Oudervereniging

Metameer Stevensbeek en jenaplan Boxmeer hebben een eigen oudercontactgroep (OCG). Een ouder kan lid zijn van één van deze twee OCG’s:

OCG Stevensbeek (havo/vwo, vmbo) 
OCG jenaplan Boxmeer

Het doel van de oudercontactgroepen is te fungeren als klankbordgroep voor de directie. Zij hebben een signalerende en adviserende taak, betreffende zaken die aan de orde zijn, zoals de organisatie van het onderwijs, stages en toetsweken.

De OCG’s komen regelmatig bij elkaar (vier tot vijf keer per jaar). De directeur organiseert de bijeenkomsten, stelt in overleg met ouders de agenda vast, regelt verslaggeving en bespreekt de uitkomsten, indien wenselijk, met teamleiders en personeel van de school.

ROQUIN