws

ROQUIN