Groep 8’ers: veel succes!

ma 16.04.18

Deze week (dinsdag, woensdag en donderdag) maken groep 8-leerlingen de eindtoets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal, rekenen en wereldoriëntatie.

Scholen kunnen kiezen voor de eindtoets van het Cito of een andere eindtoets gebruiken bijvoorbeeld de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De adviezen van de leerkracht zijn al gegeven, maar toch blijft het maken van zo'n toets best spannend.

Dus wensen wij alle meisjes en jongens heel veel succes!

Laatste nieuws

ROQUIN