Startgesprekken Metameer

di 17.09.19

Leerlingen zijn het schooljaar op Metameer begonnen met een gesprek met hun mentor. Om elkaar te leren kennen en afspraken te maken.

Leerdoelgericht werken

Leerlingen stellen zelf hun leerdoelen vast. Samen met hun mentor bekijken leerlingen welke ondersteuning ze daarvoor nodig hebben en wie hen kan helpen. Op de locatie Stevensbeek zijn ook de ouders aanwezig bij dit ‘startgesprek’. Tijdens voortgangsgesprekken later in het jaar bepalen leerlingen in overleg met de mentor en ouders of ze leerdoelen moeten bijstellen.

 
Driehoek ouder-kind-school

Op Metameer vindt de communicatie plaats in de driehoek ouder-kind-school. De informatie uit de startgesprekken is voor mentoren heel waardevol. “Het voordeel is dat een leerling meteen doelgericht aan het werk kan gaan,’ zegt brugklasmentor Gerty. “De ouders en mentor weten hoe de leerling dat gaat doen en hoe en door wie hij ondersteuning kan krijgen. Na een half uur weet iedereen dus waar hij aan toe is.”

 

Persoonlijke aandacht

“Als mentor geeft mij dit gesprek direct de informatie die ik voor de begeleiding van elke mentorleerling nodig heb. Natuurlijk gaat het veel over het leren plannen en het leren-leren. Maar ook persoonlijke aandachtspunten krijgen meteen de aandacht die ze nodig hebben, zoals omgaan met een veranderende thuissituatie, ‘opstartstress’ bij een leerling, enz.”

Laatste nieuws

ROQUIN