Medezeggenschapsraad

Veel zaken waarover de directie een beslissing neemt dienen ter advisering/instemming aan de medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd te worden. Leden worden voor een zittingsduur van ten minste twee jaar gekozen door de geleding waartoe ze behoren. Elke locatie is in de MR vertegenwoordigd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders, leerlingen en medewerkers van onze school. De data zijn terug te vinden in het jaarrooster en verslagen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris. Mail hiervoor naar mr@verwijder-dit.metameer.nl.

In de MR zijn ouders, leerlingen, docenten en andere medewerkers vertegenwoordigd.

Leerlingen:
Sofie van Geffen
Bjorn Verrijdt
Beau Wilders

Ouders:
Astrid van der Straaten
Francis Verrijdt
Rowena Anker

Medewerkers:
Judith Geerts
Joris Bults
Jos van Meijel
Hugo Pennings (voorzitter)
Peter Vullings
Job Witsenhuijsen (secretaris)

ROQUIN