Organisatie van de school

Ieder kind is welkom op Metameer. We bieden leerlingen een compleet onderwijsaanbod op onze locaties in Stevensbeek en Boxmeer.
We hebben drie locaties:

  • Stevensbeekseweg: vmbo (leerjaar 1 en 2 met lwoo), havo, vwo en tweetalig havo en vwo.
  • Kloosterstraat: vmbo (leerjaar 3 en 4).
  • Jenaplan Boxmeer: jenaplanonderwijs voor vmbo, havo, vwo en tweetalig havo/vwo en tweetalig vmbo.

Bestuur

Berita Cornelissen, directeur-bestuurder

Directie van Metameer

Berita Cornelissen, directeur-bestuurder
Jaap Folkersma, directeur Metameer Stevensbeek
Maartje van de Kerkhof, directeur Metameer jenaplan Boxmeer
Harry Flaton, stafdirecteur onderwijs
Bert Lunshof, directeur bedrijfsvoering

Stevensbeek en jenaplan Boxmeer

Metameer Stevensbeek en Metameer jenaplan Boxmeer zijn verdeeld in kleine teams. De sectoren staan onder leiding van de directeur. Binnen elke sector zijn teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Metameer jenaplan Boxmeer

  • directeur: Maartje van de Kerkhof
  • teamleiders: Roger Janssen, Marie-José Kunen, Brigitte Spiekman en Nico van Bon

Metameer Stevensbeek

  • directeur: Jaap Folkersma
  • teamleiders: Dave Arts, Anita Beurskens, Harm Mulder, Joep Gilissen en Jan Vermunt
ROQUIN