Onderzoek is de basis voor onderwijsvernieuwing

di 31.05.16

Metameer is een academische opleidingsschool. We stimuleren een onderzoekende houding bij docenten, studenten en leerlingen. Er wordt op school onderzoek uitgevoerd dat aansluit bij de onderwijspraktijk van Metameer om nog beter onderwijs te kunnen geven.

Op 26 mei is er voor alle medewerkers van Metameer een inspiratiemiddag georganiseerd rond het thema “de onderzoekende houding van de docent”. Tijdens deze middag hebben docenten en studenten hun onderzoek gepresenteerd aan collega’s. Ook is er gesproken over de manier waarop je vragen die ontstaan in de praktijk met behulp van praktijkonderzoek kunt beantwoorden. De middag werd ingeleid door Sjef Drummen van Niekée in Roermond. Op Niekée (net als Metameer een school voor voortgezet onderwijs) is een concept ontwikkeld waarin leerlingen zelf meer regie krijgen over hun leerproces en docenten veel meer een coachende rol toebedeeld krijgen. Deze inleiding paste goed in het thema van de middag omdat de ontwikkeling van het concept (Agora) heeft plaatsgevonden naar aanleiding van vragen die docenten en schoolleiding zichzelf stelden. Bovendien is de wijze waarop gewerkt is aan het ontwikkelen van het concept een onderzoeksmatige: het is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoekers van de Open Universiteit.

We kijken terug op een inspirerende en geslaagde middag waar ieders nieuwsgierigheid op eigen wijze is geprikkeld.

Laatste nieuws

ROQUIN