Fonds Ouderbijdrage

Als lid van de oudervereniging leveren ouders jaarlijks een financiële bijdrage aan het Fonds Ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt tegelijk met het schoolgeld geïnd. Het fonds ondersteunt initiatieven die het sociale en culturele leven op alle locaties van Metameer versterken.

We dagen iedereen (leerlingen, medewerkers en ouders) uit om met ideeën te komen voor bijzondere projecten, die ten goede komen aan de leerlingen en de school.

Meer informatie?

Neem contact op met Berny Jansen (secretaris).

In het schooljaar 2010-2011 werd er een bijdrage geleverd aan de ziteilanden die op het schoolplein van de locatie kloosterstraat zijn geplaatst (zie foto).

ROQUIN