Metameer: een school voor iedereen

Metameer is een brede school met individuele aandacht voor leerlingen. We bieden onderdak aan leerlingen van lwoo-, vmbo-, havo- en vwo-niveau. Hierdoor kunnen alle leerlingen onderwijs volgen op het voor hen juiste niveau. Ook kunnen leerlingen gemakkelijk doorstromen naar een ander niveau, zonder dat ze daarvoor de school hoeven te verlaten.

Individuele aandacht

Wij zorgen voor een veilige, toegankelijke leefomgeving, waarin alle leerlingen individueel aandacht krijgen. Dit doen we door een goed opgezet begeleidingsysteem en een leerlingvriendelijke benadering. Ons professionele personeel stelt de leerling centraal op een uitnodigende, activerende en uitdagende manier. Ons doel is om leerlingen inzicht te geven in hun mogelijkheden. Leerlingen kunnen zo makkelijker een vervolgopleiding kiezen en zich goed voorbereiden op de maatschappij.

Iedereen is welkom

Metameer is een streekschool met een open, katholiek karakter. Onze deuren staan open voor alle leerlingen; we hebben respect voor ieders levensbeschouwelijke opvatting.

ROQUIN