Driehoeksgesprekken op Metameer: kind, ouders en school werken samen

vr 22.11.19

Ouderbetrokkenheid in het VO doet ertoe.

Het kind centraal

Ouderbetrokkenheid begint al met een kennismakingsgesprek op school. De informatie uit de startgesprekken is voor mentoren heel waardevol. “Het voordeel is dat een leerling meteen doelgericht aan het werk kan gaan,” zegt Gerty Kroef, mentor van een vmbo-brugklas in Stevensbeek. “De ouders en mentor weten hoe de leerling dat gaat doen en hoe en door wie hij ondersteuning kan krijgen. Na een half uur weet iedereen dus waar hij aan toe is. Als mentor geeft mij dit gesprek direct de informatie die ik voor de begeleiding van elk kind nodig heb.”

 

Rol van ouders

Ouders zijn voor hun kind thuis dat steuntje in de rug. Interesse tonen, vertrouwen hebben in hun kind en fungeren als klankbord: ze beïnvloeden het schoolsucces van een kind. Thijs van Doorne (13) vindt het fijn dat ouders en mentor er voor hem zijn. “Ik vind plannen moeilijk. De mentor bespreekt wekelijks met mij de planning. Van mijn ouders heb ik een Plenda gekregen. Met deze hulp heb ik nu een beter overzicht in wat ik moet leren.” Een gesprek met haar mentor en ouders zet Aukje de Bruijn (15) aan het denken over een vervolgopleiding. “Ik maak me nu geen zorgen over de toekomst. Ik heb nog tijd. Thuis hebben we het er wel over wat ik leuk vind.”

 

Gemotiveerde leerlingen

Leerlingen en ouders bereiden het driehoeksgesprek voor. Veel leerlingen zijn zelf eigenaar van het gesprek. Ze nemen zelf de leiding, indien nodig ondersteunt de mentor. Thijs: “Ik had zelf mijn aandachtspuntjes opgeschreven. En hoe school en mijn ouders mij kunnen helpen. Zowel mijn mentor als mijn ouders vonden het een duidelijk en fijn gesprek.” Aukje gaat met vertrouwen haar gesprek nog tegemoet. School gaat haar goed af. “Het is fijn om even contact te hebben. Mijn ouders vertellen mij niet wat ik moet doen. Dat werkt ook niet. Wat ik doe, is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ben meer gemotiveerd als ik mijn eigen keuzes mag maken.”

Laatste nieuws

ROQUIN