Klachtenregeling

Metameer doet haar uiterste best om het onderwijs en de onderwijs- en schoolorganisatie zo goed mogelijk uit te voeren in een veilige leer - en leefomgeving voor leerlingen en medewerkers.

Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Uiteraard willen wij klachten zoveel mogelijk voorkomen. Ook behandelen wij de klacht het liefst zo laag mogelijk in de organisatie.

Meer informatie hierover kunt u nalezen in de schoolgids.
Hier kunt u de klachtenregeling downloaden.

Protocollen en documenten

ROQUIN