Stichting De Doorslag

Voor alle leerlingen dezelfde kansen

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen in het onderwijs. Ze moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten van Metameer. Ouders of verzorgers die de schoolkosten van hun kind(eren) niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen, kunnen allereerst een beroep doen op stichting Leergeld. Daarvan zijn in het werkgebied van Metameer meerdere stichtingen actief. De woonplaats van de leerling is leidend voor welke stichting een bijdrage kan verstrekken. Wijst stichting Leergeld een verzoek af, dan kunnen ouders of verzorgers ook terecht bij De Doorslag voor financiële ondersteuning. De Doorslag is een steunstichting die ouders van leerlingen van Metameer ondersteunt.

Bijdragen aan de stichting
De Doorslag ontvangt giften van bedrijven verbonden aan Metameer, door sponsoring, bijdragen van (oud-) medewerkers, oud-leerlingen en uit acties voor goede doelen van Metameer.

Bestuur
Stichting De Doorslag is opgericht in juni 2017 op initiatief van voormalig directeur-bestuurder Harrie Koolen. De naam van de stichting is ontleend aan de bouwnijverheid. Een doorslag is een stuk gereedschap dat, met behulp van een hamer, gebruikt wordt bij het (de)monteren van pennen in gaten. Het bestuur van De Doorslag bestaat uit oud-medewerkers van de school.

Bijdrage aanvragen
Voor een gesprek over een bijdrage van De Doorslag aan de vrijwillige ouderbijdrage of de iPad van uw kind of kinderen, kunt u contact opnemen met de heer Bert Lunshof. Telefoonnummer (0485) 381600 of e-mail b.lunshof@metameer.nl. 

ROQUIN